Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Fiscaal optimaal schenken aan een goed doel in 2018

Schenkingen aan een goed doel kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Voor de belasting vermindert u dan uw inkomen, waardoor u minder belasting hoeft te betalen. De schenking kost u zo minder dan het bedrag dat u schenkt. Een gedachte kan ook zijn: door dit belastingvoordeel kunt u meer schenken. Wat zijn de belangrijkste belastingregels waar u aan moet denken?

Periodieke schenkingen en andere schenkingen

De inkomstenbelasting kent twee soorten schenkingen, ook wel giften genoemd. Dit zijn periodieke schenkingen en schenkingen die dat niet zijn. Een periodieke schenking leidt meestal tot een groter fiscaal voordeel. Laten we daar eerst eens naar kijken.

Er is sprake van een periodieke schenking als aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:
1. u legt de schenkingsafspraken vast in een schenkingsovereenkomst
2. u schenkt gedurende minimaal vijf jaar jaarlijks een gelijk bedrag (effectief vier jaar en één dag)
3. de schenkingen stoppen als u eerder overlijdt.

U verbindt zich met een periodieke schenking dus voor een langere periode aan hetzelfde goede doel. En daar wordt u voor beloond. De schenkingen zijn namelijk onbeperkt aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Schenken aan een ANBI

Met het begrip ‘goed doel’ bedoel ik hier algemeen nut beogende instellingen, ook wel afgekort tot ANBI’s. Dat zijn instellingen die door de Belastingdienst erkend zijn als goed doel. Het gaat er dus niet alleen om of u vindt dat een instelling goed werk verricht, maar ook of de instelling voldoet aan de regelgeving. Zo ja, dan hebben we te maken met een ‘officieel’ goed doel. Op de website van de Belastingdienst kunt u controleren of een instelling een ANBI is.

De schenkingsovereenkomst bij de periodieke schenking

Vroeger moest een periodieke schenking verplicht in een notariële akte worden vastgelegd. Sinds 1 januari 2014 mag dit ook in een onderhandse akte. De Belastingdienst heeft een model voor een schenkingsovereenkomst gepubliceerd. Hierin ziet u snel welke gegevens er allemaal nodig zijn.

Het is niet verplicht om het model van de Belastingdienst te gebruiken. U mag ook zelf een overeenkomst opstellen. Veel goede doelen hebben een eigen model.
Uitgangpunt is dat de periodieke schenking stopt bij uw overlijden. Het is toegestaan de schenking ook te laten stoppen als:

  • u arbeidsongeschikt raakt
  • u onvrijwillig werkloos wordt
  • het goede doel zijn ANBI-status verliest
  • het goede doel failliet gaat.

Als het goede doel een eigen model heeft, is het goed om te controleren of deze situaties daarin worden benoemd. U wilt waarschijnlijk niet vastzitten aan een instelling die tussentijds de ANBI-status verliest.

Een gezamenlijke periodieke schenking

Het is wel eens voorgekomen dat een echtpaar de periodieke schenking gezamenlijk is aangegaan. Dit is toen misgegaan, omdat de overlijdenskans dan te klein is. Ik zal u de achtergrond van deze discussie besparen. Het gaat erom dat u de schenking alleen aangaat. Ook al bent u getrouwd in gemeenschap van goederen en komt de schenking uit de gezamenlijke ‘pot’.

Andere schenkingen

Als we niet te maken hebben met een periodieke schenking, is sprake van een andere schenking. Er gelden dan beperkingen voor de aftrekbaarheid, door een drempel en een plafond. De schenkingen zijn aftrekbaar voor zover zij samen zowel 60 euro als 1% van uw verzamelinkomen te boven gaan en vervolgens tot ten hoogste 10% van uw verzamelinkomen. Ook moet u schriftelijk kunnen bewijzen dat u de schenking heeft gedaan. Voor partners worden de giften en verzamelinkomens samengevoegd.

Wilt u zich niet voor een langere periode aan een goed doel verbinden? Dan is een periodieke schenking geen optie. Uw schenking wordt dan een ‘andere schenking’. In dit geval krijgt u te maken met de genoemde beperkingen van de aftrekbaarheid.

Verschillende soorten instellingen

Er zijn meer soorten instellingen dan alleen ANBI’s. Zo zijn er kwalificerende verenigingen of culturele instellingen. De regels voor de giftenaftrek kunnen per soort instelling afwijken. In een volgend artikel zet ik deze verschillen voor u op een rij.

Plannen van de regering met de giftenregeling

De giftenregeling levert de Belastingdienst nogal wat problemen op. Dit is duidelijk geworden uit een evaluatie van de regeling. Het kabinet heeft onlangs een reactie op de evaluatie gegeven. Enkele oplossingsrichtingen van het kabinet houden een beperking in van de aftrekbaarheid van schenkingen. Positief is evenwel dat het kabinet met de praktijk in overleg wil om tot oplossingen te komen voor de knelpunten. Zodra dit concreet wordt, kom ik hier uiteraard op terug.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Tjarko Denekamp
Tjarko Denekamp Schenken, erven, zorg

Studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hierna als Estate Planner aan de slag gegaan bij ABN AMRO MeesPierson. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Estate Planning.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus