Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Fiscaal optimaal schenken aan een goed doel

Wilt u fiscaal optimaal schenken aan een goed doel? Dan kunt u een periodieke schenking overwegen. Sinds 1 januari 2014 is het niet meer verplicht om deze schenking vast te leggen in een notariële akte. Wel moet de schenking worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Met welke zaken moet u nog meer rekening houden?

Wat is een periodieke schenking?

Een schenking aan een door de Belastingdienst erkend goed doel (een algemeen nut beogende instelling ofwel ‘ANBI’), kan aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De wet maakt onderscheid tussen ‘andere schenkingen’ en ‘periodieke schenkingen’. De laatste zijn onbeperkt aftrekbaar van uw belastbare inkomen en dus het meest voordelig. Maar er gelden 3 voorwaarden:
1. U legt de schenkingsafspraken vast op papier;
2. U schenkt gedurende minimaal vijf jaar jaarlijks een gelijk bedrag (effectief 4 jaar en een dag);
3. De schenkingen stoppen als u eerder overlijdt.
U verbindt zich met een periodieke schenking dus voor een langere periode aan hetzelfde goede doel.

Wat moet er in de schenkingsovereenkomst staan?

Dit zijn: uw naam, uw adres en uw burgerservicenummer en het identificatienummer van het goede doel. Ook moet u startdatum van de schenkingen vermelden en op welk moment zijuiterlijk eindigen. En natuurlijk welke bedragen u gaat schenken. Het goede doel moet aan de schenking een transactienummer toekennen.

Hoe komt u aan een schenkingsovereenkomst?

De Belastingdienst heeft een model voor de schenkingsovereenkomst gepubliceerd. Het model bestaat uit 2 exemplaren. Eén is voor de schenker bedoeld en één voor het goede doel. Zowel de schenker als het goede doel moeten hun exemplaar bewaren. De Belastingdienst kan vragen om de schenkingsovereenkomst in te zien.

Het is niet verplicht om het model van de Belastingdienst te gebruiken. U mag ook zelf een overeenkomst opstellen.

Volstaat het model van de Belastingdienst?

Het model van de Belastingdienst is een eenvoudig model. Zeker als het om grotere bedragen gaat, kan het verstandig zijn een eigen schenkingsovereenkomst op te stellen. Daarin kunt u vastleggen dat de schenkingen ook stoppen als:

– U arbeidsongeschikt raakt;
– U onvrijwillig werkloos wordt;
– Het goede doel zijn ANBI-status verliest;
– Het goede doel failliet gaat.

Bovendien is het niet altijd wenselijk dat de schenkingen stoppen als de schenker overlijdt. Het kan soms gunstig zijn de schenking afhankelijk te maken van twee levens. Bijvoorbeeld van het leven van moeder (schenker) en zoon (erfgenaam). Na het overlijden van moeder moet zoon de schenkingen dan voortzetten. De schenkingen die zoon doet zijn dan aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat is niet het geval als moeder in haar testament een bedrag nalaat aan het goede doel.

Kortom, het model van de Belastingdienst is vaak afdoende, maar niet altijd.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Tjarko Denekamp
Tjarko Denekamp Schenken, erven, zorg

Studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hierna als Estate Planner aan de slag gegaan bij ABN AMRO MeesPierson. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Estate Planning.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus