Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Geloof in good governance

Hebben religieuze instellingen hun bestuursverantwoordelijkheid in kerkelijk verband voldoende schriftelijk vastgelegd? Een vraag die relevanter is dan ooit. Als de voorgestelde veranderingen in de Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen doorgaan, zorg dan dat je je verantwoordelijkheden wel goed hebt geregeld en vastgelegd.

‘De regulering schrijdt voort’, schrijft mijn collega Otto Beelaerts hier. Toen ik zijn blog las, had ik direct het onderwerp voor mijn eigen blog te pakken. Want de veranderingen in de genoemde wet raken niet alleen vermogensfondsen en fondswervende instellingen, maar ook religieuze instellingen.

Taken en bevoegdheden

Ik wisselde er onlangs over van gedachten met één van mijn klanten. Daar bleek dat de bestuurders van deze religieuze instelling op dit punt niets schriftelijk hadden vastgelegd. Maar hoe zijn de taken dan verdeeld? Wie heeft welke bevoegdheid? En wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de publicatieplicht op de website? Vragen die van belang zijn om de ANBI-status te behouden. Dit zie ik vaker. Kerkgenootschappen hadden tot voor kort een uitzonderingspositie als het om de ANBI-status ging. Maar sinds 1 januari van dit jaar moeten religieuze instellingen net als vermogensfondsen en fondswervende instellingen aan de eisen voldoen om die ANBI-status te behouden. En als de veranderingen in de Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen doorgaan, dan komt daar die verdergaande aansprakelijkheid bij.

Common sense

Dat betekent dat je als bestuurder in privé aansprakelijk kunt worden gesteld bij, bijvoorbeeld, faillissement. Dat gaat ver. Des te verstandiger om als bestuur de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid goed vast te leggen. Dat zeg ik niet omdat de ‘buitenwacht’ het niet vertrouwt of omdat het ‘moet’ van de ANBI-wetgeving. Ik noem dat heel eenvoudig ‘common sense’. Om aansluiting te houden bij de maatschappij, moet ook de religieuze sector geloven in good governance. Precies de boodschap die wij aan onze klanten willen meegeven. Vanuit onze rol als bankier willen we bovendien weten met wie wij aan tafel zitten en dat dit de persoon is met de juiste bevoegdheden. ‘Ken uw klant’, dat willen we van nature, maar dat is ook iets waar we door de toenemende behoefte aan transparantie, steeds scherper op willen toezien.

Maatschappelijke doelstelling

De regulering schrijdt voort, ook in de wereld van de religieuze instellingen. Wat wel anders is, is dat de roep om transparantie bij veel religieuze instellingen minder groot is. Dat hangt trouwens wel af van de betrokkene; steeds meer nieuwe bestuurders eisen meer openheid. Toch wil ik onze klanten adviseren om vooral naar andere organisaties te kijken die ook vanuit hun maatschappelijke doelstelling te maken krijgen met aangescherpte regelgeving. Zie de voortschrijdende regulering als een kans en probeer voor te sorteren op de veranderingen die er aankomen. Als je laat zien dat je je bestuurlijke verantwoordelijkheden goed voor elkaar hebt, zijn je risico’s beperkter. Dat komt vroeg of laat op een positieve manier naar je terug.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Rian Vens-Hagting
Rian Vens-Hagting ‎Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas

Rian Vens-Hagting is ‎Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas. Ze adviseert, samen met haar team, maatschappelijke organisaties op het gebied van governance, betalingsverkeer en duurzaam vermogensbeheer. Haar focus segmenten zijn religieuze-, onderwijs- en financiële instellingen.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus