Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Giftenaftrek wordt beperkt

Het kabinet wil het belastingvoordeel van veel aftrekposten verminderen voor mensen met de hoogste inkomens (vanaf ruim € 68.000).  Volgens de kabinetsplannen begint deze aftrekbeperking in 2020. Vanaf dat jaar is het maximale aftrektarief waartegen men aftrekbare giften kan verrekenen, lager dan het toptarief in box 1. De vraag is of giften aan goede doelen hierdoor gaan afnemen.

Het kabinet heeft geen onderzoek gedaan naar het effect van deze maatregel op de omvang van giften aan goede doelen. Hierdoor hebben we geen harde data. In de media hebben verschillende deskundigen hun gedachten geuit over deze vraag. Ziet u hier het artikel in de Telegraaf en hier het artikel in het Nederlands Dagblad. De consensus is dat het ‘zeker een effect zal hebben’. Maar is het ook een groot effect? Ook ik heb geen harde data, maar mijn inschatting is dat het effect beperkt zal zijn. Laten we een aantal zaken op een rij zetten:

  1. Iemand die een periodieke gift doet van €10.000 per jaar en dat in aftrek kan brengen tegen het huidige toptarief van afgerond 52%, heeft een netto last van circa € 4.800. Vanaf 2020 wordt het inkomen belast tegen een lager maximumtarief. In 2020 is dat 50,5%, in 2021 49,5%. Maar veel aftrekposten komen dan in mindering tegen een steeds lager tarief, dat uiteindelijk in 2023 maximaal circa 37% bedraagt. De netto last van dezelfde gift in 2023 zal dus stijgen naar circa € 6.300. Een schenker die redeneert vanuit de netto last (‘ik wil netto niet meer dan € 4.800 kwijt zijn’), zal dan minder gaan schenken.
  2. Het aantal mensen dat het hoogste belastingtarief betaalt over de top van hun inkomen, is ongeveer 6% van het totaal. Het zijn de schenkers uit deze groep die door de wijziging worden geraakt. Maar laten die zich ook allemaal beïnvloeden door het fiscale voordeel? Uit een evaluatie van de giftenregeling uit 2017, blijkt dat ongeveer 40% van de belastingplichtigen meer geeft vanwege de giftenregeling. Dat is dus een minderheid.
  3. Een andere vraag is of de grootste schenkers ook uit deze groep komen. Vaak zijn mensen die grotere schenkingen doen de pensioengerechtigde leeftijd al gepasseerd. En veelal komen zij niet of nauwelijks met de top van hun inkomen in de hoogste tariefschijf terecht. De wijziging heeft op deze groep dan nauwelijks of geen impact.
  4. Tegenover de beperking van het tarief voor aftrekposten staat dat de meeste belastingtarieven dalen. Hierdoor houden mensen gemiddeld meer geld in hun portemonnee over en is er in principe ook meer ruimte om giften te doen.

Evaluatie giftenregeling

Het is nu niet duidelijk hoe deze factoren precies op elkaar inwerken. Het lijkt me verstandig dat het kabinet hier een onderzoek naar opent. Dat kan dan worden toegevoegd aan het onderzoek naar de giftenregeling in brede zin. Dat onderzoek vloeit voort uit de evaluatie van de giftenregeling uit 2017. Daaruit bleek dat de huidige giftenregeling veel problemen oplevert voor gevers, goede doelen en de Belastingdienst.

Tot slot een concreet punt. Overweegt u binnenkort een periodieke gift op te starten? Dan kan het, gezien de beperking van de aftrek de komende jaren, gunstig zijn om daarmee nog in 2018 te beginnen.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Tjarko Denekamp
Tjarko Denekamp Schenken, erven, zorg

Studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hierna als Estate Planner aan de slag gegaan bij ABN AMRO MeesPierson. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Estate Planning.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus