Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Dienen en verdienen komen steeds dichter bij elkaar

Goed doen, ‘gewoon’ omdat het goed is en goed doet om te geven. Hoe mooi zou het zijn als we in een wereld leven waarin we niet worden gedwongen om onder sociale druk een verschil te maken maar impact vanuit intuïtie en vrije wil creëren? Een vraag die ook relevant is voor klanten van Private Wealth Management, klanten waarvoor ik vanaf nu verantwoordelijk ben.

‘Raison d’être’

De afgelopen tien jaar heb ik de wereld van mijn klanten, de fondsenwervende instellingen en filantropen zien veranderen. Toen ik begon bij Instituten & Charitas waren de Goede Doelen vooral gericht op fondsenwerving en werd er nog niet van ‘de markt’ van Goede Doelen gesproken. Tien jaar later zie ik meer samenwerking en gaat het naast het ophalen van geld ook om de inbreng van niet-financiële middelen, producten en/of expertise. Ook gaat het naast het verhaal waarbij de gevoelige snaar wordt geraakt en mensen worden ‘verleid’ om geld te doneren, steeds meer om de verbinding met die donateurs: waarom doen we als Goed Doel het werk dat we doen?

Van storytelling naar story-doing

‘It’s all about storytelling’ … onze favoriete manier van communiceren. De beste verhalen brengen je regelrecht naar de toekomstige donateur. Je voelt bij wijze van spreken de spanning, de pijn en de successen. Tegenwoordig lezen we steeds meer verhalen vanuit verschillende hoeken: dus ook de verhalen van filantropen over waarom en hóe ze geven. En die mooie verhalen verspreiden zich als een olievlek via social media.

Diezelfde platforms worden ook gebruikt om actie te ondernemen. Zo creëren donateurs hun eigen fondsenwerving voor goede doelen. En daarmee groeit ook het bewustzijn dat goed doen niet perse gemakkelijk is en dat het logisch is om je te verdiepen in je donaties, de impact en het succes daarvan. Niet zómaar geven, maar als ‘effective giver’ maximaal bijdragen aan een betere wereld met jouw unieke middelen. Het gaat dus steeds meer om story-doing!

Gezamenlijk impact maken

De sleutel is om het doel en de manier van geven te vinden die bij je passen. Als je die namelijk gevonden hebt, geef je meer en krijg je meer terug. Niet in geld, maar in andere vormen van waarde; eigenlijk in feite alle dingen waarnaar wij op zoek zijn zoals inspiratie, creativiteit en maatschappelijke impact.

De afgelopen jaren hebben wij via de bank tijd, kennis en een groot netwerk ingezet. We hebben als bank laten zien hoe belangrijk strategisch geefgedrag is, wat ‘contextual giving’ betekent en wie die gulle gevers van vandaag zijn. Ik ben er trots op dat we zowel luisteren naar de geldgever als ook naar het Goede Doel.

Onze inzet gaat verder dan alleen advisering. Ik geloof er oprecht in dat wij als bank de verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan de ontwikkeling van de maatschappelijke sector. Zo kunnen we gezamenlijk impact maken in onze samenleving.

Aan alles komt een einde, of toch niet?

Vanaf nu ga ik mij richten op Private Wealth Management, onze dienstverlening aan relaties en hun families met een aanzienlijk vermogen. Dat lijkt anders maar is het niet. Het zijn de filantropen waar de Goede Doelen naar op zoek zijn. Vooral nu, in een wereld waarin dienen en verdienen steeds dichter bij elkaar komen. En waarin het er steeds minder alleen maar om gaat hoeveel iemand verdient en steeds meer om hoeveel impact er met dat vermogen wordt gemaakt.

In een volgend blog geef ik daar zeker aandacht aan! Ik geef het stokje van Instituten & Charitas door aan mijn opvolger. Maar wat mij betreft is dat geen vaarwel, maar snel “tot ziens” …

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Marianne Verhaar
Marianne Verhaar Directeur Private Wealth Management

Een groot vermogen geeft u veel vrijheid, maar vraagt ook om discretie en maatwerk. Marianne Verhaar is directeur Private Wealth Management bij ABN AMRO MeesPierson, dé dienstverlening voor zeer vermogenden.

Voorheen schreef Marianne artikelen als directeur Relatiemanagement Goede Doelen en directeur Filantropie Advies.

 

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus