Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Waarom grote gevers goede doelen niet altijd vinden

Waarom kloppen grote gevers aan bij de filantropieadviseur en niet rechtstreeks bij een goed doel? Vijf belemmeringen die grote gevers ervaren bij het schenken aan goede doelen.

Wist je dat uit onderzoek van Philanthropy Impact blijkt dat met de tussenkomst van een filantropieadviseur mensen 17 keer meer schenken dan zonder tussenkomst van een adviseur? Dit komt doordat filantropie meer is dan alleen het koppelen van een gever aan een goed doel. Het gaat over passies en idealen, analyseren hoe verandering tot stand komt en achterhalen hoe de gever het beste zijn of haar euro kan inzetten. Deze brede aanpak is ook nodig voor fondsenwervers bij het werven van grote giften. Hieronder leg ik uit waarom.

1. Anoniem blijven

Gevers willen in eerste instantie vaak anoniem blijven. Ze gaan liever niet direct in gesprek met een goed doel en zeggen niet graag wie ze zijn. Ze willen zich graag in een veilige omgeving en ongedwongen oriënteren. Direct contact met een goed doel is voor hen een belemmering. Om die reden maken ze graag gebruik van een tussenpersoon.

2. Vragen stellen

Gevers weten vaak niet welke vragen ze aan goede doelen moeten stellen. Major donor fondsenwervers onderschatten deze belemmering nogal eens. Als je niet bekend bent in de goede doelen sector, hoe weet je dan welke vragen je moet stellen? Als potentiële donateur wil je zinvolle vragen stellen, zodat je te weten komt of je met een goede organisatie te maken hebt. Speciaal voor grote gevers hebben wij daarom een lijstje opgesteld met vragen die zij kunnen stellen in het eerste gesprek met een goed doel.

3. Geen volledig overzicht

Gevers hebben geen volledig overzicht van welke goede doelen er allemaal zijn. En welke betrouwbaar zijn. Volgens het Filantropierapport 2016 van ABN AMRO MeesPierson weet een op de zes niet welke goede doelen te vertrouwen zijn. Bovendien geeft nog eens veertien procent aan niet te weten hoe ze goede doelen inhoudelijk kunnen beoordelen. Help de gever daarom op weg zijn of haar droom te realiseren. Dat doe je vooral door de gever bij de hand te nemen. Publiceer op de website van jouw organisatie en diverse externe media wat de mogelijkheden zijn. En deel dat via social media. Laat zien als goed doel dat je bestaat en hoe je te werk gaat.

4. Ontzorgen

Gevers willen ontzorgd worden. Gevers die bijvoorbeeld via een fonds op naam aan een goed doel schenken, stellen hun geld beschikbaar voor een specifiek doel. Jaarlijks ontvangt de gever een rapportage over wat er met het geld is gebeurd. Dit proces is door het goede doel prima te begeleiden. Maar dan moeten wel de juiste formulieren opgesteld zijn. En zorgen dat ze up-to-date blijven. Het gaat hierbij om de afspraken tussen het goede doel en de donateur. Er wordt bijvoorbeeld vastgelegd of de naam van de gever mag worden genoemd. Hoe de gever op de hoogte wordt gehouden en of er in het jaarverslag gesproken wordt van een anonieme schenking of dat de naam van het fonds wordt genoemd. Ook wordt vastgelegd hoe het geld wordt overmaakt en wanneer de (eerste) betaling plaatsvindt. Deze afspraken vragen om zorgvuldige vastlegging. Te vaak komt het in de praktijk voor dat in dit proces iets misgaat. Dit tast het vertrouwen van de gever aan.

5. Fiscale voordelen

Gevers willen vernemen wat de fiscale voordelen zijn. Uit het Filantropierapport 2016 blijkt dat 47 procent van de vermogende particulieren doneert via een periodieke schenking die is vastgelegd voor minimaal vijf jaar. Het vastleggen van een periodieke schenking maakt het mogelijk voor donateurs om de giften af te trekken van de belasting. Voor de goede doelen een mooie taak om dit te vertellen. En gevers hierin te begeleiden. Maak daarom inzichtelijk wat de fiscale voordelen zijn. Vertel als major donor fondsenwerver en op de website van jouw organisatie wat het betekent voor mensen als ze schenken. Verduidelijk een en ander met rekenvoorbeelden. En gebruik handige tools, zoals de schenkwijzer van ABN AMRO MeesPierson.

De praktijk wijst uit dat het nog altijd meer dan lastig is voor fondsenwervers en grote gevers om elkaar te vinden. Dit terwijl de concurrentie voor het binnenhalen van grote giften toeneemt. Dit vraagt van fondsenwervers om meer kennis over filantropie en inzicht in de drijfveren van grote gevers. Zo wordt de zoektocht naar ‘goed doen’ voor iedereen een stuk makkelijker.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Jasmijn Melse
Jasmijn Melse Hoofd Filantropie Advies

Jasmijn Melse is Hoofd Filantropie Advies bij ABN AMRO MeesPierson. Ze adviseert mensen bij hun donaties en het selecteren van goede doelen. Ook helpt zij bij het oprichten van stichtingen en het professionaliseren van vermogensfondsen en fondsenwervende instellingen.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus