Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Het belang van de FIN als belangenvereniging

Dertig jaar oud en springlevend, dat is de Vereniging van Fondsen in Nederland (de FIN). Ik schreef al vaker over deze belangenvereniging voor vermogensfondsen, die in april haar dertigste verjaardag vierde en de zestigste Algemene Ledenvergadering (ALV) hield. De ALV was deze keer in Maastricht, waar ik de foto maakte die boven dit artikel staat.

Een bijzondere ALV dit keer met een bijzondere gastheer, namelijk het Elisabeth Strouven Fonds. De avond ervoor was er (op eigen kosten) een ‘walking diner’ en het was voor het eerst dat ik in zo’n informele setting onder het genot van heerlijke gerechtjes en een goed glas wijn met andere bestuurders van stichtingen kon bijpraten.

Tijdens die gesprekken kwamen onderwerpen zoals het UBO-register en de nieuwe privacywet die vanaf 25 mei van kracht wordt, vanzelfsprekend ter sprake. Ik realiseer me dat ik het risico loop in herhaling te vallen, maar toch laten juist deze onderwerpen zien hoe belangrijk het is dat er belangenverenigingen zoals de FIN zijn.

Onwerkbare situaties

Joost van Lanschot, voorzitter van de FIN, praatte de leden tijdens de ALV uitgebreid bij over hoe ze het uiterste doet om overbodige regelgeving zoals het UBO-register te voorkomen. Via de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) verricht de FIN het nodige lobbywerk voor haar leden. De SBF stuurde in februari een brief naar de verantwoordelijke ministers waarin nauwkeurig uit de doeken wordt gedaan waarom het niet logisch is om bestuurders van vermogensfondsen in het UBO-register op te nemen.

Die UBO-wetgeving lijkt geënt te zijn op de Angelsaksische trust. Een trust kent drie entiteiten, namelijk de oprichter, de bestuurder en de begunstigde. Maar een trust is een geheel andere rechtsvorm dan een Nederlandse stichting. Terecht dat de SBF in de brief schrijft dat ‘het gelijk stellen van Nederlandse stichtingen aan de Angelsaksische trusts tot onwerkbare situaties leidt’.

Positie van bestuurder in gevaar

De oprichter van een stichting is vaak geen bestuurder meer, heeft dus geen zeggenschap en op geen enkele andere wijze zelf een individueel belang bij de ANBI, die immers het algemeen nut beoogt. Of, zo schrijft de SBF: ‘Registratie van de oprichter van een ANBI is zelfs absurd wanneer de stichting al enkele decennia of eeuwen oud is’. En dat is bij veel vermogensfondsen in Nederland het geval.

De bestuurder als ‘Ultimate Beneficial Owner’(UBO) aanmerken? In mijn blog van oktober vorig jaar schreef ik al dat dit de positie van de bestuurder als persoon in gevaar kan brengen. Die bestuurder heeft immers geen recht op het (vaak aanzienlijke) vermogen maar als hij als UBO wordt aangemerkt, wordt hij wel volkomen ten onrechte als zodanig geregistreerd.

Steekhoudende argumenten

Wat die begunstigde(n) betreft: in het ontwerpbesluit staat dat als de afzonderlijke begunstigde niet kan worden bepaald, de groep van personen in wier belang de stichting is opgericht, als uiteindelijke belanghebbende moet worden geregistreerd. Daarover schrijft de SBF: ‘Het identificeren van de feitelijk begunstigden is maatschappelijk ongewenst (ook vanwege privacy) en leidt tot een onevenredige administratieve lastendruk.’

Allemaal steekhoudende argumenten waarbij de FIN via de SBF haar verantwoordelijkheid neemt en probeert te voorkomen dat ANBI’s in zo’n volkomen overbodig register opgenomen worden. Het lijkt overigens nog geen gelopen race. En als er al een uitzondering komt, dan geldt die uitsluitend voor stichtingen met een ANBI-status. Die zijn immers te duiden als algemeen nut beogend en stichtingen zonder ANBI-status niet.

Nieuwe privacywet

Tot slot nog even de nieuwe privacywet die vanaf 25 mei geldt: ik wijs u graag op het artikel ‘Voldoet u al aan de AVG?’ waarin op de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AGV) wordt ingegaan. Tijdens de bijeenkomst van de FIN in Maastricht sprak ik er ook met (mede)bestuurders over. Mijn advies? 25 mei is dichtbij en het zal waarschijnlijk niet zo’n vaart lopen met de eerste boetes als uw stichting niet aan de nieuwe wet voldoet. Maar om zeker te zijn, kunt u er toch maar beter voor zorgen dat u uw huis op orde hebt.

Wat doet Instituten & Charitas?

Otto Beelaerts van Emmichoven is directeur Instituten & Charitas, dat binnen ABN AMRO Meespierson maatschappelijke instellingen bedient. Instituten & Charitas van ABN AMRO MeesPierson is marktleider met circa 1.900 maatschappelijke instellingen als relatie. Het gaat hierbij om goede doelen, vermogensfondsen, religieuze instellingen en branche- en belangenorganisaties.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Otto Beelaerts van Emmichoven
Otto Beelaerts van Emmichoven Instituten, vermogensfondsen, maatschappelijk vermogen

Otto Beelaerts van Emmichoven heeft na zijn studie Bedrijfsrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden functies bij diverse banken doorlopen op het gebied van private banking. In zijn huidige functie van Directeur Instituten & Charitas binnen ABN AMRO MeesPierson combineert hij zijn ruime ervaring als bestuurder van stichtingen en verenigingen met zijn diepgaande expertise op het gebied van financiële advisering.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus