Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Het dilemma van vermogensfondsen

Trek ik er op termijn de stekker uit of blijf ik het vermogen van ons fonds in stand houden om jaarlijks dezelfde uitkering te doen? Een intrigerende vraag waar ik als bestuurslid van een vermogensfonds ook zelf mee worstel.

Dat ik bij Instituten & Charitas werk, is geen toeval. Ik ben al jaren bestuurslid/penningmeester bij verschillende stichtingen en verenigingen en kan dus eerlijk zeggen dat ik persoonlijke affiniteit heb met het werkveld van mijn klanten. En ik worstel net als het bestuur van die fondsen met de vraag waarmee ik dit blog begon. Want wat is er moeilijker dan te beslissen over je eigen eindigheid?

Tijd voor een andere denkwijze

Ik vind het een zinvolle vraag die ieder bestuur zichzelf eens in de zoveel tijd zou moeten stellen. Veel fondsen kiezen bewust voor een reële instandhouding van hun vermogen. Ze keren ieder jaar hetzelfde bedrag uit vanuit de gedachte dat ze op die manier de meeste impact creëren. In de praktijk betekent dit dat ze voldoende rendement willen behalen om de kosten en de inflatie goed te maken en om ook nog voldoende uit te kunnen keren. Maar als je al eeuwen bestaat, wordt het dan niet eens tijd voor een andere denkwijze? Want wie zegt dat je dat vermogen moet blijven conserveren? Moet je niet een keer besluiten om in korte tijd dat hele vermogen weg te geven om op die manier écht verschil te maken?

Eeuwenoude traditie

Het is nogal wat, ik weet het. Als ik naar één van de stichtingen kijk waarvan ik penningmeester ben, dan kan ik me moeilijk voorstellen dat we het gigantisch groots gaan aanpakken, het hele vermogen opmaken en zeggen ‘meer impact dan dit konden we niet bereiken’. Zeker voor vermogensfondsen die al honderd jaar of langer bestaan, betekent zo’n beslissing ook dat ze een eeuwenoude traditie overboord zetten. Maar zoals ik al zei, het is wel goed om scherp te blijven op het doel waarvoor je bent opgericht. Daarover heb ik kort geleden met de Belastingdienst van gedachten gewisseld.

Statutaire doelstelling

De Belastingdienst ziet er namelijk streng op toe dat instandhouding van het vermogen een statutaire doelstelling is. Maar over dat in stand houden van het vermogen staat bij oude vermogensfondsen vaak niets in de statuten. Voor mij een punt van zorg, want het is wel een belangrijke voorwaarde om een ANBI-status te hebben of te verkrijgen. Die ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) betekent dat je van bepaalde belastingvoordelen gebruik kunt maken. Hoe kijkt de Belastingdienst dan naar die fondsen die al eeuwenlang bestaan, het al jaren zo doen maar daarover niets statutair hebben vastgelegd?

Geen gekke dingen doen

De soep blijkt niet zo heet te worden gegeten als hij wordt opgediend. Als het al die jaren usance is om het vermogen te conserveren en als er geen gekke dingen worden gedaan, dan zal de fiscus niet verwachten dat het fonds ineens meer gaat uitkeren. Het is wel zaak dat het bestuur heel bewust op die instandhouding stuurt en het in het beleid verankert. Met name voor nieuwe fondsen die de ANBI-status willen aanvragen, is het dus belangrijk goed over die doelstelling na te denken en het statutair goed vast te leggen. En de bestaande fondsen met hun eeuwenoude tradities? Die gaan echt geen gekke dingen doen en houden hoogstwaarschijnlijk keurig hun tradities in stand.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Otto Beelaerts van Emmichoven
Otto Beelaerts van Emmichoven Instituten, vermogensfondsen, maatschappelijk vermogen

Otto Beelaerts van Emmichoven heeft na zijn studie Bedrijfsrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden functies bij diverse banken doorlopen op het gebied van private banking. In zijn huidige functie van Directeur Instituten & Charitas binnen ABN AMRO MeesPierson combineert hij zijn ruime ervaring als bestuurder van stichtingen en verenigingen met zijn diepgaande expertise op het gebied van financiële advisering.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus