Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Het fiscale voordeel van schenken aan goede doelen concreet gemaakt

In voorgaande blogs heb ik de fiscale voordelen van schenken aan een goed doel op een rij gezet. Ook heb ik de verschillende typen goede doelen genoemd. Laten we nu kijken hoe het fiscale voordeel in concrete situaties kan uitpakken.

Schenkingen aan goede doelen verminderen uw inkomen

Het vertrekpunt is dat een schenking aan een goed doel uw inkomen vermindert. Maar het is mogelijk dat u voor de inkomstenbelasting meerdere inkomens heeft. Hoe gaat het precies in zijn werk?
Schenkingen aan goede doelen zijn onderdeel van de persoonsgebonden aftrekposten. Deze verminderen eerst uw inkomen in box 1 (inkomen uit werk en wonen), vervolgens uw inkomen in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) en tot slot uw inkomen uit box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang). Het fiscale voordeel van een schenking aan een goed doel is daardoor afhankelijk van iemands persoonlijke inkomens- en vermogenspositie.

Het belastingvoordeel in 2018 en daarna

In 2018 is het maximale voordeel 51,95%. Dat is het hoogste tarief in box 1. Maar u heeft dit maximale voordeel alleen als u ook een hoog inkomen in box 1 heeft. Als u AOW-gerechtigd bent, hoeft u geen AOW-premie meer te betalen. Dat betekent dat u over een inkomen in box 1 tot afgerond € 34.000 eerst 18,65% en daarna 22,95% moet betalen. Dit zijn relatief vriendelijke percentages, maar daardoor is uw belastingvoordeel ook niet zo groot. In dit artikel hebben we de belastingschijven voor 2018 op een rij gezet:

Verder is van belang dat het voordeel van de belastingaftrek de komende jaren waarschijnlijk lager zal worden. Dat raakt men name mensen met een hoog inkomen. De gedachte is dat de aftrek over een aantal jaren plaatsvindt tegen een tarief van maximaal ongeveer 37%. Hier leest u daar meer over.

Vergelijking gewone en periodieke schenking

Laten we het nu concreet maken met een voorbeeld. Walter heeft een bruto inkomen uit zijn dienstbetrekking (box 1) van € 100.000 per jaar. Hij wil een schenking aan een goed doel doen van € 40.000.

Voor een gewone schenking heeft Walter een drempel van € 1.000 (1%) en een plafond van € 10.000 (10%) boven de drempel. De fiscale aftrek levert Walter in 2018 een voordeel op van 51,95% over € 10.000 ofwel € 5.195. De netto last voor Walter komt daarmee op € 34.805. Bedraagt de schenking niet meer dan € 1.000? Dan is de schenking niet aftrekbaar.

Bij een periodieke schenking kan Walter zich verbinden aan een schenking van € 8.000 per jaar, gedurende 5 jaar. Het jaarlijkse belastingvoordeel voor Walter is in 2018 51,95% van € 8.000, ofwel 4.156. De netto last voor Walter bedraagt € 19.220 (€ 40.000 -/- (5 x € 4.156)).Voor het gemak ben ik uitgegaan van een vast belastingtarief van 51,95%. Dat is niet in overeenstemming met de plannen van het kabinet voor de komende jaren. Het daadwerkelijke fiscale voordeel zal dus waarschijnlijk lager uitvallen.

Voorbeeld van een schenking aan een culturele instelling

Schenken aan een culturele instelling wordt gestimuleerd met een ‘multiplier’. De schenking wordt voor de belastingaftrek verhoogd met 25%, tot een maximum van € 1.250. Een voorbeeld:

Mary heeft een inkomen van € 50.000 in box 1 en schenkt via een periodieke schenking jaarlijks, gedurende 5 jaar, € 5.000 aan een culturele instelling. Voor de aftrek in de inkomstenbelasting wordt deze € 5.000 dan voor € 6.250 in aanmerking genomen. Mary heeft een fiscaal voordeel van 40,85% in 2018. De netto last voor Mary bedraagt € 12.235 (€ 25.000 -/- (5 x € 2.553)). Bij een lager belastingtarief in de komende jaren zal het daadwerkelijke fiscale voordeel ook hier wat lager uitvallen.

De extra aftrek is dus een voordeel voor gevers aan culturele instellingen en niet een voordeel voor de culturele instelling zelf. De hoop is dat (in het voorbeeld) Mary verleid wordt tot het doen van een hogere schenking, zodat het voordeel toch bij de culturele instelling terechtkomt.

Conclusie: sta stil bij de vraag hoeveel en hoe u gaat schenken

Uit de voorbeelden kunnen we afleiden dat het verstandig is om stil te staan bij de vraag welk bedrag u gaat schenken en op welke wijze u gaat schenken. Maar daar is op zich goed uit te komen. Dat kan anders worden als u van plan bent om een schenking te doen die uw inkomen in box 1 gaat overtreffen. Dan moet u naar uw inkomen uit verschillende boxen gaan kijken. Dat wordt ingewikkelder en vraagt om maatwerk.
Het wordt ook ingewikkelder als u het geld voor de schenking in een BV heeft. Dat komt in een volgend blog aan de orde.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Tjarko Denekamp
Tjarko Denekamp Schenken, erven, zorg

Studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hierna als Estate Planner aan de slag gegaan bij ABN AMRO MeesPierson. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Estate Planning.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus