ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Het vermogen van uw minderjarige kind: ouderlijk gezag na echtscheiding (deel 2)

In 3 blogs gaat Gordon Doull nader in op het vermogen van een minderjarig kind en de rechten en plichten van zijn of haar ouders. Dit is het tweede deel.


In mijn vorige blog stond ik stil bij de rechten en plichten van ouders ten opzichte van hun minderjarige kinderen. Maar wat zijn de gevolgen van echtscheiding hierop? Geen theoretische vraag blijkt uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2016 waren er bij 18.628 echtscheidingen 33.561 minderjarige kinderen betrokken.

Ouderlijk gezag duurt voort na echtscheiding

De hoofdregel is dat ouders gedurende het huwelijk het gezag over hun kinderen gezamenlijk uitoefenen. Maar ook als het tot een echtscheiding komt blijven de ouders gezamenlijk verantwoordelijk. Wel kan de invulling van dit gezamenlijk gezag bij de rechter nader vastgesteld worden. Denk hierbij aan afspraken over zorg- en opvoedingstaken, hoofdverblijfplaats, informatie en consultatie.

Wat nu als het gezamenlijk gezag niet gewenst is?

Als één van de ouders (of zij beiden) het gezamenlijk gezag niet ziet zitten, kan hij/zij de rechter vragen om één van hen aan te wijzen. De rechter zal dit alleen doen als:

  • er een onaanvaardbaar risico is dat het kind ‘klem of verloren’ zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat dat snel zal verbeteren; of
  • wijziging van het gezag op een nadere manier in het belang van het kind noodzakelijk is.

Heeft het minderjarige kind nog iets te zeggen?

Hoewel het minderjarige kind wettelijk vertegenwoordigd wordt, kan hij/zij in twee gevallen toch van zich doen spreken:

  • als het kind 12 jaar of ouder is, moet de rechter het kind om zijn mening vragen. Jongere kinderen kan de rechter horen als die al in staat zijn tot een redelijke belangenafweging; en
  • als er nog geen verzoek tot een eenhoofdig gezag aan de rechter is voorgelegd, kan een kind van 12 jaar of ouder (of een ‘pienter’ jonger kind) de rechter informeel verzoeken het gezag te regelen. Buiten zijn ouders om dus.

Een echtscheiding heeft ook gevolgen voor het wettelijk vruchtgenot

Zolang de ouders met elkaar gehuwd zijn en gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben, hebben zij gezamenlijk recht op het ouderlijk vruchtgenot. Dit recht blijft na echtscheiding bestaan, zolang er sprake is van gezamenlijk gezag. Het wordt dus anders als er bijvoorbeeld sprake is van een eenoudergezag. Dan heeft de ouder die het gezag allen over zijn kind uitoefent, recht op het ouderlijk vruchtgenot. De ouder die na echtscheiding niet langer het gezag heeft, valt dus ook buiten de ‘financiële’ boot.

Wie behartigt het belangen van het kind?

In mijn laatste blog in deze drieluik sta ik stil bij de vraag wie de belangen van een minderjarig kind behartigt, als zijn of haar ouders zijn overleden. Deze blog verschijnt binnenkort.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Gordon Doull
Gordon Doull Bedrijfsopvolging, familierecht, internationaal erfrecht

Gordon Doull is na zijn studie Notarieel recht een aantal jaren werkzaam geweest als kandidaat-notaris. Daarna maakte hij de overstap naar private banking. Na enkele jaren als vermogensstructureerder gewerkt te hebben, is hij 6 jaar geleden begonnen als specialist estate planning bij ABN AMRO MeesPierson. Als specialist op het gebied van schenken staat hij voor u klaar om te adviseren bij complexere vraagstukken.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus