Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Hoe richt ik mijn eigen stichting op?

Onlangs heeft de Saudische prins Al-Waleed Bin Talal bekend gemaakt zijn gehele vermogen te schenken aan goede doelen. De nummer 34 op de Forbes lijst van rijkste personen ter wereld gaat in de komende jaren 29 miljard dollar schenken aan onder andere vrouwenrechten en noodhulp. Hij brengt dit vermogen onder in zijn eigen stichting ‘Alaweed Philanthropies’, naar het voorbeeld van Bill en Melinda Gates.

Geld geven maakt gelukkig

Bin Talal gaf aan dat “filantropie helpt bruggen te bouwen en culturele verschillen beter te begrijpen en een tolerantere wereld te creëren”. Wat vast ook meespeelde in zijn beslissing, is dat geld geven gelukkig maakt. In mijn werk kom ik regelmatig mensen tegen die heel veel voldoening halen uit schenken aan goede doelen. Dit wordt ook bevestigd in het onderzoek van Maastricht University in opdracht van ABN AMRO MeesPierson. Er ‘plezier aan beleven’ bleek de belangrijkste reden om te schenken.

Zelf uw eigen stichting oprichten

Misschien wilt u, net als Bin Talal, met een deel van uw vermogen een goed doel ondersteunen dat u aan het hart gaat. Een eigen stichting waarbij u zelf projecten zoekt om te financieren is dan een mooie optie. Ook kunnen organisaties zelf een projectaanvraag bij u indienen. U beslist dan of u het project wilt ondersteunen. Deze projecten kunt u zelf bezoeken, zo ziet u met eigen ogen hoe het geld van uw stichting besteed wordt. Klinkt leuk, nietwaar? Dat is het ook. Is voor u de tijd rijp om een eigen stichting op te richten? In deze blog leest u wat u moet doen om uw eigen ANBI* stichting op te richten.

 1. Beleidsplan schrijven voor uw stichting
  Uw stichting heeft een beleidsplan nodig. In dit beleidsplan staat informatie over de doelstelling en werkwijze van uw stichting. Denk hierbij aan wat voor verschil uw stichting wil maken, voor welke doelgroep en in welke regio(‘s). Bijvoorbeeld:
  Stichting X zet zich in om meisjes in ontwikkelingslanden educatie te laten volgen.
  De manier waarop de stichting dit wil bereiken, de werkwijze, kan dan zijn:
  Stichting X tracht deze doelstelling te behalen door de bouw van scholen voor meisjes te faciliteren. Verder staat er in het beleidsplan hoe de stichting aan vermogen komt, hoe de stichting dit beheert en hoe de stichting dit vermogen besteedt (in de vorm van een budget of begroting).
 2. Stichting oprichten bij notaris
  Nadat u de belangrijkste richtlijnen voor uw stichting (doelstelling, strategie, bestuur en financiën stichting) heeft vastgesteld, komt het officiële deel: de stichting oprichten. Dit kan bij uw notaris, diede statuten opstelt en uw stichting inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Let wel: als u met uw stichting (in de toekomst) een stamkapitaal wilt opbouwen, moet dit in de statuten staan.
 3. Gegevens online publiceren
  Om een ANBI status te krijgen en te behouden, moeten er een aantal gegevens van de stichting op internet publiek worden gemaakt. Bij de Kennisbank Filantropie kunt u kosteloos een URL aanmaken waarop u de volgende benodigde gegevens kunt publiceren:
  a. Naam stichting
  b. RSIN nummer
  c. Contactgegevens
  d. Doelstelling stichting
  e. Beleidsplan
  f. Bestuurssamenstelling, beloningsbeleid en namen bestuurders
  g. Actueel verslag uitgeoefende activiteiten **
  h. Balans en staat van baten en lasten **
 4. ANBI status aanvragen
  Als bovenstaande is geregeld, kunt u beginnen met de ANBI aanvraag voor uw stichting. U vindt het aanvraagformulier op de website van de Belastingdienst. Na ongeveer acht weken krijgt u bericht of uw stichting de ANBI status krijgt .

Wanneer de bovenstaande stappen zijn voltooid, kunt u daadwerkelijk beginnen. Wij wensen u heel veel succes en plezier met uw eigen stichting. Dat al uw dromen die u voor ogen hebt met uw stichting mogen uitkomen!

Hulp nodig?

Indien u ondersteuning en begeleiding in dit proces zoekt, de afdeling Filantropie Advies van ABN AMRO MeesPierson helpt haar klanten met alle bovenstaande stappen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons of met uw banker.
Ook kunt u de Schenkwijzer van ABN AMRO MeesPierson raadplegen voor informatie over de voor- en nadelen van een eigen stichting en om erachter te komen of een eigen stichting de juiste geefstructuur voor u is.

*ANBI = algemeen nut beogende instelling. Dit is een status die de Belastingdienst toekent aan een stichting die voor tenminste 90% het algemeen nut nastreeft. Een gift aan een ANBI is in veel gevallen aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.
**6 maanden na afloop van boekjaar.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Kayleigh Boerjan
Kayleigh Boerjan Specialist Filantropie

Kayleigh heeft Cultuur, Organisatie en Management aan de VU in Amsterdam gestudeerd. Daarna heeft zij een studie International Development Studies afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Als filantropie adviseur adviseert zij klanten die hun geld willen inzetten voor een betere wereld. Kayleigh helpt bij het selecteren van en schenken aan goede doelen die passen bij de interesses van de klant. Ook helpt zij bij het oprichten en professionaliseren van familie- of corporate foundations.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus