Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Kabinetsreactie evaluaties giftenaftrek en ANBI-regeling

In januari 2017 zijn evaluaties verschenen over de giften- en ANBI-regeling. Uit die evaluaties blijken veel problemen voor gevers, goede doelen en de Belastingdienst. Het kabinet heeft nu een reactie gegeven op die evaluaties.

De giftenaftrek en ANBI-regeling blijven

Het kabinet ziet een groot maatschappelijk draagvlak voor zowel de giftenaftrek als de ANBI-regeling. De evaluaties laten evenwel zien dat er op veel punten verbeteringen mogelijk zijn. De regeling kan en moet effectiever worden. Er hoeft hierbij niet te worden bezuinigd. Het kabinet komt nog niet met concrete plannen om de problemen op te lossen. De reactie bevat suggesties die het kabinet wil bespreken met de Tweede Kamer en de goededoelensector.

Suggesties tot verbetering van de ANBI-regeling

Goede doelen moeten aan veel voorwaarden voldoen om als goed doel door de Belastingdienst te worden erkend. Zo’n goed doel is dan een ANBI, ofwel een algemeen nut beogende instelling. Over veel voorwaarden vinden discussies plaats tussen goede doelen en de Belastingdienst. Dit zijn
de meest voorname suggesties van het kabinet:

  • Het controleren van de publicatieplicht van ANBI’s is nu een tijdrovend proces voor de Belastingdienst. Het voorschrijven van een standaardsjabloon kan dat oplossen.
  • Het is voor gevers en de Belastingdienst nu niet altijd snel duidelijk wat de feitelijke activiteiten en bestedingen van een ANBI zijn. Een idee kan zijn om de publicatieplicht met deze zaken uit te breiden. Het inzichtelijk maken van geldstromen uit onvrije landen wordt ook bekeken.
  • De anti-oppoteis leidt tot veel discussie met de Belastingdienst. Mogelijk kan die eis worden versoepeld.
  • Het toezicht op ex-ANBI’s vraagt veel capaciteit van de Belastingdienst en men zoekt hier een oplossing voor. Hetzelfde geldt voor buitenlandse instellingen die de Nederlandse ANBI-status aanvragen.

Suggesties tot verbetering van de giftenregeling

De giftenregeling is zeer complex en het gaat vaak fout in de belastingaangiftes. Het kabinet wil de regeling minder complex maken en de Belastingdienst betere middelen geven om te kunnen controleren. Dit zijn de meest voorname suggesties:

  • Afschaffen van de giftenaftrek voor contante giften.
  • Afschaffen van giftenaftrek voor giften in natura (bijvoorbeeld de gift van een schilderij aan een museum).
  • De drempel voor gewone giften verhogen en het invoeren van een plafond voor periodieke giften.
  • Afschaffen van de aftrek voor herroepelijke giften.

Verder moet duidelijker uit een belastingaangifte gaan blijken aan welke instelling is gedoneerd. Dat is nu vaak niet het geval. Er wordt ook nagedacht over een plicht voor ANBI’s om aan de Belastingdienst door te geven van wie zij een gift hebben ontvangen. Aldus kan een sluitende controle plaatsvinden.

En nu?

Het is positief dat er oog is voor knelpunten en men in overleg met de praktijk tot oplossingen wil komen. Dat zou vaker en voor meer wetten moeten gebeuren. Maar dat is niet helemaal wat we van deze kabinetsreactie hadden verwacht. Wat is de visie op de toekomst? Hoe gaan we om met moderne vormen van filantropie die zich richten op sociaal rendement in plaats van geld weggeven? Hopelijk worden deze onderwerpen aan de agenda toegevoegd.

Het is een feit dat de Belastingdienst geregeld stuit op fraude met de giftenregeling. Maar het is te hopen dat het eindresultaat zo is dat goedwillende gevers daardoor niet met veel beperkingen worden geconfronteerd. Het kabinet zet vast in op het afschaffen van een aantal regelingen, verhogen in de drempel bij gewone giften en invoeren van een plafond bij periodieke giften. Dat lijkt toch in de richting van veel beperkingen te gaan. Maar ook is opgemerkt dat als een aanpassing leidt tot een budgettaire opbrengst, dat volledig zal worden teruggesluisd in de regelingen. Naast beperkingen kunnen we dus waarschijnlijk ook verruimingen tegemoet zien.

Hier treft u de volledige kabinetsreactie aan.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Tjarko Denekamp
Tjarko Denekamp Schenken, erven, zorg

Studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hierna als Estate Planner aan de slag gegaan bij ABN AMRO MeesPierson. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Estate Planning.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus