Vrijdag 27 januari 20172 minuten leestijd

Kamerverkiezingen gaan over vermogenden

Natuurlijk gaan de aanstaande verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer, medio maart, over verschillende onderwerpen. Hoe willen we dat Nederland er de komende jaren zal uitzien? Wie goed naar de (concept)verkiezingsprogramma’s van een aantal politieke partijen kijkt, ziet dat deze verkiezingen voor een belangrijk deel gaan over vermogende Nederlanders.

Vermogen

Wat zijn bijvoorbeeld enkele punten in het (concept)verkiezingsprogramma van een aantal partijen over de belastingheffing over het vermogen in box 3 en over erfenissen?

Miljonairstaks

Voor de belastingheffing in box 3 gaat de overheid al jaren uit van een fictief rendement. Sinds 2017 is de hoogte daarvan afhankelijk van de omvang van het vermogen in box 3. Hoe hoger het vermogen, hoe hoger het veronderstelde rendement voor deze belastingheffing. Het belastingtarief is 30%. In ieder geval VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en 50PLUS willen in de toekomst een belastingheffing in box 3 over het werkelijk behaalde rendement.

PvdA en SP willen een miljonairsbelasting invoeren. GroenLinks wil een Piketty-belasting, een progressieve belasting op vermogen waardoor vermogenden meer moeten betalen. Bij de PvdA gaat het tarief van de inkomstenbelasting in box 3 voor grote vermogens (boven €1 miljoen) omhoog van 30% naar 40%.

Erfenissen

Erfenissen worden, afgezien van vrijstellingen, belast met erfbelasting. Het belastingtarief is afhankelijk van zowel de omvang van de belaste verkrijging als van de verwantschap van de verkrijger tot de erflater. Hoe hoger de verkrijging, hoe meer erfbelasting de verkrijger moet betalen. En hoe verder de verkrijger afstond van de erflater, hoe hoger het tarief. Partners en kinderen betalen 10% dan wel 20% (vanaf €122.269 in 2017) over hun belaste verkrijging. Bij kleinkinderen gaat het om 18% en 36% en bij anderen om 30% en 40%.

Er bestaan grote verschillen tussen de standpunten hierover in een aantal verkiezingsprogramma’s. Bijvoorbeeld GroenLinks wil  grote erfenissen zwaarder belasten. De VVD wil de belasting op erfenissen verlagen. En 50PLUS wil de erfbelasting helemaal afschaffen. D66 en GroenLinks willen dat de fiscale behandeling van erfenissen leefvormneutraal wordt. De gedachte daarbij is dat het niet zou moeten uitmaken voor de belastingheffing of een kind erft of bijvoorbeeld een vriend.

Welke kant moeten we op?

Eén van de vragen waarover de komende Kamerverkiezingen gaan, is of de hoogste vermogens nog wat zwaarder belast moeten worden. Of juist niet. Van beide varianten zijn er meerdere smaken bij verschillende partijen. Welke kant moeten we op? Natuurlijk zijn ook andere onderwerpen en politieke keuzes belangrijk. De komende kabinetsformatie zal naar verwachting ingewikkeld zijn. Ook een eenvoudig belastingstelsel is ingewikkeld. Eerst moeten we de verkiezingsuitslag afwachten.

Lees ook:

Kamerverkiezingen gaan over topinkomens

Visie politieke partijen op belasting(verlaging), toptarieven en vlaktaks

Kamerverkiezingen gaan over vermogenden

Beoordeel dit artikel met een waardering tussen de 1 en 5 sterren

4.36/5 (14 stemmen)

Door onze specialist:

PETER PLEIJSANT | Fiscaliteit, eigen woning, bedrijfsopvolging

Studeerde Fiscaal Recht in Leiden en werkte als belastingadviseur bij Deloitte. Sinds 2006 werkt hij bij ABN AMRO MeesPierson. Peter Pleijsant houdt zich bezig met nieuwe fiscale wetgeving, woningmarkt problematiek en bedrijfsopvolging.

Van gedachte wisselen met een specialist?