Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Maatregelen kabinet-Rutte treffen huiseigenaren

De combinatie van maatregelen die het kabinet-Rutte wil gaan nemen voor eigenwoningbezitters, hebben in de komende jaren een grote invloed op het huishoudboekje van huiseigenaren. Wat betekenen deze veranderingen voor u? Hieronder vindt u een aantal belangrijke maatregelen.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek gaat versneld omlaag

In 2019 zijn de (rente)kosten voor uw eigen huis tegen maximaal 49% aftrekbaar in box 1 (2018: 49,5%). Vanaf 2020 daalt dit hoogste percentage versneld met 3%-punt per jaar naar het basistarief van 37,05% in 2023. Zie ook onderstaande tabel.

Jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Maximale aftrekbare (rente)kosten eigen woning 49,5% 49% 46% 43% 40% 37,05%

Het eigenwoningforfait daalt

In 2019 bedraagt het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en circa € 1.060.000 0,65% van de WOZ-waarde (2018: 0,70%). Daarna daalt dit percentage stapsgewijs naar 0,45% in 2023. Is de WOZ-waarde hoger dan € 1.060.000 (2018)? Dan is het eigenwoningforfait boven dat bedrag extra hoog. De inkomstenbelasting daarover noemt men ook wel villataks. Voor het gedeelte van de WOZ-waarde dat hoger is dan € 1.060.000 is het percentage van het eigenwoningforfait 2,35%. Zie ook onderstaande tabel.

WOZ-waarde 2018 2019 2020 2021 2022 2023
€ 75.000 – 1.060.000 0,70% 0,65% 0,60% 0,50% 0,50% 0,45%
Meer dan € 1.060.000 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35%

Stel, u heeft in 2018 een eigen woning en u betaalt € 16.000 hypotheekrente. De WOZ-waarde van uw woning bedraagt € 600.000. Het eigenwoningforfait bedraagt dan € 4.200. Als in 2018 het saldo van het eigenwoningforfait en de betaalde hypotheekrente bij u wordt verrekend in de hoogste belastingschijf, dan kunt u een belastingvoordeel behalen van 49,5% x € 16.000 – 51,95% x € 4.200 = € 5.738.

Stel dat in 2023 de WOZ-waarde van uw huis hetzelfde is gebleven. Het eigenwoningforfait bedraagt
dan € 2.700. Als het saldo van het eigenwoningforfait en de betaalde hypotheekrente bij u wordt verrekend in de hoogste belastingschijf, dan daalt in dit voorbeeld uw belastingvoordeel naar
37,05% x € 16.000 – 49,5% x € 2.700 = € 4.591.

Als de gemiddelde huizenprijzen verder stijgen, kan het belastingvoordeel van renteaftrek in box 1 nog meer afnemen. De Waarderingskamer, die toezicht houdt op de uitvoering van de wet WOZ door gemeenten, verwacht dat in 2019 de gemiddelde WOZ-waarde stijgt tussen 7,5%-punt en 9,5%-punt.

Ook de Hillen-aftrek daalt

De wet Hillen is ooit ingevoerd om het aflossen van hypotheken te stimuleren. Is uw eigenwoningforfait hoger dan uw aftrekbare (rente)kosten? Dan mag u voor het verschil gebruikmaken van de Hillen-aftrek. Dit is een extra aftrekpost, waardoor het fiscale inkomen uit eigen woning € 0 wordt. Vanaf 2019 gaat de Hillen-aftrek elk jaar met 3,33%-punt omlaag gedurende een periode van 30 jaar.

Als dat in uw situatie aan de orde is, gaat uw belastbaar inkomen in box 1 hierdoor jaarlijks omhoog met 3,33% van het saldo van het eigenwoningforfait en de aftrekbare (rente)kosten.

Stel, u heeft in 2018 een eigen woning zonder een hypotheek met een WOZ-waarde van € 600.000. Het eigenwoningforfait bedraagt dan € 4.200. In 2018 is de Hillen-aftrek dan ook € 4.200, waardoor u over de bijtelling van het eigenwoningforfait geen inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Stel dat in 2023 de WOZ-waarde van uw huis hetzelfde is gebleven. In 2023 bedraagt het eigenwoningforfait € 2.700 en de Hillen-aftrek vervolgens 25/30 x € 2.700 = € 2.250. In dit voorbeeld bent u in 2023 per saldo over € 450 inkomstenbelasting verschuldigd. Dit bedrag loopt elk jaar verder op.

Monumentenaftrek vervangen door subsidie

Bent u eigenaar van een rijksmonumentenpand? Dan mag u in 2018 nog de betaalde onderhoudskosten als aftrekpost in uw belastingaangifte opnemen. Vanaf 2019 wordt deze aftrekpost vervangen door een subsidieregeling. U kunt in 2019 een subsidieaanvraag indienen tot een maximum bedrag van 35% van de onderhoudskosten voor het in stand houden van het pand.

NHG-grens gaat omhoog

Als u een huis koopt, kunt u een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit kan tot een maximum aankoopbedrag. Voor 2019 is deze kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen vastgesteld op € 290.000 (2018: € 265.000). Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 307.400 (2018: € 280.900).

Energierekening gaat omhoog

In 2019 wordt elektriciteit minder zwaar belast, maar gas wordt juist extra belast. Volgens de Vereniging Eigen Huis gaat een gemiddeld huishouden in 2019 circa € 150 meer belasting betalen voor energie.

Eigenwoningregeling vereenvoudigd?

De maatregelen van het kabinet-Rutte hebben de komende jaren grote financiële gevolgen voor veel huiseigenaren. De wetgeving rond de eigen woning is de laatste jaren erg ingewikkeld geworden. Hierdoor is het risico op vergissingen groot. Het kabinet-Rutte heeft toegezegd dat er in 2019 een evaluatie komt van alle belastingregels met betrekking tot de eigen woning. Hopelijk is deze evaluatie een aanleiding om de eigenwoningregeling grondig te vereenvoudigen.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Jacques Hogerwerf
Jacques Hogerwerf Echtscheidingen, eigen woning, zorg

Studeerde Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Heeft een brede kennis en ervaring opgebouwd in verschillende financiële functies op het gebied van Vermogensstructurering. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Vermogensstructurering.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus