Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Hoe mensenrechten mijn dagelijks werk beïnvloeden

Als bank geven we mensenrechten een serieuze plek in onze activiteiten en leggen we verantwoording af over ons mensenrechtenbeleid. Dat doen we volgens de ‘UN Guiding Principles on Business and Human Rights’. Maar wat betekent dat nou concreet voor mijn dagelijkse werk en mijn klanten?

Mensenrechten, het is wellicht niet direct een onderwerp waaraan u denkt als het over bankzaken gaat. Toch is het een fundament van de strategie van ABN AMRO. Dat vraagt dus ook wat van mij als bankier: een principiële benadering om zaken te doen, betekent dat ik werk op een manier waarbij ik op zijn minst rekening houd met de fundamentele verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten. Dat helpt mij om waarde toe te voegen aan onze klanten, voor wie mensenrechten eveneens een belangrijk maatschappelijk thema is.

Prioriteit

In juni schreef ik over de relevantie van religieuze instellingen; waarvoor zijn zij op aarde? Wat als zij bijvoorbeeld noodhulp willen bieden in een land waar corruptie hoogtij viert en waar de kans groot is dat mensenrechten worden geschonden? Hoe kan ik hen helpen hun (financiële) missie te realiseren?

Door te weten wat er bij mijn klanten speelt, kan ik met gerichte oplossingen inspelen op wat zij nodig hebben. Voor onze bank zijn vier onderwerpen prioriteit omdat we daar de meeste impact kunnen creëren en tegelijkertijd dilemma’s zien. Door oog te hebben voor privacy, discriminatie, landgerelateerde mensenrechten en arbeidsrechten werken we samen met onze klanten en andere stakeholders aan hele concrete oplossingen.

Risico’s inschatten

Zo ging een collega van mij onlangs de dialoog aan met een aantal NGO’s (non-gouvernementele organisaties), het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Financiën en andere banken over internationale afspraken en nationale wetgeving van landen. Dankzij deze samenwerking kunnen we beter risico’s inschatten van landen en partners waarmee onze klanten zaken doen.

Zo kunnen wij hen helpen om langs een veilige weg noodhulp te verstrekken. Dat past precies bij de wens van religieuze instellingen om impact te creëren, iets wat we als bank zelf ook willen. En zo geven we bovendien invulling aan de UN Guiding Principles en bieden we ‘goed doen’ – de missie van religieuze instellingen – een financieel platform.

Maatschappelijke veranderingen

Als bank zelf zetten we met duizenden collega’s en kapitaal ook een serieuze stap in de goede richting. Via onze ABN AMRO Foundation zetten medewerkers zich in als vrijwilliger om mensen in een kwetsbare positie of achterstandsituatie te helpen met hun financiële kennis. Daarnaast begeleiden we sociale ondernemers en beleggen we via het ABN AMRO Social Impact Fonds in sociale en duurzame ondernemingen die streven naar echte maatschappelijke veranderingen.

Dat de UN Guiding Principles hoog op onze beleidsagenda staan, blijkt ook uit het feit dat we op 12 december de vierde Internationale Mensenrechtenconferentie in Amsterdam organiseren. Daar brengen we onder meer religieuze instellingen en organisaties die zich met dit thema bezighouden bij elkaar. Want mensen met elkaar verbinden en praten over hoe we met elkaar maatschappelijke veranderingen kunnen bewerkstelligen, dát vinden we belangrijk.

In stilte genieten

Ik ben niet dat stoere mens dat daadwerkelijk aan het front staat en de mensen daar ter plekke helpt. Maar als ik in de auto onderweg naar mijn werk naar de radio luister of op mijn iPad mijn favorieten lees, dan hoor of zie ik nogal eens een noodhulp-, wederopbouw- of scholingsprogramma het nieuws bereiken. Dan kan ik in stilte genieten, want ik heb stiekem wel een kleine bijdrage mogen leveren door met een team van collega’s het financiële platform voor onze klant te mogen zijn dat deze hulpprogramma’s mogelijk heeft gemaakt.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Rian Vens-Hagting
Rian Vens-Hagting ‎Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas

Rian Vens-Hagting is ‎Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas. Ze adviseert, samen met haar team, maatschappelijke organisaties op het gebied van governance, betalingsverkeer en duurzaam vermogensbeheer. Haar focus segmenten zijn religieuze-, onderwijs- en financiële instellingen.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus