Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Meten = Weten + Intuïtie = Beter

Bij de bank draait het vaak om feiten en cijfers. Maar mijn klanten, religieuze instellingen, zijn allesbehalve cijfermatig georiënteerd. De vraag is of je de impact van kerken op de maatschappij in een getal kunt uitdrukken. In ieder geval komen de cijfers niet altijd overeen met wat ik had verwacht.

Wist u dat in 2017 vijfendertig kerken hun deuren voorgoed hebben gesloten? En dat Nederland één van de landen is met verhoudingsgewijs het minst aantal gelovigen? Terwijl als je kijkt naar ons geefgedrag, de kerk hoog bovenaan het lijstje van begunstigde doelen staat. Ik zeg u eerlijk dat ik dacht dat er veel meer kerken waren dichtgegaan. Maar er zijn nog altijd zo’n 4.000 kerkgebouwen in Nederland in gebruik. Mijn gevoel zei ook dat er steeds minder geld aan de kerk wordt gegeven. Maar de cijfers in ons Instituten & Charitas kennismakingsmagazine weerleggen dat.

Economisch nutteloos maar van levensbelang

Als ik uit de cijfers kan concluderen dat mensen het toch belangrijk vinden om religie een prominente plaats in hun leven te geven, dan vraag ik me direct af welke impact de kerk dan daadwerkelijk heeft. En hoe besteedt de kerk die gulle giften? In alle bescheidenheid, en soms onzichtbaar, speelt de kerk een belangrijke rol in de maatschappij. Dirk Jan Schoon, de achttiende bisschop van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, verwoordt het mooi in ons magazine: ‘De kerk is economisch nutteloos maar van levensbelang voor de maatschappij’. Juist dat vraagstuk – Hoe bereiken religieuze instellingen daadwerkelijk impact voor een betere wereld? – is interessant om antwoord op te krijgen.

Blije blikken en een goed gevulde buik

Tijdens ons Jaarcongres voor religieuze instellingen in juni kwam deze vraag dan ook aan de orde. Net als twee andere belangrijke vragen: Hoe voelt de kerk zich verbonden met de maatschappij en de directe omgeving? En hoe sluit de kerk aan bij de huidige tijdgeest? Het zijn vraagstukken die zich niet makkelijk in cijfers laten beantwoorden. Is dat erg? Ik denk van niet. Cijfers zijn mooi, maar niet alomvattend. Blije blikken, rust, vrede en een goed gevulde buik zijn niet altijd te meten maar wél simpelweg waar te nemen door goed te kijken, te luisteren en aan te voelen.

Mijn zintuigen zijn van onschatbare waarde

Ik hoor u denken, dit wordt wel heel zweverig voor iemand die bij een bank werkt. Maar lees nog even door, ik ga zo mijn punt maken. Want wat dacht u van mijn investeringsbereidheid op basis van mijn onderbuikgevoel of mijn inschatting of mijn klant ook echt in zijn behoefte wordt voorzien? Mijn zintuigen zijn van onschatbare waarde en oh zo belangrijk voor de toegevoegde waarde en maatschappelijke bijdrage die ik vanuit mijn rol bij de bank wil leveren. Als ik met een bepaalde sensitiviteit met mensen omga, wordt mijn vakkennis juist optimaal benut. Met andere woorden: dat mijn intuïtie rendeert, is ‘key’.

Meten is niet altijd weten

Meten is leuk en cijfers hebben zeker nut. Want door die cijfers weten we dat mensen veel aan religieuze instellingen geven en dat de kerk een belangrijke rol in de maatschappij speelt. En ook al geloof ik heilig in impact meten – hoe worden mijn gedoneerde euro’s besteed? – ik overschat het niet. Meten is niet altijd weten. Daarom ga ik uit van mijn ‘gut feeling’; als de manier waarop de kerk bijdraagt ook heeft geholpen, dan is het voor mij voldoende.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Rian Vens-Hagting
Rian Vens-Hagting ‎Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas

Rian Vens-Hagting is ‎Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas. Ze adviseert, samen met haar team, maatschappelijke organisaties op het gebied van governance, betalingsverkeer en duurzaam vermogensbeheer. Haar focus segmenten zijn religieuze-, onderwijs- en financiële instellingen.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus