Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Anne kan niet mee op schoolreisje… Samen kunnen wij daar iets aan doen!

Altijd slaperig in de klas, geen lunch mee naar school, geen verjaardagsfeestje geven of niet mee kunnen gaan op schoolreisje. Het zijn signalen voor leraren dat er mogelijk iets aan de hand is. Armoede komt in Nederland veel vaker voor dan de meeste mensen denken. Eén op de acht kinderen leeft in ons land onder de armoedegrens. Gemiddeld zijn dit dus drie kinderen per klas.

Moeilijk om te signaleren

Hoewel leraren bij uitstek degenen zijn die armoede onder hun leerlingen zouden kunnen constateren, blijken ze dit moeilijk te vinden, zo blijkt uit recent onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Jeugdeducatiefonds, Stichting Kinderpostzegels en ABN AMRO. Zo blijft veel armoede verborgen waardoor er niet gewerkt kan worden aan een oplossing.
84% van de leerkrachten denkt armoede beter te kunnen signaleren als er een goede band is met de ouders. Maar dat blijkt in de praktijk lastig. 81% van de leerkrachten geeft aan dat ouders hen vaak niet in vertrouwen nemen over hun armoede.

Maar signaleren en bespreekbaar maken leveren nog niet een oplossing op. Leraren gaven in het onderzoek ook aan dat niet altijd duidelijk is wat de mogelijkheden zijn als armoede is gesignaleerd.

Seminar ‘Armoede in de klas’

Op 14 maart organiseerde ABN AMRO Foundation, samen met het Jeugdeducatiefonds en Stichting Kinderpostzegels ,een seminar om dieper op dit probleem in te gaan. Tijdens dit seminar met de titel ‘Armoede in de klas’ gingen leerkrachten en directeuren primair onderwijs, gemeenten, de ministeries OCW en SZW, de PO raad, maatschappelijke organisaties en overige stakeholders met elkaar in gesprek.

ABN AMRO Foundation, het Jeugdeducatiefonds en Stichting Kinderpostzegels werken samen voor gelijke kansen voor alle kinderen

Ernst Boekhorst, directeur ABN AMRO Foundation: ‘Wij geloven in een wereld met gelijke kansen voor alle kinderen. Als we samenwerken, dan kunnen we echt het verschil maken voor de 400.000 kinderen in Nederland die in armoede opgroeien. De scholen spelen een belangrijke rol, maar we moeten het samen doen! Om deze reden hebben wij het seminar “Armoede in de klas” georganiseerd, samen met onze partner Jeugdeducatiefonds en Kinderpostzegels.’

De directe aanleiding voor het organiseren van het seminar was de publicatie van twee rapporten, één van de SER en één van de Kinderombudsman. In beide rapporten wordt de aanbeveling gedaan om scholen meer te betrekken bij de aanpak van de armoedeproblematiek. Echter, hoe en wat hun rol zou kunnen zijn is nog onvoldoende uitgedacht. Er bestaat een aantal goede voorbeelden van samenwerking tussen scholen en gemeenten, maar dat zijn uitzonderingen.

Speciaal voor het seminar is een mini-documentaire gemaakt over armoede.

Arm kind

Met het organiseren van het seminar hebben de ABN AMRO Foundation, het Jeugdeducatiefonds en de Stichting Kinderpostzegels (de andere grote partner van het Jeugdeducatiefonds) een aanzet gegeven tot de discussie over de rol van scholen in de armoedeproblematiek en de samenwerking met gemeenten en maatschappelijke instellingen.

Oplossingen zoeken

Soms, zo bleek tijdens het seminar, zijn oplossingen dichterbij dan je denkt. Zo vertelde een schooldirecteur bijvoorbeeld dat de ouderavonden op zijn school niet meer op één avond worden gepland maar op 5 verschillende avonden. Een aantal ouders werkt als zzp’er en houdt er verschillende opdrachten op na om de eindjes aan elkaar te knopen. Door flexibel te zijn als school kunnen ook deze ouders op een avond dat het hen wél uitkomt met de leraar praten over de voortgang van hun kind. Dat is nog geen oplossing voor armoede maar zorgt wel voor minder stress bij de ouders. En ook dat is een begin.

Samenwerking scholen, gemeenten en maatschappelijke initiatieven

Wat doet Instituten & Charitas?

Instituten & Charitas bedient binnen ABN AMRO maatschappelijke instellingen. Hierin zijn we marktleider met circa 1.900 maatschappelijke instellingen als klant. Dit zijn onder andere goede doelen, vermogensfondsen, religieuze instellingen, scholen en branche- en belangenorganisaties.

Aan geld om dit probleem aan te pakken, lijkt geen gebrek. Maar de rode draad van alle discussies en voordrachten tijdens het seminar was het ontbreken aan goede samenwerking. Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in het opsporen van armoede, maar als er vervolgens niets aan gedaan kan worden, blijft het probleem in stand. De stap naar hulp vanuit de gemeente blijkt in veel gevallen erg ingewikkeld te zijn. Er zijn veel loketten, een grote hoeveelheid subsidies en fondsen en veel regels.

Die regels leiden er ook toe dat bepaalde groepen volledig buiten de boot vallen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen van asielzoekers die nog niet als vluchteling zijn erkend. Voor hen zijn de voorzieningen zeer beperkt. Het zou veel schelen als scholen ouders kunnen begeleiden richting één loket waar een oplossing gezocht kan worden voor het probleem. Maar daarvoor is samenwerking tussen scholen, gemeenten en maatschappelijke instellingen wel dringend noodzakelijk.

Zo vinden ook Klaas Ariaans (Director Personal Banking ABN AMRO) en Hans Spekman (Directeur Jeugdeducatiefonds). In onderstaande video gaan ze met elkaar in gesprek over hun eigen ervaring met armoede en hoe dat hen inspireert in hun huidige werk. Samen zoeken zij naar oplossingen om gelijke kansen te creëren voor alle kinderen in Nederland die nu in armoede opgroeien.

Armoede in perspectief: Klaas Ariaans en Hans Spekman

Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds sloot het seminar af met een indringende oproep: ‘Bedrijfsleven, goede doelen organisaties, het onderwijs en de overheid, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En ieder zijn eigen aanpak. Maar ook ieder met dezelfde wil en overtuiging. Laten we met elkaar de wil om het kind zich maximaal te laten ontwikkelen centraal zetten en niet het belang van de organisatie. En daarmee allemaal over onze eigen grens heenstappen.’

‘De ambitie van het Jeugdeducatiefonds, mijn ambitie, is om dit jaar de steun van onze organisatie te verdubbelen naar 68 scholen. Niet als doel op zich maar om zo via het onderwijs meer kinderen te helpen. We gaan ook actiever aan de slag om goede voorbeelden te verspreiden. Die handschoen pakken wij op, samen met de ABN AMRO Foundation, Kinderpostzegels en iedereen die hieraan kan of wil bijdragen.’
‘Ik ben overtuigd dat wij met elkaar het verschil kunnen maken voor de kinderen die opgroeien in armoede. In het belang van de kinderen en onze samenleving.’

Heeft u behoefte om van gedachten te wisselen over het onderwerp met de ABN AMRO Foundation, het Jeugdeducatiefonds of Kinderpostzegels? Neem dan contact op met uw relatiemanager bij ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas.

Deel deze pagina

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus