Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Prinsjesdag: de acties

Het Belastingpakket 2019 dat de regering op Prinsjesdag bekendmaakte, bevat veel fiscale voorstellen om ons belastingstelsel te veranderen. Gaat u zich hierop voorbereiden? En welke mogelijkheden zijn er dan?

Kabinetsplannen staan nog niet vast

Houdt u er in ieder geval rekening mee dat de op Prinsjesdag aangekondigde kabinetsplannen nog niet definitief vaststaan. Onlangs maakte de regering al de eerste aanpassingen in de plannen bekend. Later dit jaar volgt de stemming over het aangepaste Belastingpakket in de Tweede Kamer en daarna in de Eerste Kamer. Daarna staan de plannen vast.

Specifieke ‘actie-blogs’

In een aantal specifieke blogs gaan wij nader in op enkele acties die u kunt overwegen. De betreffende onderwerpen hebben we hieronder voor u op een rij gezet.

Beperking fiscaal voordeel aftrekposten

De regering wil het belastingvoordeel van veel aftrekposten in de inkomstenbelasting per 2020 beperken. Dat geldt niet alleen voor de hypotheekrenteaftrek. Deze aftrekbeperking geldt dan onder andere ook voor betaalde partneralimentatie en de giftenaftrek.

Diverse vragen komen op:

 • Wat kunt u doen als u heeft gekozen voor familiebankieren?
  Lees hier wat u kunt doen.
 • Kunt u de hypotheek op uw huis beter nu oversluiten?
  Lees hier wat u kunt doen
 • Is het nog zinvol om een lijfrente- of arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten?
  Lees hier wat u kunt doen
 • Is het verstandig om nu nog alimentatie af te storten bij een verzekeraar?
  Lees hier wat u kunt doen
 • Zullen goede doelen veel last krijgen van de voorgenomen aftrekbeperking voor giften?
  Lees hier wat u kunt doen

Tarief box 2 omhoog

Volgens de kabinetsplannen gaat het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting zowel in 2020 als in 2021 omhoog. Deze box 2 is onder andere belangrijk als u minimaal 5% van de aandelen houdt in een BV. De nieuwe tarieven gelden ook voor bestaande winstreserves.

Diverse vragen komen op:

 • Overweegt u een dividenduitkering tegen het tarief van 25% in 2018 of 2019 en is dat verstandig?
 • Heeft u een bestemming voor de netto-dividenduitkering?
 • Of is het verstandiger om geen dividend uit te keren en de gelden aan te houden in uw vennootschap?

Lees hier wat u kunt doen.

Rekening-courantmaatregel voor DGA

Voor belastingbetalers met meer dan €500.000 aan schulden aan hun vennootschap is de ‘rekening-courantmaatregel’ per 2022 belangrijk. Deze maatregel is geen onderdeel van het Belastingpakket 2019, maar deze werd wel genoemd in de Miljoenennota 2019 en inmiddels in twee brieven van het Ministerie van Financiën aan de Tweede Kamer. Naar verwachting maakt de regering het wetsvoorstel met de nadere uitwerking van deze maatregel begin 2019 bekend.

Diverse vragen komen op:

 • Heeft u een schuld aan uw vennootschap?
 • Moet u iets doen met deze schuld?

Lees hier wat u kunt doen.

Nieuwe vermogensrendementspercentages in box 3

De forfaitaire rendementspercentages voor box 3 in 2019 zijn bekend. Het forfaitaire spaarrendement voor de belastingheffing in box 3 over 2019 (0,13%) is lager dan voor 2018 (0,36%), terwijl het forfaitaire beleggingsrendement voor deze heffing over 2019 (5,60%) hoger is dan voor 2018 (5,38%).

Diverse vragen komen op:

 • Wilt u uw vermogen in box 3 anders aanwenden?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van een andere keuze?

Lees hier wat u kunt doen.

Beperking afschrijving op bedrijfsvastgoed in vennootschapsbelasting

In het Belastingpakket 2019 staat ook het kabinetsplan om de afschrijvingsmogelijkheden voor vastgoed in eigen gebruik voor de vennootschapsbelasting te beperken.

Diverse vragen komen op:

 • Zijn er verschillen in de fiscale behandeling tussen vastgoed in de BV en vastgoed dat u bijvoorbeeld vanuit privé verhuurt aan uw BV?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van het eventueel verplaatsen van vastgoed naar privé?

Lees hier wat u kunt doen.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Peter Pleijsant
Peter Pleijsant Fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht

Studeerde Fiscaal Recht in Leiden en werkte als belastingadviseur bij Deloitte. Sinds 2006 werkt hij bij ABN AMRO MeesPierson. Peter Pleijsant houdt zich bezig met fiscaliteit, vastgoed en bedrijfsoverdracht.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Wellicht is dit ook interessant...