Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Relevant blijven, een uitdaging voor religieuze instellingen

Hoe verbinden religieuze instellingen lang gewortelde tradities met de huidige trends? En is pluriformiteit een logische keuze als het gaat om samenwerking binnen de kerk? Religieuze instellingen die ervoor willen zorgen dat religie blijvend relevant is, zoeken antwoorden op deze vragen. Tijdens het Instituten & Charitas Jaarcongres voor religieuze instellingen gaan we hen op die zoektocht helpen.

Hebben wij dan een kant-en-klare oplossing voor deze vraagstukken? Zo zou ik het niet willen stellen. We hebben wel een missie, net als onze klanten. Die missie is dat we maatschappelijke organisaties willen ondersteunen. En dat doen we op allerlei manieren.

We zijn en blijven natuurlijk in de eerste plaats een bank. Vanuit die rol helpen we onze klanten met financiële oplossingen om het kerkelijk vermogen zo goed mogelijk te beheren. Maar we zijn ook een bank die begrijpt dat religieuze instellingen graag van elkaar willen weten hoe zij omgaan met maatschappelijk relevante thema’s.

Jaarcongres: specifieke thema’s voor religieuze instellingen

We weten ook dat ze het waarderen om van anderen te horen hoe zij tegen bepaalde thema’s aankijken. Juist omdat wij het onze taak vinden om allerlei partijen met elkaar te verbinden, organiseren we wederom een Jaarcongres. Zo bieden we onze klanten een platform en benoemen we heel specifieke thema’s die voor de religieuze sector van grote waarde zijn.

Hoe kunnen religieuze instellingen in deze tijd omgaan met de moderne communicatiemiddelen? Wat wordt de rol van de kerk en het boek? Hoe wordt de jongere generatie bereikt en blijvend geboeid? En hoe zetten ze de, middelen zo effectief mogelijk in. Middelen die beginnen bij de vrijgevigheid van mensen die vanuit hun religieuze overtuiging meer dan gemiddeld geven en betrokken zijn bij maatschappelijke issues.

‘Het regent religie’ in onze samenleving

Een antwoord op die laatste vraag kan zijn: door eenheid in verscheidenheid te zoeken. Zoek elkaar op en sta niet stil bij de verschillen maar kijk juist meer naar de overeenkomsten. Ga naar buiten, de gemeenschap in, en blijf aangehaakt met de samenleving. Want ook anno nu hebben mensen – én jongeren – behoefte aan zingeving, spiritualiteit en religie.

PKN Scriba René de Reuver gaat hier tijdens het Jaarcongres op in. Hoe bereik je die jongeren? En hoe zet je daar bijvoorbeeld social media voor in? Volgens trendwatchers Young & Holy ‘regent het religie’ in onze samenleving. Zij maken zichtbaar wat er onder jongeren aan zingeving, religie en geloof gebeurt en schetsen hoe religie een plek inneemt in de wereld van kinderen en jongeren.

Een ander mooi voorbeeld is Mediapriester Roderick Vonhögen; hij neemt ons op het Jaarcongres mee in zijn zoektocht  naar de gemeenschappelijke taal die bruggen kan bouwen. Veel mensen spreken de taal van de kerk niet. In 2015 stond Star Wars voor hem symbool voor deze brugfunctie. De film gaat over idealen, de strijd tussen goed en kwaad en het opofferen van je leven voor je vrienden.

Nieuwsgierig? Kom naar het Jaarcongres

Als het lukt om lang gewortelde tradities te verbinden met de huidige trends, dan ben je ook in staat om de vrijgevigheid van mensen beter te belonen en deze beter in te zetten. Het wordt een inspirerend en interactief congres, waarin we de lijn van toen en nu doortrekken naar straks. Inspelen op maatschappelijke trends en de inzet maar ook waakzaamheid ten aanzien van de risico’s van eigentijdse communicatiemiddelen, het staat allemaal op ons programma.

Heb ik u nieuwsgierig gemaakt? De uitnodigingen naar onze klanten zijn reeds verstuurd. Als u ook geïnteresseerd bent en meer wilt weten of het Jaarcongres wilt bijwonen, kunt u mij mailen: rian.vens-hagting@nl.abnamro.com. Het Jaarcongres vindt plaats op woensdag 14 juni. U bent van harte welkom!

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Rian Vens-Hagting
Rian Vens-Hagting ‎Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas

Rian Vens-Hagting is ‎Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas. Ze adviseert, samen met haar team, maatschappelijke organisaties op het gebied van governance, betalingsverkeer en duurzaam vermogensbeheer. Haar focus segmenten zijn religieuze-, onderwijs- en financiële instellingen.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus