ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Is warmlopen voor een warmtepomp terecht?

Uw eigen woning duurzamer maken kan op verschillende manieren. Denk daarbij aan isoleren van uw woning, zonnepanelen op het dak van uw huis leggen en een warmtepomp installeren. In mijn blog over het rendement van zonnepanelen ben ik uitgebreid ingegaan op de terugverdientijd, het rendement en de waarschijnlijk aankomende wetswijziging rondom de salderingsregeling. In dit artikel bespreek ik de warmtepomp. Wat is een warmtepomp, welke soorten zijn er, is er subsidie op waterpompen, wat is de terugverdientijd en het rendement (voor het milieu)?

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp is een elektrisch apparaat dat warmte uit een bron (bijvoorbeeld lucht of bodem) haalt en dat afgeeft aan uw (elektrische) CV ketel.

Welke soorten warmtepompen zijn er?

Er zijn diverse soorten warmtepompen. Voor een Nederlands huis zijn er drie warmtepompen die het meest voor de hand liggen om aan te schaffen: de aardwarmte-, de lucht/water- en de hybridewarmtepomp.

  • De aardwarmtepomp haalt warmte uit de bodem. Hiermee wordt uw woning verwarmd en uw warm water gemaakt. De installatie is duur, maar is het meest energiezuinig.
  • De lucht/water warmtepomp onttrekt de warmte aan de lucht. Met deze warmte wordt uw woning verwarmd en uw water warm gemaakt.
  • De hybride installatie is een combinatie van een lichte lucht/water warmtepomp in combinatie met een gasgestookte HR ketel. Uw HR ketel zorgt voor het warm water en verwarmt uw woning als het echt koud is.

Subsidie op warmtepompen

Investeert u in een warmtepomp? Dan ontvangt u van de overheid een subsidie. De subsidie is afhankelijk van het soort en de capaciteit van de warmtepomp. Reken op een eenmalige subsidie tussen de €1.600 en € 3.500.

Wat is de terugverdientijd van en het rendement op een warmtepomp?

De terugverdientijd is afhankelijk van de soort warmtepomp, hoe goed het huis geïsoleerd is, of er vloerverwarming aanwezig is (warmtepompen zijn namelijk ‘laagtemperaturig’) en of de pomp wordt geïnstalleerd door een in warmtepompen gespecialiseerd bedrijf. Het financieel rendement is laag. Het milieurendement hoog, als de stroom die nodig is ook groen is.

In onderstaand overzicht staan verschillende soorten CV ketels genoemd (kolom 1), de aanschafprijs van deze CV installaties voor een vrijstaande goed geïsoleerde woning met vloerverwarming, met een inhoud van ongeveer 650 m3 en een verbruik van 1.750 m3 gas per jaar. Bij de prijs is rekening gehouden met een eventuele overheidssubsidie (kolom 2). Het uitgangspunt is dat we de bestaande versleten CV ketel vervangen. We gaan uit dat we deze vervangen door een conventionele ketel. Vervolgens vergelijken we deze optie met het investeren in een warmtepomp. In kolom 3 staat vermeld wat de terugverdientijd is van deze extra investering. Een energiezuinige ketel verbruikt extra stroom. Deze stroom kan worden opgewekt met zelf aan te schaffen zonnepanelen (die welliswaar stroom opwekken op momenten dat je de warmtepomp het minst nodig hebt). In kolom 4 staat aangegeven welke investering in zonnepanelen noodzakelijk is om dit extra stroomverbruik op te vangen. In de laatst kolom (5) staat aangegeven wat de terugverdientijd is van de totale installatie (CV ketel en zonnepanelen). We gaan er bij deze berekening van uit dat de stroom die de zonnepanelen opleveren een waarde hebben van gemiddeld € 0,18 per kWh.

Installatie (1) Investering (2) Terugverdientijd
t.o.v. gewone ketel (3)
Investering
(extra) zonnepanelen (4)
Terugverdientijd
t.o.v. gewone ketel (5)
Aardwarmtepomp € 15.000 25 jaar € 4.200 15 jaar
Lucht/water warmtepomp € 8.900 17 jaar € 4.900 11 jaar
Hybride systeem € 4.400 14 jaar € 3.200 9 jaar
Gewone HR ketel € 1.800 0

Bij de hybride installatie moet de opmerking worden gemaakt, dat de kans bestaat dat de gemeente besluit om binnen de terugverdientijd de woning van het gas af te sluiten. Dat betekent dat de gehele installatie moet worden verwijderd. Het rendement van een investering in een warmtepomp is uitgedrukt in geld (nu nog) zeer laag.

Het daadwerkelijk rendement is van vele (externe) factoren afhankelijk. Om een zo hoog mogelijke rendement te bereiken is het van belang dat alle energiebesparende maatregelen zijn afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Wat is het effect van een warmtepomp op het milieu?

Het gasverbruik wordt bij een hybride installatie verminderd. Reken op een vermindering van 50% tot 70%. Bij een lucht/water- en aardwarmtepomp wordt het gasverbruik zelfs tot nul teruggebracht. In ons voorbeeld besparen deze laatste twee warmtepompen ongeveer minimaal 3.200 kg aan CO2 per jaar! Ik ga er daarbij van uit de extra benodigde elektriciteit volledig duurzaam wordt opgewekt.

Hoe kunt u nog meer uw huis verduurzamen?

Er zijn naast de warmtepomp en zonnepanelen nog andere manieren om er voor te zorgen dat u uw (bestaande) woning duurzamer maakt. Als voorbeeld nemen we een vrijstaande woning met 3 personen. De woning is niet geïsoleerd. In onderstaande tabel leest u hoe lang het duurt voordat u uw investering terug heeft verdiend en wat het rendement is op uw investering. De cijfers zijn ontleend aan Milieucentraal.

Manier Terugverdientijd in jaren Rendement
Vloerisolatie 9 jaar 6%
Dakisolatie 8 jaar 6%
Muurisolatie 4 jaar 9%
HR++ glas 13 jaar 5%
Zonneboiler voor warm water 38 jaar Negatief rendement

 

Conclusie

Het investeren in een warmtepomp levert vanuit financieel oogpunt een laag rendement op. Kijken we naar het milieu, dan is het rendement groot. Wel onder de voorwaarde dat de extra benodigde stroom groen is opgewekt. Met iedere kuub gas die u bespaart, ontziet u het milieu met ten minste 1,8 kilogram CO2. Bij een goed geïsoleerde woning van 650m3 stoot u ieder jaar zo’n 3.200 kg minder aan CO2 uit. Warmtepompen werken overigens het beste en gaan het langste mee in een goed geïsoleerde woning met vloerverwarming. Isoleren van een woning levert het hoogste rendement op.

Duurzaam beleggen: goed voor de wereld, goed voor uzelf

Met een duurzame beleggingsportefeuille toont u uw maatschappelijke betrokkenheid bij mens, maatschappij en milieu. Het geeft u de mogelijkheid te investeren in een betere toekomst. Zowel voor u als de generaties na u.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Masha Bril
Masha Bril Pensioenen, levensverzekeringen, banksparen, duurzaamheid

Masha Bril studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voltooide de Masteropleiding Financial Planning aan dezelfde universiteit. Daarnaast studeerde hij fiscaal pensioenrecht en pensioenrecht aan de Vrije Universiteit. Hij werkt sinds 1999 binnen de Private Banking tak van de bank. Binnen het Kenniscentrum Vermogensadvies houdt hij zich onder andere bezig met pensioenen en lijfrenten. Daarnaast is hij een docent aan o.a. de Erasmus Universiteit. Hij studeert momenteel fiscaal recht aan Nyenrode Business Universiteit.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus