Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Het nut en de noodzaak van de samenwerking van religieuze instellingen in het maatschappelijke veld

Internationale instabiliteit, groeiend populisme en polariserende samenlevingen leiden tot uitsluiting van grote groepen mensen. Ook in Nederland verandert de samenleving in dit opzicht.

‘Er is gelukkig een duidelijke trend zichtbaar dat diverse instellingen hun handen ineenslaan om hulp te bieden aan armen en hulpbehoevenden’, zegt Rian Vens, directeur religieuze instellingen bij ABN AMRO MeesPierson, Instituten & Charitas. Zij laat haar licht schijnen over hoe kerkelijke instellingen de samenwerking zoeken met andere maatschappelijke instellingen als vermogensfondsen en goede doelen.

De toenemende vraag van minder bedeelde jongeren aan het Leger des Heils om hulp als gevolg van verschillende bezuinigingsmaatregelen. Voedselbanken die zelf hulp nodig hebben om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Twee signalen dat ook in Nederland een groeiend aantal armen en hulpbehoevenden wordt uitgesloten in de maatschappij en om hulp verlegen zit. Goede doelen, vermogensfondsen en religieuze instellingen laten hen niet aan hun lot over.

‘Naastenzorg is van alledag. Vroeger gingen er in de kerk altijd twee collectemandjes rond. In het één doneerden de kerkgangers voor het in stand houden van de kerkelijke organisatie, in het ander voor diaconie en charitas, voor alle goede dingen die de kerk doet’, vertelt Vens.

Nog steeds dragen kerkelijke instellingen flink bij aan de ondersteuning van de zwakkeren in de samenleving. Daarbij trekken zij vaker op met andere instellingen. Denk aan financiële steun aan de voedselbanken in Nederland, aan thuis- en daklozenzorg, vluchtelingenzorg, opvang van asielzoekers, onderwijs en zorg in ontwikkelingslanden en internationale hulp in het algemeen, zoals voor Haïti, en meer recent voor Syrië.

Wat doet Instituten & Charitas?

Instituten & Charitas bedient binnen ABN AMRO maatschappelijke instellingen. Hierin zijn we marktleider met circa 1.900 maatschappelijke instellingen als klant. Dit zijn onder andere goede doelen, vermogensfondsen, religieuze instellingen en branche- en belangenorganisaties.

Het positieve effect van samenwerken

‘Het draait niet alleen om geld’, stelt Vens. Instellingen werken samen om de slagkracht in hulpverlening te vergroten en de hulp effectiever te maken. ‘Eén en één is drie. Als instellingen met dezelfde missie samenwerken, ontstaat een synergie-effect. Meer mensen, meer middelen, meer knowhow, een breder netwerk, een beter inzicht, een andere invalshoek. Kortom, je heb in alle opzichten meer in huis en versterkt elkaar.’ Kerkelijke instellingen, vermogensfondsen en goede doelen beseffen dat maar al te goed.

Samenwerkingsverbanden in de praktijk

Vens vertelt aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden hoe kerkelijke instellingen en andere maatschappelijke organisaties elkaar hebben weten te versterken. ‘Het is een kwestie van het bijeenbrengen van geld, middelen en netwerken. Het vooropstellen van mensen zorgt voor een duurzame bijdrage van de kerk aan de maatschappij. Leo Looman, één van de relatiemanagers in mijn team, is lokaal betrokken bij de bouw van een hospice. In een overleg heeft hij gevraagd welke fondsen zij allemaal kunnen aanwenden, wie er wat kan doen en wie welke netwerken heeft. Op zich vrij simpel, we moeten het met zijn allen ook niet moeilijker maken dan het is.’

‘We zijn allemaal goed in het institutionaliseren van dit soort zaken. Juist als je met goede doelen werkt, moet je zorgen dat je de mensen waarmee je wilt samenwerken in het hart raakt, door vanuit je hart te spreken. En van daaruit verbonden te smeden. Het voedselbankproject of het vluchtelingenproject is ook zoiets. Kerken hebben het samen met andere maatschappelijke organisaties mogelijk gemaakt dat minder bedeelden zich in de maatschappij konden bewegen zonder zich een buitenstaander te voelen. Voor een ander lokaal project brengen diverse instellingen, waaronder de kerk, geld bijeen voor koelwagens voor de voedselbank.’

‘Kerkelijke instellingen hebben niet altijd alle middelen al besteed die zij in de loop der tijd bijeen hebben gespaard. Als een maatschappelijke organisatie een nood ziet of door een andere organisatie wordt gevraagd een bijdrage te leveren, dan komt zo’n aanvraag vaak ook bij de kerk terecht. In feite is die geldelijke steun een vorm van samenwerking en een ultieme kans om ook op ander terrein de handen ineen te slaan ten aanzien van het gezamenlijke doel.’

Met de juiste mensen om tafel

Voor organisaties die graag willen weten hoe zij tot een effectieve samenwerking kunnen komen, heeft Vens een aantal tips. ‘Zorg dat je met de juiste mensen om tafel komt. Hoe? Weet wie er in je werkveld actief is. Zodat je elkaar weet te vinden op lokaal terrein. Zo vind je een heleboel goede doelen op de ANBI-site, in gemeentegidsen of in je eigen netwerk. De gemiddelde bestuurder bekleedt namelijk meerdere functies.’

‘Waar het op neerkomt, is dat je op basis van een vraag in de markt bekijkt hoe je mensen in je netwerken kunt bundelen, zodat mensen, middelen en geld bij elkaar komen. Om die reden hebben bestuurders ook vaak meerdere functies. Maar zelden zit een bestuurder in maar één bestuur. Zo zorg je er als bestuurder voor dat als je een vraag neerlegt in het bestuur van je organisatie, dat dan alle netwerken van al die bestuurders gaan draaien.’

Zorg dat je organisatie bestaat uit een gemêleerd gezelschap

‘Het is zaak dat het bestuur van een religieuze instelling een actieve rol in de maatschappij vervult, niet alleen als bestuurder van de kerk. Hierdoor ontstaat er vanzelf een organisatie met een gemêleerd gezelschap. Zo voorkom je een al te groot ons-kent-ons gehalte. En zoals Rene de Reuver, Scriba PKN, nog tijdens ons recente religieuze jaarcongres met recht verwoordde: “Zie die ander als een cadeau, juist als hij of zij anders is. Het verrijkt je zienswijze”. Je kunt zo wellicht ook jongeren betrekken. Hoe groter de melange, hoe groter je netwerk. Dan weet je elkaar te vinden.’ Om dat laatste kracht bij te zetten, verwijst Vens naar dit jaarcongres . ‘Heel bewust hebben we daar diverse partijen voor uitgenodigd. Om ze te informeren. En om ze bij elkaar te brengen en proberen verbonden te laten smeden.’

Een partner die helpt bij het vormen van samenwerkingsverbanden

Vens meent dat juist daar ook de meerwaarde ligt van haar eigen organisatie. ‘Binnen de wereld van maatschappelijke instellingen zijn wij marktleider en beschikken wij over de meeste sectorkennis. Wij zijn de ideale partner voor organisaties die zich richten op goed doen, zoals kerkelijke instellingen. Wij kunnen hen helpen. Zowel op financieel gebied als bij het vormen van samenwerkingsverbanden. Juist omdat wij weten wat er bij hen speelt. En omdat we weten wat hun spanningsveld is, voor welke dilemma’s zij staan, welke vragen zij hebben en wat hun behoeften zijn.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact op met Rian Vens.

 

Deel deze pagina

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus