ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Schenken in 2017: wat u moet weten

Met deze tips weet u snel wat u in de laatste maanden van dit jaar nog kunt schenken en welke vrijstellingen van toepassing zijn.


Schenken en de decembermaand horen bij elkaar. Dat merken we aan het aantal vragen dat u ons stelt. En we zien het heel duidelijk terug in de zoekvolumes op internet. Om het u nog makkelijker te maken, treft u hieronder een overzicht aan van alle thema’s die in 2017 op deze site over schenken gingen.

Schenkingsvrijstellingen in 2017

Een belangrijke vraag is natuurlijk wat het vrijgestelde bedrag is voor de schenkbelasting. En wat de tarieven zijn als u meer schenkt. Hier vindt u de exacte bedragen en de tarieven:

Eigenwoningschenking

Is de ontvanger ouder dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar? Dan kunnen er verhoogde schenkingsvrijstellingen gelden. Voor anderen dan kinderen moet het dan gaan om een schenking die moet worden besteed aan de eigen woning. Kinderen hebben vrijstellingen in meer varianten. De maximale vrijstelling is altijd € 100.000.

Een schenking voor de eigen woning is mooi, maar ook best ingewikkeld. Zo kan de leeftijd van 40 jaar bijvoorbeeld worden genuanceerd als er een jongere partner is. Ik heb geprobeerd om de aandachtspunten helder op een rij te zetten. Let u er op dat u in het artikel kunt doorklikken op de vijf vragen:

En ziet u ook hier:

Schenken en de WOZ-waarde

Voor het schenken van een woning is de WOZ-waarde het uitgangspunt. Tot 1 januari 2018 geldt de WOZ-waarde 2017. Die kent als peildatum 1 januari 2016. Dat is dus bijna twee jaar geleden. Op sommige plekken in het land zijn woningen sindsdien flink in waarde is gestegen. Daardoor vragen sommige mensen zich af of het niet slim is om de woning te schenken. Mogelijk is dat zo, maar dat zal steeds per situatie bekeken moeten worden. Wilt u niet de volledige waarde schenken? Dan is het maar de vraag of de WOZ-waarde geldt. Hier leest u er meer over:

Schenken aan goede doelen

Schenkingen aan goede doelen kunnen gunstig zijn omdat u ze mogelijk in aftrek kunt brengen van uw inkomen en het goede doel geen schenkbelasting hoeft te betalen. Voor schenkingen aan goede doelen die een culturele instellingen zijn, geldt een bonus in de vorm van een extra aftrekpost. Deze bonus zou er in 2017 voor het laatst zijn, maar het ziet ernaar uit dat de bonus er ook vanaf 2018 zal zijn (de Europese Commissie moet het nog goedkeuren). In onze eindejaarstips leest u meer over schenken aan goede doelen:

Begin dit jaar is er een evaluatie verschenen van de giftenregeling voor goede doelen. Mogelijk zal het nieuwe Kabinet volgend jaar met een reactie komen:

Help! Ik heb geld

Bent u niet de schenker maar de ontvanger van een schenking? En vraagt u zich af wat een schenking eigenlijk voor u betekent? Hier hebben we dat op een rij gezet vanuit het perspectief van een 18-jarige:

Trouwen en schenken

Schenkingen kunnen ook plaatsvinden tussen echtgenoten. En er kan vermogen tussen echtgenoten overgaan via het huwelijksvermogensrecht. Denk aan de situatie dat iemand die vermogend is trouwt met iemand die niet vermogend is. Dat is in principe geen schenking. Maar er zijn grenzen. Momenteel zijn veel van die grenzen vaag. Het Kabinet had voorstellen gedaan om de grenzen duidelijker te maken. Maar dit voorstel is met de eindstreep in zicht gesneuveld:

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Tjarko Denekamp
Tjarko Denekamp Schenken, erven, zorg

Studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hierna als Estate Planner aan de slag gegaan bij ABN AMRO MeesPierson. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Estate Planning.

Van gedachten wisselen met een specialist?

  • Wanneer het u uitkomt
  • Vrijblijvend
  • Persoonlijk
ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus