Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Schenking op papier: hoe strikt zijn de voorwaarden?

“Een beetje genot is ook genot”. Binnen de wereld van estate planning zal voormalig staatssecretaris van Financiën De Jager altijd om deze uitspraak worden herinnerd. Deze uitspraak echoot ook door bij de Belastingdienst. Dat kunnen we afleiden uit een recente uitspraak van een rechter.

Pijn in de portemonnee

Als u schenkt om erfbelasting te besparen, moet u ‘pijn hebben in de portemonnee’. Zo niet, dan wordt de schenking voor de erfbelasting genegeerd. De schenking wordt voor de erfbelasting dan nog tot uw erfenis gerekend. Schenkt u geld en boekt u de schenking daadwerkelijk over? Dan heeft u pijn in de portemonnee. Blijft u de schenking schuldig? Dan komt u in de gevarenzone.

Voorkom genot

Als u de schenking niet overboekt, dan houdt u profijt van de schenking. Of zoals de Successiewet het uitdrukt: u heeft het genot. Bij een schenking op papier heft u dit genot op door daadwerkelijk 6% rente te betalen. Dat is een harde en duidelijke spelregel die geldt voor schenkingen op papier die zijn ontstaan na 1 januari 2010. Betaalt u 5,99% rente? Dan heeft u niet voldoende pijn in de portemonnee. Wordt de schenking dan voor 0,01% tot uw erfenis gerekend? Nee, voor 100%! Een beetje genot is dus fataal.

De kwestie bij de rechter

Dat de Belastingdienst alert is op deze situaties, blijkt uit het volgende praktijkgeval. Er vond een schenking plaats op 23 maart 2007. Over de rente was bepaald dat die vooruitbetaald zou worden en wel voor het eerste op 1 april 2007. Een week na de schenking dus. De schenker is nu overleden en de belastinginspecteur wil deze schenking negeren. Dit omdat er over de periode 23 maart tot 1 april geen rente is betaald. Want ja, een beetje genot is ook genot.

Het oordeel

De rechter is minder streng. De akte spreekt weliswaar over rente vanaf 1 april, maar daar zal ook de periode vanaf 23 maart mee zijn bedoeld. Bovendien is vooruitbetaalde rente meer dan achterafbetaalde rente. En achterafbetaalde rente is de maatstaf. De rechter corrigeert dus het strenge standpunt van de belastinginspecteur.

Extra argument

De rechter had naar mijn idee nog een extra argument kunnen gebruiken. Het betreft hier een schenking op papier van voor 1 januari 2010. Voor deze schenkingen geldt niet de harde richtlijn van 6% rente. Er moet sprake zijn van een rente die ‘in redelijkheid zakelijk’ is. Nu weet niemand over welke rente we het dan exact hebben. De rente op staatsleningen in 2007 kan een vergelijking zijn. De hier gekozen 6% rente lijkt mij dan een rente die ‘in redelijkheid zakelijk’ is.

Blijf scherp!

Deze casus laat zien dat het kan aankomen op details. Ik ga niet herhalen dat het belangrijk is om de rente daadwerkelijk te betalen. Maar ik merk nog wel op dat het een goed idee is om die rekeningafschriften ook goed te bewaren. Dat voorkomt een speurtocht als de belastinginspecteur de te verwachten vraag stelt: “kunt u aantonen dat er daadwerkelijk rente is betaald?”.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Tjarko Denekamp
Tjarko Denekamp Schenken, erven, zorg

Studeerde Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is hierna als Estate Planner aan de slag gegaan bij ABN AMRO MeesPierson. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Estate Planning.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus