Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Tijd voor meer transparantie – het vervolg

Hoe ervaren niet-leden van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) de ontwikkelingen met betrekking tot het validatiestelsel? En maakt het uit of je als vermogensfonds wel of geen ANBI-status hebt? Mijn vorige blog eindigde met die vragen. Tijd voor de antwoorden.

 

Even terug naar het punt dat ik de vorige keer wilde maken: er is onvoldoende transparantie, de FIN is de aangewezen instantie om dat om te buigen maar sommige niet-leden zijn kritisch. En dan hebben we ook nog de vermogensfondsen zonder ANBI-status, terwijl deze status steeds meer als een soort keurmerk gezien lijkt te worden. Laat me daar eerst even wat dieper op ingaan.

ANBI-status

Toen de belastingdienst de ANBI-regeling invoerde, konden vermogensfondsen zelf de keuze maken om wel of niet als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ te worden aangemerkt. Voor ANBI’s gelden belastingvoordelen bij schenken en giften. Als ze geld ontvangen, hoeft er geen schenkings- of successierecht betaald te worden en als ze geld uitgeven, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Veel Vermogensfondsen dachten ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ en vroegen de ANBI-status aan. Zij zijn er dus al aan gewend dat ze aan bepaalde transparantie-eisen moeten voldoen.

Ten onrechte een keurmerk

Er zijn echter ook veel Vermogensfondsen die er de toegevoegde waarde niet van inzagen. Als zij aan een ANBI schenken, is die schenking sowieso onbelast, en op die manier opereren deze niet-ANBI’s buiten het zicht van de belastingdienst. Hoe transparant is dat? En hoe lang houden zij dit nog vol, nu de sector heeft besloten dat zij professioneler én transparanter moet worden? Het zijn kritische vragen die ik aan mijn klanten stel. Hebben ze er bewust voor gekozen om die ANBI-status niet aan te vragen? Zo ja, prima, als het maar een goed doordachte keuze is. Maar ze moeten zich wel realiseren dat aan die ANBI-status steeds meer waarde lijkt te worden toegedicht. Heb je deze status niet, dan zal er wel iets geks aan de hand zijn, denkt men dan al gauw. Met andere woorden: het lijkt een soort keurmerk te zijn geworden. Ten onrechte vind ik, want de ANBI-status was slechts bedoeld om fiscale voordelen te borgen.

Een wassen neus?

Ik ben benieuwd of het validatiestelsel daarin verandering gaat brengen. Er moet in ieder geval een ‘algemeen verbindend verklaring’ komen die voor alle vermogensfondsen geldt, ook als ze geen ANBI-status hebben. Zo niet, dan is het validatiestelsel toch een beetje een wassen neus.

Bij gebrek aan beter en bij gebrek aan voldoende transparantie en communicatie, lijkt de door de FIN op te richten ‘Stichting Toezicht Vermogensfondsen’ een noodzakelijk kwaad. Maar niet alle vermogensfondsen zijn lid van de FIN. En die niet-leden zijn natuurlijk des te kritischer, want wordt dat toezicht niet heel erg ingevuld zoals de leden van de FIN dat willen? De tijd zal het leren.

En die laatste vraag roept trouwens ook weer een vervolgvraag bij mij op: waarom moeten Vermogensfondsen eigenlijk transparant zijn? Ze beheren toch geen publiek geld? Lijkt me een mooi vervolgonderwerp voor mijn volgende blog.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Otto Beelaerts van Emmichoven
Otto Beelaerts van Emmichoven Instituten, vermogensfondsen, maatschappelijk vermogen

Otto Beelaerts van Emmichoven heeft na zijn studie Bedrijfsrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden functies bij diverse banken doorlopen op het gebied van private banking. In zijn huidige functie van Directeur Instituten & Charitas binnen ABN AMRO MeesPierson combineert hij zijn ruime ervaring als bestuurder van stichtingen en verenigingen met zijn diepgaande expertise op het gebied van financiële advisering.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus