Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Tijd voor meer transparantie

Bij volledige transparantie is toezicht niet nodig. Maar hoe transparant is de sector van vermogensfondsen eigenlijk? Volgens de overheid niet transparant genoeg. Daarom wordt er gewerkt aan een validatiestelsel.

Transparantie

Het dilemma van vermogensfondsen, daarover ging mijn vorige blog. Ik kreeg er nogal wat reacties op en dat zette me aan het denken. Maar ik wil het toch eerst hebben over mijn eigen terugkerende dilemma: de vele onderwerpen waarover ik wil schrijven. Hét dilemma van de blogger, dat is mij inmiddels wel duidelijk. Vooral voor de blogger die veel wil vertellen. En die reacties krijgt op wat hij geschreven heeft en daar vervolgens weer op wil reageren. Maar niet nu. Want er speelt nu iets actuelers en dat gaat over transparantie.

In hoge mate onvoldoende

Die transparantie in de sector van vermogensfondsen is in hoge mate onvoldoende en hetzelfde geldt bij kerken en,in mindere mate, bij goede doelen. Geen wonder dus dat de overheid de druk op de filantropische sector geleidelijk aan steeds meer is gaan opvoeren. Dit leidde ertoe dat de Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (de SBF) een gedragscode voor goed bestuur ontwikkelde, met criteria waaraan ook Vermogensfondsen zouden moeten voldoen. Die code was het antwoord van de SBF op de laatste kans die de overheid gaf: als je je eigen toezicht niet organiseert, dan gaan wij het voor je doen.

Meer transparantie

Het toezicht bij de overheid neerleggen, dat is voor de sector geen optie. Maar de behoefte aan een betere governance en  bijbehorende richtlijnen, die is er dus wel. In ieder geval bij de Vereniging van Fondsen in Nederland (de FIN). Die besloot als lid van de SBF om daarin haar eigen weg te gaan. Vermogensfondsen zijn immers andere organisaties dan bijvoorbeeld fondsenwervende instellingen. De FIN pakte het voortvarend en uitgebreid aan en bedacht een hele reeks toezichtscenario’s met de impact ervan voor de sector, de toegevoegde waarde en de voor- en nadelen. De conclusie? Er moet een onafhankelijke ‘Stichting Toezicht Vermogensfondsen’ komen. De leden gingen daar tijdens een buitengewone ledenvergadering in juni mee akkoord en de FIN houdt hen via een nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.

Parallel

Hoewel we als bank aan de zijlijn staan, bespreek ik deze ontwikkelingen natuurlijk ook met mijn klanten. Ik vind het terecht dat er meer toezicht komt.Ik ervaar het in mijn dagelijks werk: De bankensector heeft als geen ander laten zien hoe het fout kan gaan en hoe je het niet moet doen. Dat de banken onder verscherpt toezicht staan met steeds zwaardere audits en controles, dat hebben ze over zichzelf afgeroepen. Daarin zie ik wel een parallel naar vermogensfondsen, goede doelen en kerken; ook daar is het tijd voor meer openheid.

Tot slot

Resteren wel 2 belangrijke vragen: hoe ervaren niet-leden van de FIN de ontwikkelingen met betrekking tot dit validatiestelsel? Ik hoor vanuit die hoek ook kritische geluiden. De FIN zou de richtlijnen zo opstellen dat het wel heel erg in hun straatje past. En ten tweede: hoe zit het eigenlijk met het verschil tussen vermogensfondsen met en zonder ANBI-status? Fondsen zonder ANBI-status kunnen zich tot nu toe onttrekken aan de transparantie-eisen waaraan ANBI’s nu al moeten voldoen. Daarover de volgende keer meer.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Otto Beelaerts van Emmichoven
Otto Beelaerts van Emmichoven Instituten, vermogensfondsen, maatschappelijk vermogen

Otto Beelaerts van Emmichoven heeft na zijn studie Bedrijfsrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden functies bij diverse banken doorlopen op het gebied van private banking. In zijn huidige functie van Directeur Instituten & Charitas binnen ABN AMRO MeesPierson combineert hij zijn ruime ervaring als bestuurder van stichtingen en verenigingen met zijn diepgaande expertise op het gebied van financiële advisering.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus