Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

‘Trots op onze bijzondere partnerships’

ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas werkt nauw samen met diverse maatschappelijke partners. De achterban van die partners kent veel raakvlakken met die van de bank. ‘Hierdoor kunnen wij relevante kennis met elkaar delen’, aldus Otto Beelaerts, directeur Instituten & Charitas.

We hebben partnerships met Goede Doelen Nederland, De Nederlandse Associatie en de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer. Het gaat om een intensieve samenwerking. We zien het ook als erkenning dat de maatschappelijke sector ons serieus neemt, én we zien het als een manier om aan de maatschappelijke sector te tonen dat wij de samenwerking serieus nemen.’

Goede doelen

‘Met de collega’s van Instituten & Charitas adviseren wij bij het financiële aspect, maar bovenop geven wij inhoudelijke adviezen en leggen wij waardevolle verbindingen die onze klanten helpen bij het realiseren van hun maatschappelijk missie’, zegt Beelaerts. ‘Wij zien bij de doelgroepen grote vraag naar onze expertise; het ontwikkelen van een visie, het duiden van relevante ontwikkelingen zoals impact investing en technologische ontwikkelingen en het meedenken over innovatie. Niet alleen op het gebied van financiële instrumenten, maar ook op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en het rapporteren en onderzoeken van impact. Daar versterken wij elkaar in kennis.’

‘Als we kijken naar de samenwerking met Goede Doelen Nederland (GDN), dan is er sprake van een sterke commitment. In 2012 zijn wij het partnership aangegaan. Toen lag de focus op een deel van het inkomend betalingsverkeer. We hebben gekeken naar tarieven en het realiseren van kortingen voor de leden, maar GDN was toen ook op zoek naar een partner die kon helpen bij bepaalde uitdagingen op bancair gebied voor hun leden. Bijvoorbeeld, wat te doen als de acceptgiro verdwijnt? Iets dat toen al dreigde te gebeuren, maar vervolgens werd uitgesteld. En hoe om te gaan met de introductie van de IBAN? De samenwerking hebben we op een hoger plan kunnen tillen. GDN betrekt ons bij hun strategie en samen zoeken wij naar oplossingen voor de uitdagingen van de sector. Thema’s die nu spelen zijn innovatie, duurzaamheid en impact. Een goed voorbeeld waarin wij op innovatie hebben ingezet, is Tikkie. Een briljant idee voor de maatschappelijke sector, maar in eerste instantie voor de particuliere markt ontwikkeld. Wij hebben gekeken naar hoe we Tikkie zo snel mogelijk beschikbaar konden maken voor fondsenwerving. We hebben speciaal voor goede doelen de optie gecreëerd waarbij de ontvanger van de Tikkie zelf een bedrag kan invullen. Een ideale tool om zoveel mogelijk donateurs te bereiken.’

Niet alleen woorden

‘GDN erkent ook dat wij een goede partij zijn voor hun maatschappelijke strategie omdat wij bekend staan als duurzame bank. Zo hebben wij in het kader van de klimaattransitie de belofte gedaan dat in 2030 alle woningen en kantoren, die wij helpen financieren, gemiddeld een energielabel A scoren. We hebben ook een partnership met de Hartstichting, waarbij we samen streven naar een rookvrije en hartgezonde generatie. Zo hebben wij bijvoorbeeld tabak uitgesloten van financiering en worden momenteel al onze beleggingsmandaten tabaksvrij gemaakt. Wij zijn hier uitzonderlijk trots op!’

De sector écht verder helpen

Margreet Plug, waarnemend directeur Goede Doelen Nederland:
‘Wij werken al lange tijd samen met Instituten & Charitas. Zij snappen de uitdagingen waar goede doelen voor staan. Waar eerst de focus lag op betalingsverkeer, gaat het nu over innovatie in fondsenwerving, duurzaam vermogensbeheer en impact. Met name dat laatste is echt een heel mooi voorbeeld waarbij vooral hun maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar wordt. Zij helpen onze sector ook echt verder. Niet doordat ze een geldbedrag beschikbaar stellen, maar kennis, kunde, netwerken en coaching. Ze denken mee over de kansen voor goede doelen door technologische veranderingen. En spelen daar ook met hun dienstverlening op in. Maar ook met hun kennis en netwerken zijn er dingen mogelijk die anders buiten ons bereik zouden blijven.’

Branche- en belangenorganisaties

Branche- en belangenorganisaties lijken in essentie op grote fondsenwervende organisaties. Zij ontvangen echter geen donaties, maar contributies. Beelaerts: ‘De afgelopen jaren stond onze samenwerking met De Nederlandse Associatie in het teken van elkaar verkennen. In onze samenwerking geldt dat hun netwerk en ons netwerk elkaar goed aanvullen. De wijze van financiering is iets wat veel verenigingen bezighoudt als ze een blik in de toekomst werpen. Een duurzaam financieringsmodel waarbij de verenigingen niet volledig afhankelijk zijn van contributies, prijkt dan ook hoog op het wensenlijstje. Wij zijn gevraagd om daarover mee te denken.’

Positieve houding

Annemiek Wisselink, directeur van DNA:
‘Wij hebben in Instituten & Charitas een betrouwbare en inspirerende partner gevonden. Het team heeft een positieve houding en dat maakt de samenwerking heel plezierig. Ze hebben onder andere meegedacht over een nieuw bestuursmodel en over hoe we onze achterban verder kunnen helpen. Ze pakken dit planmatig aan. Zo zijn we nu bezig gezamenlijk een plan te maken voor 2019 om de activiteiten en momenten in kaart te brengen waarop we samen iets gaan ondernemen. Dit gaat veel verder dan alleen het financiële aspect. Zij nemen deel in een projectgroep van ons, waarin zij heel actief andere partners leren kennen, kijken waar zij kunnen bijdragen en waar zij het belang van onze vereniging voor het voetlicht kunnen brengen.’

Religieuze instellingen
In maart 2018 is de samenwerking gestart met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB). De VKB richt zich specifiek op de kerkrentmeesters van de PKN-kerken en diaconieën die zich ontfermen over de financiën. ‘Binnen Instituten & Charitas richt een team zich specifiek op religieuze instellingen. De samenwerking zorgt ervoor dat de lijntjes kort zijn en dat deze collega’s bij vraagstukken over betalingsverkeer of vermogen snel gevonden geworden. Het is kostenintensief om kerkgebouwen en de exploitatie ervan in stand te houden. Er moet ook geld apart worden gelegd voor achterstallig onderhoud en dergelijke. Dit betekent zo kostenefficiënt mogelijk te werk gaan, daar kijken wij naar. En we kijken naar goed vermogensbeheer. Duurzaamheid is bij ons in goede handen en voor religieuze instellingen steeds belangrijker.’

Wederzijdse betrokkenheid

Adam van Bergeijk, adviseur bij VKB:
‘Ik ervaar de samenwerking met Instituten & Charitas als plezierig en betrokken. Plezierig, omdat zij steeds een inhoudelijk sterke bijdrage leveren aan de leden van de VKB. Betrokken, vanwege de jarenlange relatie waar wij op kunnen terugkijken. Zij zijn voortdurend in beeld bij evenementen en bijeenkomsten die we organiseren en doen er alles aan om een bijdrage te leveren aan de doelen van colleges van kerkrentmeesters. Wij wijzen op onze beurt colleges van kerkrentmeesters op het bestaan van Instituten & Charitas. Onze relatie heeft zich inmiddels vertaald in een partnerschap. Dat behelst wederzijdse betrokkenheid op de belangen en behoeften van colleges van kerkrentmeesters.’

‘Wat wij doen, komt recht uit ons hart’, benadrukt Beelaerts ‘Wij hebben synergie gevonden met deze partners. Daar zijn we trots op. De volgende stap is om de relaties verder uit te diepen en verdere partnerships aan te gaan. We staan open voor meer partners buiten de bank, partijen met gemeenschappelijke maatschappelijke waarden.’

Deel deze pagina

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Wellicht is dit ook interessant...