Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Over verwondering, verandering en verduurzaming

In deze rap veranderende wereld verwonder ik me soms over de onrust en onzekerheid die technologische ontwikkelingen oproepen. Ja, er verandert veel, maar er is een belangrijke constante: onze ‘purpose’; we willen namelijk allemaal ruimte hebben om gelukkig worden.

‘Blockchain’, ‘FinTechs’, ‘artificial intelligence’…het zijn boeiende innovaties die soms ook moeilijk te bevatten zijn. Ik was laatst bij een bijeenkomst waar deze onderwerpen op de agenda stonden. Interessant, maar toekomstkijkers zijn vaak wel heel erg op techniek gericht. Waar blijven wij als mens in die veranderende wereld die soms als een tsunami op ons af lijkt te komen? Waar leidt het allemaal toe? En wat betekent het voor mijn klanten, religieuze instellingen?

Met respect omgaan met de aarde

Het antwoord is zowel eenvoudig als verrassend en heeft bovendien overlap met ‘Laudato Si’, de laatste encycliek van de Paus. Want als je die veranderingen afpelt en kijkt waar we in deze wereld staan, dan gaat het uiteindelijk toch over zingeving en goed willen doen. Ondanks die veranderende wereld, waar iedereen en dus ook de kerk, in mee moet, gaan we altijd weer terug naar de basis.

We zijn hier op aarde om gelukkig te worden en dat bereiken we door goed te doen en met respect om te gaan met de aarde en de zwaksten in de samenleving. Precies de oproep van de Paus in ‘Laudato Si’.

Aansluiting met de wereld

Hoera, dacht ik toen ik de essentie van de encycliek begreep. Want als gelovige verwonder ik me al langer over mijn eigen parochie die voor mijn gevoel steeds verder van de maatschappij lijkt af te staan. Maar in deze oproep zit de belofte dat de kerk de aansluiting met de wereld verder opzoekt.

Ik vind dat een hoopgevende gedachte. Hoopgevend, omdat de ommekeer waartoe de Paus oproept, zich richt zich op de economie, de politiek, de maatschappij en de kerk. Deze moeten zich gezamenlijk inspannen op het verbeteren van de levensomstandigheden van de armen en een duurzaam welzijn van iedereen. Aan een mooi voorbeeld hiervan refereerde ik al eerder: de conferentie ‘Action Right Now’ van Kardinaal Turkson.

Duurzaamheid bevorderen

Tijdens de bijeenkomst over innovaties dacht ik meteen na over hoe religieuze instellingen kapitaal, mensen en visie kunnen inzetten om duurzaamheid te bevorderen en ‘goed te doen’. Religieuze instellingen staan natuurlijk ook stil bij de ‘footprint’ die ze op deze aarde achterlaten. En als bank nemen we uiteraard onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We kunnen en willen helpen met de vraagstukken die binnen de kerk leven. We weten wat zich in het kerkelijk landschap afspeelt en denken actief mee om oplossingen te vinden voor thema’s zoals in de genoemde encycliek.

Een gelukkig mens

Die oplossingen bestaan natuurlijk uit meer dan duurzaam beleggen. Ook zonnepanelen op het kerkdak om het kerkgebouw duurzaam van energie te voorzien, zijn een voorbeeld van een duurzame investering. En een microfinanciering om de leefbaarheid van kansarmen te bevorderen idem. De wereld wordt steeds digitaler en de technologie schrijdt voort. Als ik religieuze instellingen vanuit mijn expertise in die veranderende wereld kan helpen om duurzame keuzes te maken die passen bij hun missie, dan maakt mij dat een gelukkig mens.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Rian Vens-Hagting
Rian Vens-Hagting ‎Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas

Rian Vens-Hagting is ‎Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas. Ze adviseert, samen met haar team, maatschappelijke organisaties op het gebied van governance, betalingsverkeer en duurzaam vermogensbeheer. Haar focus segmenten zijn religieuze-, onderwijs- en financiële instellingen.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus