ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Het vermogen van uw minderjarige kind: na uw overlijden (deel 3)

In 3 blogs gaat Gordon Doull nader in op het vermogen van een minderjarig kind en de rechten en plichten van zijn of haar ouders. Dit is het derde deel.

In mijn vorige twee blogs stond ik stil bij de rechten en plichten van (gescheiden) ouders ten opzichte van hun minderjarige kinderen. In het laatste deel van deze drieluik sta ik stil bij de gevolgen van het overlijden van de ouders.   

Eén van de ouders overlijdt

Als één van de ouders overlijdt, zet de langstlevende ouder het ouderlijk gezag alleen voort. Deze ouder draagt zorg voor de opvoeding van het minderjarige kind en beheert zijn vermogen.

Het kan zijn dat het kind voor het overlijden al vermogen bezat. De langstlevende ouder wordt hier dan alleen verantwoordelijk voor. Ontvangt het minderjarige kind vermogen  uit de erfenis van de overleden ouder? Dan geldt hetzelfde. Alleen zal die erfenis in veel gevallen bestaan uit een vordering op de langstlevende ouder. Dit kan het gevolg zijn van het wettelijk erfrecht of een langstlevende-testament. Er valt dan niet veel te beheren.

Dat wordt anders als het minderjarige kind daadwerkelijk een bedrag of effecten krijgt. Dan zal de langstlevende ouder dit moeten gaan beheren.

Beide ouders zijn overleden

Na het overlijden van de tweede ouder komt de vraag op wie de zorg en de opvoeding van het kind, enhet beheer over het vermogen op zich zal nemen.

De zorg en opvoeding

Is er niets geregeld? Dan benoemt de rechter een voogd die de opvoeding en verzorging van het kind overneemt. De rechter zal onderzoeken wie er in aanmerking kan en wil komen om deze taak op zich te nemen. De uitkomst staat van tevoren dus niet vast.

Als u zelf wel weet wie de belangen van uw (eventueel nog ongeboren) minderjarige kinderen na uw overlijden het beste kunnen behartigen, kunt u dit op twee manieren regelen:

  1. U legt het vast in uw testament.
  2. U laat het aantekenen in het bij de rechtbank aangehouden gezags- en voogdijregister.

U kunt dan één voogd, opvolgende voogden en/of twee gezamenlijke voogden aanwijzen.
Waarschijnlijk kiest u als voogd iemand die goed is met kinderen. Maar de voogd moet ook het vermogen van uw kinderen beheren. Het is de vraag of de voogd hiervoor de beste persoon is of dat u daar een ander voor moet aanwijzen.

Het beheer over het vermogen

Het beheer van het vermogen valt uiteen in twee fases. In eerste instantie moet de nalatenschap worden afgewikkeld. U kunt deze taak aan iemand toevertrouwen door hem of haar te benoemen tot executeur.

Als de afwikkeling van de nalatenschap is afgerond, breekt de fase aan waarin het vermogen moet worden beheerd. Uitgangspunt is dat de voogd dit doet, tot een kind de 18-jarige leeftijd heeft bereikt. Daarna beheert het kind zijn eigen vermogen.

Maar het is dus de vraag of de voogd de meest geschikte beheerder van het vermogen is. En of het vermogen al op 18-jarige leeftijd aan uw kind ter beschikking moet komen. Met een bewind kunt u dit zelf nader regelen. U kunt een bewindvoerder benoemen en aangeven tot welke leeftijd het bewind voortduurt. In de praktijk zien we vaak dat de taken gescheiden worden. Naast de benoeming van een voogd is er iemand die eerst executeur is en daarna bewindvoerder wordt. Als eindleeftijden van het bewind zien we vaak leeftijden van 23 tot 27 jaar.

Wie is de meest geschikte executeur/bewindvoerder? De ideale situatie is dat iemand de volgende kwaliteiten heeft: u heeft  volledig vertrouwen in deze persoon, hij of zij kent uw situatie en uw kinderen en tot slot heeft deze persoon kennis van financiële zaken. Voldoet niemand in uw familie- of vriendenkring hieraan? Dan kunt u denken aan een onafhankelijke executeur en bewindvoerder. Dat kan bijvoorbeeld uw notaris zijn óf de afdeling Bewindvoering en Executele van onze bank.

Afsluiting

In deze blog stond ik stil bij de vraag wie de belangen van een minderjarig kind behartigt, als zijn of haar ouders zijn overleden. Hiermee sluit ik mijn drieluik over het (ouderlijk) gezag over minderjarige kinderen af.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Gordon Doull
Gordon Doull Bedrijfsopvolging, familierecht, internationaal erfrecht

Gordon Doull is na zijn studie Notarieel recht een aantal jaren werkzaam geweest als kandidaat-notaris. Daarna maakte hij de overstap naar private banking. Na enkele jaren als vermogensstructureerder gewerkt te hebben, is hij 6 jaar geleden begonnen als specialist estate planning bij ABN AMRO MeesPierson. Als specialist op het gebied van schenken staat hij voor u klaar om te adviseren bij complexere vraagstukken.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus