Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Wat dit jaar ons gaat brengen

Het wordt een spannend jaar. Mijn klanten verwachten uiteraard dat ik alert ben als het gaat om ontwikkelingen in de sector. Wat gaat dit jaar ons brengen? Ik verwacht dat met name good governance, het Validatiestelsel en impact investing dé onderwerpen van 2017 zijn.

Reflecteren op het ‘oude’ jaar en vooruitblikken op het nieuwe, je ontkomt er niet aan in december. Ik althans niet. Wellicht had dat ook te maken met het feit dat ik met mijn gezin in Schotland was tijdens de kerstdagen. Vierhonderd jaar lang werd het kerstfeest daar niet of nauwelijks gevierd. Sterker nog, het was tot de jaren vijftig van de vorige eeuw zelfs verboden. Een bijzondere historie daarginds. De tijden zijn veranderd en het zette me aan het denken over wat het afgelopen jaar gebracht heeft en wat dit jaar ons gaat brengen.

Good governance en validatiestelsel

In mijn eerdere blogs refereerde ik al aan de toets op good governance en de financiële fitheid van mijn klanten (religieuze instellingen, onderwijsinstellingen en financiële instellingen). Ik heb er veel aandacht voor gehad en met resultaat. De bereidheid van onze klanten om ons aan te bevelen bij anderen is dit jaar flink gegroeid. Daar mogen we trots op zijn. Ik verwacht dat het onderwerp good governance ook dit jaar hoog op de agenda blijft staan. Hebben religieuze instellingen hun bestuursverantwoordelijkheid in kerkelijk verband voldoende schriftelijk vastgelegd? Ik zie in ieder geval dat de wil er is om te zorgen dat de zaken goed geregeld zijn. Ten aanzien van het Validatiestelsel gebeurt er ook veel. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft met de notitie ‘goed bestuur en de kerkgenootschappen’ een aanzet gedaan om te beschrijven wat onder goed bestuur wordt verstaan. In die notitie staat ook hoe ieder kerkgenootschap daar in het eigen statuut invulling aan geeft.

Impact investing

En dan impact investing. Hoe kunnen wij het verschil maken en echt impact realiseren in deze wereld die zo in beweging is? Een vraag die ook bij onze klanten een steeds prominentere plek inneemt. Zo organiseerde Kardinaal Turkson vorig jaar november de voor mijn gevoel ‘out of the box’ conferentie ‘Action Right Now’ over impact investing. Want ook het Vaticaan zoekt een nieuw verdienmodel om armoede en klimaatverandering te bestrijden. De Kardinaal riep onder meer investeerders, crowdfunding platforms, durfkapitalisten en grote Family Offices bij elkaar om te kijken hoe die verschillende partijen kunnen samenwerken om meer impact te creëren. Die wens vraagt natuurlijk ook wat van ons als bank. Niet alleen wat we zelf doen als organisatie, maar ook hoe wij daarin met onze producten en diensten een faciliterende rol vervullen en waarde voor onze klanten toevoegen. Het wordt een spannend, maar vast ook een mooi jaar!

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Rian Vens-Hagting
Rian Vens-Hagting ‎Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas

Rian Vens-Hagting is ‎Directeur Relatiemanagement Instituten & Charitas. Ze adviseert, samen met haar team, maatschappelijke organisaties op het gebied van governance, betalingsverkeer en duurzaam vermogensbeheer. Haar focus segmenten zijn religieuze-, onderwijs- en financiële instellingen.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus