Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Welk risico loopt u als borg voor uw BV?

Als de zaken goed gaan, wilt u misschien uw bedrijf uitbreiden. Het kan dan nodig zijn om te verhuizen naar een groter pand. Of u wilt meer medewerkers in dienst nemen, zodat u meer opdrachten kunt aannemen. Vaak heeft u voor de financiering van uw plannen een banklening nodig. De bank kan u dan vragen om hiervoor persoonlijk borg te staan. In dit blog leest u wat een borgstelling is en welk risico hieraan is verbonden. In een volgend blog zet ik de fiscale gevolgen van een borgstelling voor u op een rij.

Uw BV kan zakelijke zekerheden afgegeven

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en heeft uw BV een lening nodig om te investeren in uw bedrijf? Dan kan uw BV zakelijke zekerheden afgeven voor de terugbetaling van die lening. Deze zakelijke zekerheden zijn afhankelijk van de financiële situatie en het financieringsdoel van uw BV. Dit kan bijvoorbeeld een hypotheekrecht op het bedrijfspand zijn. Of een pandrecht op de inventaris van de BV. Voldoet de BV niet aan haar terugbetalingsplicht? Dan mag de bank het bedrijfspand en/of de inventaris verkopen.

Persoonlijk borg staan

U kunt ook zelf borg gaan staan voor uw BV-lening. Hiermee neemt u een financieel risico met uw privévermogen. Stel dat uw BV haar betalingsverplichtingen niet meer kan nakomen. Als u borg staat, moet u dan de resterende BV-lening met uw privévermogen terugbetalen.

Reële borgstellingsvergoeding vragen

Als u persoonlijk borg staat, loopt u een financieel risico waarvoor u een reële vergoeding bij uw BV moet bedingen. U staat immers niet voor niets borg. Als u voor een andere vennootschap borg zou staan, zou u hiervoor ook een reële financiële vergoeding willen ontvangen. De vastgestelde vergoeding moet uw BV daadwerkelijk jaarlijks naar uw privérekening overmaken.

Motieven borgstelling vastleggen

Het is belangrijk om vanaf het begin de borgstelling goed te regelen en vast te leggen. De redenen voor het aangaan van de borgstelling en de onderbouwing van de borgstellingsvergoeding kunt u schriftelijk vastleggen in bijvoorbeeld notulen en een directiebesluit.

Borgstelling van toepassing op normale bedrijfsuitoefening

In de wet is bepaald dat uw partner geen toestemming hoeft te geven voor een borgstelling, als de borgstelling is verleend voor normale bedrijfshandelingen. Voorbeelden hiervan zijn het verstrekken van een krediet voor de financiering van kernactiviteiten van een bedrijf of de verruiming van het werkkapitaal. Soms ontstaat er discussie of er sprake is van een borgstelling voor normale bedrijfshandelingen en moet de rechter hierover een oordeel geven.

Borgstelling meetekenen door uw partner

Heeft uw BV een banklening nodig en gaat u hiervoor borg staan? Dan wordt meestal de voorwaarde gesteld dat uw partner de borgstellingsovereenkomst ook ondertekent. Hierdoor kan het privévermogen van uw partner ook worden aangesproken, als uw BV de resterende lening niet kan terugbetalen.

Risico op vermogensverlies in privé

Moet u als borg een restschuld van uw BV met uw privévermogen terugbetalen? Dan krijgt u een persoonlijke vordering op uw BV, die gelijk is aan het bedrag dat u voor uw BV heeft terugbetaald. Helaas is deze persoonlijke vordering op uw BV in de praktijk meestal niets meer waard. Hierdoor lijdt u in privé een vermogensverlies.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Jacques Hogerwerf
Jacques Hogerwerf Echtscheidingen, eigen woning, zorg

Studeerde Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Heeft een brede kennis en ervaring opgebouwd in verschillende financiële functies op het gebied van Vermogensstructurering. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Vermogensstructurering.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus