Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Box 3 per 2017: hoeveel gaat u meer of minder betalen?

De belastingheffing over vermogen in box 3 wijzigt per 2017. Sinds de invoering van het boxenstelsel in 2001 gold een vast forfaitair rendement over het vermogen in box 3 van 4%. Vanaf volgend jaar gaat dat veranderen. Het forfaitaire rendement wordt voortaan afhankelijk van de omvang van het vermogen. Kleinere vermogens gaan minder belasting betalen, maar grotere vermogens gaan juist meer betalen. Hoeveel belasting gaat u meer of minder betalen?

Wat verandert er?

De eerste € 24.437,- per persoon is nu vrijgesteld in box 3. Dit zogenaamde heffingvrije vermogen wordt per 2017 verhoogd tot € 25.000,- per persoon (fiscaal partners samen € 50.000,-). Over het vermogen boven het vrijgelaten bedrag gaat een getrapt oplopend forfaitair rendement gelden. Over de eerste € 75.000,-  per persoon is dat 2,87%, over de daaropvolgende € 900.000,- is dat 4,60% en over al het meerdere 5,39%. Het belastingtarief over het op die manier vastgestelde fictieve inkomen blijft 30%. De belasting als percentage van het vermogen kan zo oplopen tot 1,62%. Terwijl dat in 2016 nog maximaal 1,2% is (30% van 4%).

Wat betekent dit voor een alleenstaande?

Voor een alleenstaande belastingplichtige geldt in 2017 de volgende tabel.

ff-box3-tabel

Bedraagt uw vermogen in box 3 minder dan € 245.000,-? Dan gaat u er als alleenstaande belastingbetaler in 2017 op vooruit. Maar als uw vermogen meer bedraagt, gaat u meer belasting betalen. Personen met een box 3-vermogen van precies € 100.000 profiteren maximaal van het nieuwe systeem.

Weergegeven in een grafiek ziet dit er als volgt uit:

ff-box3-grafiek1

Bekijk in onderstaande grafiek of u als alleenstaande belastingplichtige straks meer of minder gaat betalen.

ff-box3-grafiek2

Wat is het gevolg voor fiscaal partners?

Doet u als fiscaal partners gezamenlijk aangifte van uw vermogen in box 3? Dan geldt voor ieder van u een heffingvrij vermogen van € 25.000,-. En door het vermogen in de aangifte gelijkmatig te verdelen tussen partners maakt u beiden gebruik van het stapsgewijs oplopende forfaitaire rendement. Partners kunnen de belasting in box 3 voor 2017 berekenen aan de hand van de volgende tabel.

ff-box3-tabel2

Als fiscaal partners betaalt u straks minder belasting over uw vermogen in box 3 als uw gezamenlijke vermogen beneden € 490.000,- blijft. Ligt uw box 3-vermogen boven deze grens? Dan zult u in 2017 meer gaan betalen.

Weergegeven in een grafiek ziet dit er als volgt uit:

ff-box3-grafiek3

Bekijk in onderstaande grafiek of u als fiscaal partners gezamenlijk straks meer of minder gaat betalen.

ff-box3-grafiek4

 

 

 

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van René Bruel
René Bruel DGA en BV, internationale belastingen

René Bruel is werkzaam binnen het Kenniscentrum. Hij houdt zich met name bezig met internationale vraagstukken op het gebied van vermogensstructurering en estate planning. Daarbij bouwde hij een bijzondere expertise op over financiële en fiscale aspecten bij het tweede huis in het buitenland.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus