Direct naar content
3 min. leestijd

Wat zijn de belastingplannen van de overheid voor 2024? Wij zetten een selectie van de belangrijkste fiscale nieuwe regels voor u als ondernemer op een rij.

1. Aan derden verhuurd vastgoed

Op Prinsjesdag werd bekend dat de regeling waarmee aan derden verhuurd vastgoed volgens de wet als beleggingsvermogen wordt gezien, per 1 januari 2024 ingaat. Dit was al in de Miljoenennota 2023 aangekondigd.

Soms werd geprobeerd om aan derden verhuurd vastgoed over te dragen met gebruikmaking van fiscale faciliteiten voor de bedrijfsopvolging. Als dat lukt dan is dat fiscaal erg aantrekkelijk. Deze faciliteiten kunnen vanaf volgend jaar niet langer toegepast worden op onroerende zaken die worden verhuurd aan derden. Het kabinet vindt dat de vrijstelling niet daarvoor bedoeld is.

Stel u heeft meerdere panden in een bv, verhuurd aan studenten. Dan kunt u bij een overdracht aan bijvoorbeeld uw kinderen geen gebruik meer maken van de faciliteiten.

2. Verdere toekomst BOR

Er staan veel veranderingen op stapel voor de BOR (bedrijfsopvolgingsregeling). Het (demissionair) kabinet past de vrijstelling in de BOR aan: 100% van de waarde tot € 1,5 miljoen wordt vrijgesteld, en 70% van het meerdere. Dat eerste is een verhoging, dat tweede een verlaging. De aanpassing van de vrijstelling en het percentage wordt op 1 januari 2025 ingevoerd.

Mensen met een bedrijf met veel waarde zullen waarschijnlijk in 2024 gaan kijken of overdracht voor hen aantrekkelijk en mogelijk is.

In 2025 wordt nog het een en ander gewijzigd in de BOR. Dat heeft onder ander betrekking op de volgende onderwerpen: dienstbetrekking, doelmatigheidsmarge en keuzevermogen. Ook daarna zal de regeling de aandacht houden van de wetgever.

3. Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd en gaat van € 5.030 in 2023 naar uiteindelijk € 900 in 2027. In 2024 bedraagt de aftrek € 3.750.

4. Schenkingen door een vennootschap

Op dit moment kan een bv een bepaald gedeelte van de jaarlijkse giften aan een goed doel aftrekken van de winst voor de vennootschapsbelasting. Het kabinet maakt bekend dat giften door de vennootschap per 1 januari 2024 niet meer leiden tot een heffing van inkomstenbelasting en dividendbelasting. Voor grote gevers kan deze nieuwe regeling voordelig uitpakken.

Daarnaast vervalt de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting. Daardoor zijn giften niet langer aftrekbaar van de winst van de vennootschap.

5. Box 2 wijzigt

De aanstaande tariefswijziging in box 2 is al enige tijd geleden aangekondigd. Per 1 januari 2024 worden er in plaats van 1, 2 tariefschijven in box 2 geïntroduceerd.

  • Het inkomen tot € 67.000. Deze wordt belast tegen een tarief van 24,5%. (Schijf 1)
  • Inkomen boven € 67.000. Deze wordt belast tegen een tarief van 31%. (Schijf 2)

Als partners ervoor kiezen het box 2-inkomen gelijk te verdelen, is het lage tarief van toepassing tot een box 2-inkomen van € 134.000. De tariefschijven worden jaarlijks aangepast aan de inflatie.

Het is voor veel mensen de vraag of ze nu moeten uitkeren tegen het huidige tarief of moeten wachten op het nieuwe tarief. Dat antwoord is afhankelijk van uw mogelijkheid om de heffing uit te stellen en het verwachte rendement.

6. Herinvesteringsreserve

De toepassing van de herinvesteringsreserve bij een staking van een gedeelte van een onderneming (gedeeltelijke staking) als gevolg van overheidsingrijpen wordt ruimer. Hierdoor wordt het makkelijker om gebruik te maken van de herinvesteringsreserve. Wellicht worden de regelingen hiermee aantrekkelijker, hoopt het (demissionair) kabinet, en kan deze fiscale stimulans agrariërs over de streep trekken om te stoppen.

 

Dit artikel behandelt de plannen die op Prinsjesdag 2024 naar buiten zijn gekomen. Wilt u weten welke onderdelen uit het Belastingplan 2024 zijn gewijzigd, leest u dan ons artikel: ‘Belastingplan 2024: belangrijke wijzigingen in de Tweede Kamer’.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.