Direct naar content

In november 2018 vond het vijfde Filantropie Event plaats. Zo’n 100 ‘topfilantropen’ kwamen samen om van elkaar te leren, inspiratie op te doen en gelijkgestemden te ontmoeten. Rode draad op het event was de next generation changemakers. ‘Want’, zegt specialiste filantropie, Kayleigh Boerjan, ‘er is een nieuwe generatie filantropen opgestaan die eigenhandig wil bijdragen aan een betere wereld.’

Het Filantropie Event wordt jaarlijks gehouden in een besloten setting. Hierdoor voelen filantropen zich vrij om ervaringen uit te wisselen. ‘Het gaat om klanten die al jaren filantropisch actief zijn, die flinke bedragen aan goede doelen schenken, een eigen stichting hebben óf juist aan het begin staan van filantropie’, zegt Boerjan. ‘Juist die filantropen die liever op de achtergrond opereren, daar is het event voor bedoeld.’ Volgens de organisatoren vonden er afgelopen jaren flinke verschuivingen plaats die de insteek van het event mede hebben bepaald. Boerjan: ‘We zien op dit moment een verschuiving in de doelstelling en de klantengroep: Onze klanten zijn steeds meer op zoek naar daadwerkelijke impact. Dus hoe kan ik zoveel mogelijk bewerkstelligen met mijn donatie? Wanneer is mijn donatie ook echt effectief? En we zien dat een volgende generatie een steeds prominentere rol speelt op ons event. We zien ook steeds meer jonge klanten. Om die te inspireren, hebben we een aantal toonaangevende gastsprekers uitgenodigd.’

De volgende generatie: de Next Gen

Een van de sprekers op het event was Sid Efromovich. Boerjan: ‘Sid is een jonge Braziliaan die een heel groot vermogen gaat erven van zijn familie. Hij wil dat vermogen zo goed mogelijk inzetten en deelt zijn visie aan zo veel mogelijk mensen. Sid ziet een wereld vol uitdagingen. Hij maakt zich zorgen over hoe de volgende generatie ons gaat beoordelen. Want de kennis en middelen om urgente problemen, zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling van oceanen, aan te pakken zijn voor handen. Maar we hebben ook te maken met een aantal wereldleiders die niet alleen progressie tegenhouden, maar er ook voor zorgen dat we regelrecht op de afgrond afstevenen als het aankomt op mensenrechten en klimaatverandering. Sid zegt: “We weten wat we moeten doen, we hebben wel degelijk kennis om problemen te tackelen. Maar we moeten op een andere manier kijken naar wat we erven, zodat we díe wereld kunnen erven waarin we willen leven.” Hij adresseert echt de volgende generatie die een groot vermogen erft, zij zullen de mogelijkheid moeten aangrijpen om dat te veranderen.’

If we change the way we look at inheritance, we can actually inherit the world we want to live in.

Sid Efromovich

De wereldverbeteraars: de Changemakers

De boodschap van een andere – zeer bekende – spreker Jane Goodall, sloot mooi aan op die van Efromovich. Via een videoboodschap benadrukte ze dat het ‘2 voor 12’ is, als het gaat om de problemen op ons planeet. ‘We kunnen mensen naar Mars sturen, dan moet het ons toch ook lukken om zaken als klimaatverandering aan te pakken?’, zegt ze tijdens het event. Volgens haar is er sprake van een grote kloof tussen ons intelligente brein en ons hart, liefde en medeleven. Maar ook Goodall heeft haar hoop gevestigd op de volgende generatie, en ze gelooft er heilig in dat de planeet veerkrachtig genoeg is om te kunnen herstellen.

I do have hope: it’s not that young people can make a difference, but they are making a difference.

Jane Goodall

Bekijk ook de videoboodschap van Jane Goodall

Zo somber is het dus niet gesteld met de mensheid. Boerjan: ‘Er is een groep jonge ambitieuze changemakers die zich inzet voor een duurzamere wereld. Zij inspireren anderen, van individuen tot bedrijven en overheden, en creëren bewustwording rondom onderwerpen als herbebossing en schone oceanen. Zij zijn degenen die het verschil zullen maken voor de toekomst van de aarde’, zegt Boerjan.

Jonge visionairs

 

Zoals bijvoorbeeld Boyan Slat, de 24-jarige uitvinder en visionair die onlangs zijn eerste schoonmaaksysteem richting de Great Pacific Garbage Patch heeft gestuurd. Een bijzondere uitvinding die er op gericht is om plastic uit onze oceanen te halen. Het project werd wereldwijd bekend als The Ocean Clean Up. Ook hij was op het event uitgenodigd en deelde zijn ervaringen en visie met het publiek. ‘Deze inspirerende voorbeelden laten zien dat wij het tij kunnen keren’, zegt Boerjan. ‘We kunnen problemen als milieuvervuiling en zelfs klimaatverandering kunnen aanpakken. Filantropie speelt hier een belangrijke rol in.”

Wilt u uw vermogen inzetten voor betere wereld? Kijk voor meer informatie op Filantropie Advies.

The Ocean Clean Up is een project met een begin en een eind. We willen niet altijd de vuilnismannen van de oceaan blijven.

Boyan Slat

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.