Direct naar content

Onze samenleving verandert snel. Het aantal tweeverdieners neemt elk jaar toe. Huwelijken duren korter. De zorg voor kinderen wordt meer tussen de partners verdeeld. Zowel mannen als vrouwen zijn steeds beter opgeleid. Deze maatschappelijke trends hebben de laatste jaren ervoor gezorgd dat de maximale uitkeringsduur van partneralimentatie in 2020 is verlaagd van in beginsel maximaal 12 jaar naar 5 jaar.

U kunt verplicht worden partneralimentatie te betalen in geval van echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Als u samenwonend bent en hierover niets heeft afgesproken, heeft u geen partneralimentatieplicht.

Onderscheid tussen partneralimentatie en kinderalimentatie

Een recht op partneralimentatie kan dus ontstaan als een huwelijk of een geregistreerd partnerschap eindigt. U heeft recht op partneralimentatie als u niet zelfstandig in uw levensonderhoud kunt voorzien, waarbij gekeken wordt naar de financiële behoefte van de minstverdienende én de draagkracht van de meestverdienende. U kunt ook samen afspreken dat u er vanaf ziet. Overigens kunt u ook vrijwillig partneralimentatie met elkaar overeenkomen als u heeft samengewoond.

Als u samen kinderen heeft, hebben zij meestal recht op alimentatie. U heeft een onderhoudsplicht voor uw kind tot de leeftijd van 18 jaar. En voor studerende kinderen tot 21 jaar. Kinderalimentatie moet worden betaald aan de ouder die hoofdzakelijk de dagelijkse zorg voor het kind heeft.

Duur partneralimentatie

Als hoofdregel is de looptijd van partneralimentatie beperkt tot de helft van de totale duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Als bijvoorbeeld het huwelijk 8 jaar heeft geduurd, ontstaat er dus een recht op maximaal 4 jaar partneralimentatie. Heeft het huwelijk 12 jaar geduurd? Dan is een maximale termijn van 5 jaar van toepassing

Uitzonderingen op maximumtermijn van 5 jaar

Op deze hoofdregel zijn drie uitzonderingen van toepassing. Deze uitzonderingen hebben betrekking op huwelijken met jonge kinderen en langdurige huwelijken:

  • Zijn er kinderen jonger dan 12 jaar? Dan eindigt de partneralimentatie niet eerder dan wanneer het jongste kind 12 jaar is geworden. De gedachte is dat het voor de verzorgende ex-partner mogelijk is om zelf in het levensonderhoud te voorzien, als het jongste kind naar de middelbare school gaat. In dit geval kan de alimentatieplicht dus toch nog maximaal 12 jaar duren.
  • Bestaat het huwelijk langer dan 15 jaar? En krijgt de ontvangende ex-partner binnen 10 jaar AOW? Dan eindigt de uitkeringsduur wanneer de ontvangende ex-partner AOW ontvangt.
  • Bestaat het huwelijk langer dan 15 jaar? En is de ontvangende ex-partner op 1 januari 2020, 50 jaar of ouder, maar jonger dan 57 jaar? Dan bedraagt de uitkeringsduur 10 jaar. Deze uitzondering vervalt per 1 januari 2027.

Geen uitsluiting partneralimentatie bij huwelijkse voorwaarden/ partnerschapsvoorwaarden

In huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden is het verboden om een bepaling op te nemen, waarmee het recht op partneralimentatie op voorhand wordt uitgesloten. Een dergelijk beding is in strijd met de wet.

Als u heeft samengewoond, zonder samenlevingscontract of met samenlevingscontract waarin u niets heeft vastgelegd over partneralimentatie, is er geen verplichting tot partneralimentatie.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.