Direct naar content

Per 2025 wijzigt de regeling voor de Vrijgestelde beleggingsinstelling (hierna vbi). Het regime wordt volgens het kabinet vooral gebruikt door zogenaamde niet-beoogde gebruikers, zoals vermogende personen en families. Daarom is de Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling ingevoerd. Zoals de naam al aangeeft, gaat deze wetgeving over meer dan alleen de vbi. In dit blog ga ik vooral in op de wijzigingen voor de vbi.

Wijziging wetgeving per 2025

Vanaf 2025 komen alleen beleggingsinstellingen in de zin van de Wet op het financieel toezicht nog voor het vbi-regime in aanmerking. Deze beleggingsinstellingen moeten een vergunning of registratie hebben. Momenteel is een groot deel van de entiteiten die gebruikmaken van het vbi-regime volgens het kabinet een niet-beoogde vbi. Voor deze bestaande niet-beoogde vbi’s komt het vbi-regime per 2025 te vervallen. Het betreft met name familiefondsen in de vorm van een open fonds voor gemene rekening (hierna fgr) of nv, met een beperkt aantal aandeelhouders die opteren voor het vbi-regime. Een nv met vbi-status wordt straks normaal belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Voor een fgr met de vbi status is dit anders.

Wat zijn de gevolgen als een nv de vbi-status verliest?

Als “uw” vbi een nv is, dan zal de nv op 1 januari 2025 regulier belastingplichtig worden voor de vennootschapsbelasting. Bij aanvang van de belastingplicht moet het vermogen van de nv worden vastgesteld. Vanaf dat moment worden de (beleggings)resultaten van de nv belast met vennootschapsbelasting. Als een belastingplichtige vennootschap een verlies maakt, kan dit verlies worden verrekend met belaste winst van een jaar eerder (dit is niet van toepassing in het eerste jaar dat de nv belastingplichtig is, immers in het jaar daarvoor was er geen belaste winst omdat het vbi-regime van toepassing was). Onverrekende verliezen kunnen vervolgens onbeperkt voorwaarts verrekend worden met winsten in toekomstige jaren. Voor verliesverrekening  met winsten boven de € 1.000.000 is de regel dat in een jaar maximaal € 1.000.000 plus 50% van het meerdere kan worden verrekend. De niet verrekende verliezen schuiven dan door naar een later jaar.

Voor u als aandeelhouder heeft het verlies van de vbi-status geen direct gevolg. U behoudt een aanmerkelijk belang, waardoor op dat moment heffing van inkomstenbelasting (box 2) niet aan de orde is. Het vervallen van de vbi-status heeft als voordeel dat u niet langer jaarlijks wordt belast voor een forfaitair voordeel in box 2.

Wat zijn de gevolgen voor een fgr met de vbi-status

Onder de huidige wetgeving kan een open fgr met minimaal twee participanten belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Met ingang van 1 januari 2025 kan alleen een fgr dat onder toezicht staat van de Nederlandse bank of een fgr dat een vergunning heeft van de AFM of daar is geregistreerd, belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Een fgr in een familiestructuur zal niet vennootschapsbelastingplichtig zijn onder de nieuw wet. Hierdoor zal in de praktijk een fgr dat nu onder het vbi-regime valt en dit regime verliest, fiscaal transparant worden. Het transparant worden van een fgr dat nu nog onder het vbi regime valt, kan leiden tot heffing van aanmerkelijkbelangheffing (box 2) bij de participanten. In de nieuwe wetgeving is overgangsrecht opgenomen. Op basis van dit overgangsrecht kunt u in 2024 actie ondernemen. Als u uw participatie(s) voor 1 januari 2025 inbrengt in een bv, kunt u voorkomen dat u aanmerkelijkbelangheffing moet voldoen. U stelt door deze actie de aanmerkelijkbelangheffing uit naar de toekomst.

Bepaal uw fiscale positie en de benodigde acties samen met uw fiscalist

Als u participeert in een vbi, is het verstandig om samen met uw fiscalist te bezien wat de impact van deze wetswijziging voor u is. Het kan zijn dat u door deze wijziging belasting verschuldigd bent. Als u tijdig de juiste actie onderneemt, kunt u voorkomen dat u belasting moet betalen op het moment dat  de wetgeving van kracht wordt.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.