Direct naar content
  • Auteur

In de zomermaanden publiceren we een aantal artikelen die afgelopen jaar in ons magazine zijn verschenen. Omdat we vinden dat ze meer dan de moeite waard zijn om te lezen en het jammer zou zijn als u het artikel eerder hebt gemist. Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in Financial Focus #3 2019.

In het tweede mensenrechtenrapport brengt ABN AMRO in kaart hoe de bank omgaat met belangrijke mensenrechtenrisico’s zoals discriminatie, privacy, arbeidsrechten en landgerelateerde rechten. En waar kansen liggen om samen met andere partijen mensenrechten te verbeteren.

De activiteiten van ABN AMRO raken wereldwijd meer dan 5 miljoen klanten en indirect nog eens miljoenen mensen meer. ABN AMRO is niet alleen een aanbieder van bancaire diensten, maar ook werkgever. Verder verstrekt de bank kredieten aan de zakelijke markt en belegt voor klanten in bedrijven wereldwijd. De bank wil mensenrechten bij al deze activiteiten respecteren. Twee jaar geleden waren we de eerste bank ter wereld met een mensenrechtenrapport. Hierin namen we ons beleid onder de loep, deelden dilemma’s, en legden we verantwoording af over onze prestaties. In het in februari verschenen tweede mensenrechtenrapport, maakt de bank opnieuw de balans op. En brengen we in kaart waar kansen liggen om mensenrechten te verbeteren.

Dichtbij huis

Het recente rapport gaat in op het effect op mensenrechten van de verschillende activiteiten van de bank. Dat biedt interessante inzichten. Bij schending van mensenrechten denken de meeste mensen in de eerste instantie aan verre buitenlanden. Zoals de slechte arbeidsomstandigheden in kledingateliers in Bangladesh. Maar ook dichter bij huis kunnen mensenrechten in het geding komen. Zo is het recht op privacy actueel voor Nederlandse klanten en medewerkers. De bank heeft informatie over onder andere het inkomen en uitgavenpatroon van klanten. Dat vraagt om weloverwogen beleid. De locatiegegevens van de mobiel bankieren app worden bijvoorbeeld alleen gebruikt om een klant snel te wijzen op mogelijk misbruik.

Bemoeilijken hulp

Soms hebben regels een onbedoeld negatieve impact. Zo spant de bank zich in om het betalingsverkeer van kleine goede doelen in hoogrisico- landen te vergemakkelijken. Bij het overmaken van hulpgeld naar bijvoorbeeld Zuid-Soedan lopen deze organisaties soms aan tegen bankregels. Die zijn er om financiering van terrorisme te voorkomen, maar kunnen noodhulp bemoeilijken. De bank deelt haar kennis over het betalingsverkeer met goede doelen om obstakels te voorkomen.

Innovatie in strijd tegen mensenhandel

ABN AMRO zet zich actief in om de wereldwijde mensenhandel te bestrijden. Door alert te zijn op signalen, óók digitale signalen. Om mensenhandel op te sporen analyseert de bank grote hoeveelheden transacties met behulp van geavanceerde software. De speciale afdeling Security & Integrity Management (SIM) combineert voor de analyse data uit diverse bronnen en signaleert afwijkingen van de normale patronen. Denk aan transacties met landen waar mensenhandel veel voorkomt of aan bedrijven die in een korte periode diverse rekeningen openen voor jonge rekeninghouders. De bank deelt deze kennis, zodat ook andere financiële instellingen zich tegen mensenhandel kunnen inzetten. Met succes: bijna alle Nederlandse banken gaan de indicatoren die zijn ontwikkeld door ABN AMRO, de Inspectie SWZ en de Universiteit van Amsterdam gebruiken om de eigen data te doorzoeken. De kennis van de bank wordt ook buiten Nederland ingezet. Bijvoorbeeld binnen het zogeheten Liechtenstein Initiative, een samenwerkingsverband waarin financiële instellingen en onder andere de Verenigde Naties nauw samenwerken tegen mensenhandel door het delen van kennis. ABN AMRO’s Chief Risk Officer, Tanja Cuppen, heeft zitting in de stuurgroep, zodat de bank gericht kan bijdragen aan het ontdekken en voorkomen van mensenhandel.

Alert op mensenrechtenrisico's

Als kredietverlener heeft ABN AMRO te maken met klanten in sectoren waar grote mensenrechtenrisico’s spelen. Zoals arbeidsuitbuiting of mensenhandel. Denk aan de mijnbouw, maar ook de transport- en logistieksector, de bouw en de uitzendbranche. Binnen elke sector weten medewerkers van de bank op welke signalen ze moeten letten. Waar nodig spreken we klanten aan op hun verantwoordelijkheden en helpen klanten die hun zaken nog niet helemaal op orde hebben, vooruit.

Schepen financieren

Hoe uitdagend het bewaken van de mensenrechten kan zijn, bewijst de financiering van zeeschepen. De bank financiert de aankoop van jonge zeeschepen, maar we weten dat deze aan het einde van de levensduur vaak uit elkaar worden gehaald onder zeer slechte omstandigheden. Op de stranden van Bangladesh, India en Pakistan slopen laagbetaalde arbeiders de schepen zonder enige vorm van bescherming tegen bijvoorbeeld de gevaarlijke stoffen. Veel van hen raken gewond of overlijden. Samen met onder andere ING en NIBC willen we hier verandering in brengen. Dat resulteerde in de Responsible Ship Recycling Standards. Hierin zijn eisen voor verantwoorde ontmanteling van de schepen opgenomen. De schipeigenaar moet hieraan voldoen om voor financiering in aanmerking te komen. Gebruik van de standaard biedt geen honderd procent garantie, maar is wel een stap in de goede richting.

Samenwerking cruciaal

Samenwerking om mensenrechten te verbeteren is cruciaal. Zo maakt de bank samen met beleggers als ASN en MN deel uit van het Platform Living Wage Financials. Dat platform stimuleert bedrijven hun werknemers een loon te betalen dat voldoende is om in de basisbehoeften te voorzien. Dit voorkomt dat mensen voor genoeg inkomen twee of drie zeer laagbetaalde banen moeten aannemen, zoals bijvoorbeeld in de VS veel voorkomt. Door samen met klanten, vakbonden, inspecties, overheden, ngo’s, collega-banken en toezichthouders invloed uit te oefenen, kan verandering in gang worden gezet en kan een negatieve impact op mensenrechten worden voorkomen.

Mensenrechtenrapport 2018

Download hier het mensenrechtenrapport 2018.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.