Direct naar content
3 min. leestijd

Sinds 2020 wordt het belastingvoordeel van de aftrek partneralimentatie beperkt voor belastingplichtigen met een hoog belastbaar inkomen in box 1. Betaalt u partneralimentatie en is uw belastbaar inkomen in 2022 hoger dan circa € 69.400? Naar verwachting neemt uw netto alimentatielast in de komende jaren dan toe.

Vermindering belastingvoordeel aftrek partneralimentatie

In 2022 is het gedeelte van uw belastbaar inkomen dat hoger is dan circa € 69.400 in de hoogste belastingschijf van de inkomstenbelasting belast tegen 49,5%. Terwijl de betaalde partneralimentatie in deze hoogste belastingschijf in 2022 nog aftrekbaar is tegen maximaal 40%. Dit verrekentarief gaat de komende jaren verder omlaag. In 2023 is de partneralimentatie aftrekbaar tegen een tarief van circa 37%.

De afbouw van het aftrekpercentage ziet er als volgt uit:

Jaar        Aftrekpercentage

2022      40%

2023      circa 37%

Partneralimentatie afkopen?

Stel u betaalt € 1.000 partneralimentatie per maand en deze alimentatie is in 2022 tegen een tarief van 40 % van uw belastbaar inkomen aftrekbaar. Dan bedraagt uw netto alimentatielast nu nog € 600 per maand. Bij een belastingaftrek tegen een tarief van 37% stijgt uw netto maandlast naar € 630.

Heeft u een belastbaar inkomen dat hoger is dan circa € 69.400 per jaar en moet u ook na 2022 partneralimentatie betalen? Dan kan het voor u financieel interessant zijn om de alimentatie in 2022 af te kopen. U kunt dan nog gebruikmaken van het huidige maximale aftrektarief van 40%.

Afkoop over meer jaren verdelen?

Natuurlijk moet u wel over voldoende vermogen beschikken om de afkoopsom te kunnen betalen. Is de totale afkoopsom erg hoog? Dan is misschien niet in 1 jaar de hele afkoopsom in de hoogste belastingschijf aftrekbaar en kan het verstandig zijn om de afkoop van partneralimentatie over bijvoorbeeld 2 jaren te verdelen.

Afkoop partneralimentatie is een gezamenlijke keuze

Beide partners moeten met de afkoop instemmen. De rechter kan niet de afkoop van partneralimentatie opleggen. Door afkoop vervalt in één keer uw resterende betalingsplicht aan uw ex-partner en uw ex-partner heeft de zekerheid dat alle verschuldigde partneralimentatie is betaald. Een verzoek om later alsnog de afkoopsom te verhogen of te verlagen, is niet mogelijk. Door de afkoop van partneralimentatie bent u niet meer financieel aan elkaar verbonden, tenzij u ook kinderalimentatie moet betalen.

Afkoop via een verzekeraar

De ontvangst van een eenmalige hoge afkoopsom kan ervoor zorgen dat uw ex-partner meer inkomstenbelasting moet betalen, omdat een deel van de afkoopsom tegen een hoger tarief (49,5%) is belast. Om dit te voorkomen, kunt u de afkoopsom afstorten bij een verzekeraar. Vervolgens kan de verzekeraar de uitkering van alimentatie over meerdere jaren spreiden door maandelijks of jaarlijks een vast bedrag in de vorm van een lijfrente aan uw ex-partner uit te keren.

Mogelijke nadelen afkoop partneralimentatie

Er kunnen ook nadelen kleven aan de afkoop van partneralimentatie. Zo eindigt de alimentatieplicht bijvoorbeeld als uw ex-partner hertrouwt, duurzaam gaat samenwonen of komt te overlijden. Na de afkoop van partneralimentatie spelen wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden geen rol meer. De volledige alimentatieplicht is immers voldaan. Doet zich één van deze situaties voor? Dan heeft u door de afkoop van partneralimentatie achteraf gezien te veel betaald.

Afkopen of niet?

De belastingaftrek van partneralimentatie wordt in de hoogste belastingschijf van de inkomstenbelasting verder afgebouwd naar een tarief van maximaal circa 37% in 2023. Dat kan een reden zijn om in 2022 afkoop van de nog lopende alimentatieverplichting te overwegen. Echter er spelen ook andere dan fiscale overwegingen een rol.

U kunt uw financiën in kaart laten brengen door een Financieel Inzicht rapport via de website van ABN AMRO MeesPierson aan te vragen. In een gesprek met uw private banker krijg u op basis van het Financieel Inzicht rapport een goed beeld van de voor- en nadelen van de afkoop van partneralimentatie en kunt u samen met uw ex-partner een weloverwogen beslissing nemen.

Terugkijken Webinar Eindejaarstips 2023

In dit webinar bespraken Henk van Beek en René Bruel, beiden Expert Vermogensplanning bij ABN AMRO MeesPierson, de aankomende veranderingen. Dit alles onder de deskundige leiding van presentatrice Daphne Frielink. Kijk nu het webinar terug via onderstaande link.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.