Direct naar content
6 min. leestijd

Beleggen is van oudsher een manier om financieel rendement te behalen. Maar dat is niet meer het enige dat telt. Beleggen om maatschappelijke impact te realiseren, is namelijk flink in opmars. Beleggers maken bewuste keuzes op basis van de Sustainable Development Goals (SDG’s) die bedrijven omarmen. Ook voor maatschappelijke organisaties biedt dit kansen om hun doelen kracht bij te zetten. Zo gaan financieel en maatschappelijk rendement hand in hand.

Vijf brandende vragen over impact

Veel maatschappelijke organisaties stellen zichzelf de vraag hoe zij zich verhouden tot de veranderende maatschappij. Een samenleving waar steeds meer focus komt te liggen op wereldwijde maatschappelijke thema’s.

 1. Kunnen wij onze impact op de maatschappij vergroten?
 2. Hoe krijgen we meer vat op onze maatschappelijke impact?
 3. Dragen wij voldoende bij aan een duurzame toekomst?
 4. Hoe meten wij de daadwerkelijke impact van onze inspanningen?
 5. Sluit de impact die wij genereren voldoende aan bij onze missie?

Hans Meijer, directeur Beleggen bij ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas en Judith Sanders, senior beleggingsstrateeg bij ABN AMRO, zien dat er momenteel veel ontwikkelingen samenkomen die het belang van impact nog meer benadrukken. Zo is er een duidelijke versnelling in de overgang van traditioneel naar duurzaam beleggen. Steeds meer bedrijven en beleggers gebruiken de SDG’s als hun kompas.

Je voordeel doen met SDG’s

Hans juicht het gebruik van de SDG’s van harte toe. “Als iedereen die een waardevolle bijdrage wil leveren aan de wereld met dezelfde standaard werkt, kun je elkaar veel beter vinden. Dat is belangrijk om grote stappen voorwaarts te maken. Ook helpen de SDG’s om meer focus aan te brengen binnen je organisatie. Nu is duurzaamheid vaak een kleine alinea in het beleggingsstatuut, maar het is de kunst dit te integreren in je strategie. Dan valt alles op zijn plek en draagt ook de beleggingsportefeuille bij aan jouw maatschappelijke doel.”

Wat zijn de Sustainable Development Goals?

De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn een mondiaal kompas voor wereldwijde uitdagingen als de klimaatcrisis, armoede, gezondheidszorg en onderwijs. De zeventien doelen zijn een afspraak van alle landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN). De doelen kwamen met inbreng van vele organisaties en personen tot stand. Het startsein was in 2015, ze lopen door tot 2030. De SDG’s zijn de opvolger van de Millenniumdoelen. Het grote verschil is dat de nieuwe doelen veel meer thema’s omvatten en zich niet beperken tot hulp van rijke aan arme landen. Lees hier Wat je moet weten over de SDG’s.

Hans beschouwt de zeventien SDG’s als een menukaart waar bedrijven en organisaties een keuze uit maken. “Veel goede doelen, religieuze instellingen en vermogensfondsen kunnen hun keuze voor de juiste SDG’s één op één bepalen. Armoede, voedsel, schoon drinkwater, onderwijs, gezondheidszorg en vrede zijn immers het werkterrein van veel maatschappelijke organisaties. Het wordt lastiger als jouw organisatie een cultureel karakter kent als het ondersteunen van beeldend kunstenaars of het bevorderen van lokale podiumkunsten. Dan vraagt zo’n keuze net iets meer analyse en motivatie.”

Het belang van duurzaam beleggen neemt toe

 • Duurzaam beleggen maakt wereldwijd een grote groei door

Volgens Judith is het belegde vermogen in duurzame aandelen en fondsen dit jaar wereldwijd flink toegenomen. “Dat is een belangrijke ontwikkeling omdat het de transitie naar een duurzame toekomst in een stroomversnelling brengt. Die snelheid is ook echt nodig, zeker in het licht van de deadline van 2030 voor de SDG’s in het algemeen en de afspraken uit het Klimaatakkoord in het bijzonder.”

 • Bedrijven sorteren voor op een duurzame toekomst

Judith: “Veel bedrijven bevinden zich in een overgangsfase naar duurzaamheid. Vaak moeten zij zichzelf opnieuw uitvinden. Dat is niet van de ene op de andere dag geregeld. Meestal treedt er versnelling op als ze in de volwassenheidsfase komen en het pionieren achter zich kunnen laten. Dat zie je ook terug in de wijze waarop ze naar buiten treden. Dat geldt ook voor ons als bank. Aanvankelijk was duurzaam beleggen bij ons een optie, nu presenteren we dit als de norm.”

 • Bedrijven omarmen de Sustainable Development Goals

Volgens Judith zie je dit ook terug in het gebruik van de SDG’s. “Aanvankelijk wisten bedrijven niet goed wat ze met die zeventien gekleurde iconen aan moesten. Het hielp wel om het bewustzijn te vergroten maar ze gingen er niet echt mee aan de slag. Dat is nu echt anders. Bedrijven zien het veel meer als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een bedrijf als Unilever heeft de maatschappelijke plicht om SDG 12 – dat staat voor verantwoorde consumptie en productie – te omarmen. Voor ons als bank is dat onder andere een waardevolle bijdrage aan economische groei, SDG 8.” De bank rapporteert hierover in haar Impact Report 2019.

 • Beleggers richten zich steeds meer op maatschappelijke impact

Ook beleggers hebben een toenemende voorkeur voor investeren in duurzaamheid. Judith is hierover dagelijks in gesprek: “Steeds vaker krijg ik van beleggende klanten vragen over de impact die zij met hun belegging realiseren. Hoeveel CO2-vermindering levert mijn belegging op? Hoeveel mensen help ik aan waardig en eerlijk betaald werk? Hoeveel kinderen kunnen er extra naar school? Zij vinden het niet alleen belangrijk om een waardevolle bijdrage te leveren, maar willen ook concrete resultaten zien.”

 • Resultaten duurzame portefeuilles zijn zeer hoopgevend

Sinds de Covid-19 uitbraak begin dit jaar laten de duurzame portefeuilles zo’n 4 tot 5 % outperformance zien ten opzichte van de klassieke portefeuilles. Volgens Judith is dit voor een deel toe te schrijven aan de sectoren. ”In duurzame portefeuilles zijn industrie, financials, energie en luchtvaart vaak onderwogen. Een sector als technologie – die het relatief goed doet – is vaak overwogen. Daar komt nog bij dat de coronacrisis een aantal duurzame trends in gang heeft gezet. Denk aan nieuwe vormen van werken, minder reizen, afbouwen van ketenafhankelijkheid, de voorkeur voor lokaal boven globaal. Bedrijven die sterk inzetten op duurzaamheid zullen hier nog beter op gaan anticiperen. Zo kunnen zij zich in de toekomst nog sterker positief onderscheiden.”

Beleggen met impact wint terrein

Hans herkent de behoefte aan het realiseren van concrete impact met beleggingen. “In nauwe samenspraak met klanten hebben we een speciaal mandaat voor impact beleggen ontwikkeld. Impact beleggen gaat net iets verder dan duurzaam beleggen. Bij duurzaam beleggen beoordelen we bedrijven aan de hand van de ESG-risicoscore die we op basis van 150 indicatoren doorrekenen naar een duurzaamheidsindicator. Bij impact beleggen is alles gericht op de positieve impact die bedrijven realiseren. Dit vertaalt zich dan in een rapportage waarin aan de hand van de SDG’s de impact van de portefeuille concreet wordt gemaakt. Zo vergelijken we de CO2-uitstoot met de benchmark en vertalen we dit in een aantal retourvluchten Amsterdam-New York.“

Wat staat maatschappelijke organisaties te doen?

Voor Hans is duidelijk dat deze tijd een belangrijk moment markeert in het besturen van een maatschappelijke organisatie.

 • Organisaties die niet beleggen

“Er zijn maatschappelijke organisaties die vanuit risicoaversie nog niet beleggen. De vraag is of zij hier verstandig aan doen. Het vermogen loopt immers achteruit als je op je handen blijft zitten. Het kan geen kwaad om dit zo nu en dan in (her)overweging te nemen, zeker met het oog op de maatschappelijke impact die je met je vermogen kunt realiseren. Uiteraard moet dit passen in de integrale strategie. Het is zeker geen beslissing die je vandaag op morgen neemt, het moet een zorgvuldige en bewuste keuze zijn van het gehele bestuur.”

 • Organisaties die niet duurzaam beleggen

“Voor maatschappelijke organisaties die op dit moment een klassieke beleggingsportefeuille hebben, is de overstap naar duurzaam beleggen een serieuze overweging waard. In resultaat doen ze zeker niet onder voor de traditionele portefeuilles. Bovendien draagt uw organisatie zo bij aan een duurzame wereld. En in het verlengde daarvan: aan een duurzame toekomst.”

 • Organisaties die de SDG’s nog niet hebben omarmd

“Twee of drie keuzes maken uit de zeventien SDG’s kan uw organisatie helpen om meer focus aan te brengen in de activiteiten waar u zich op richt. Door deze keuze consequent in uw gehele strategie door te voeren, kunt u uw impact aanzienlijk vergroten. Binnen uw eigen organisatie, in uw maatschappelijke activiteiten maar dus ook indirect met uw beleggingsportefeuille.”

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.