Direct naar content

Een maand geleden schreef ik een blogje over dit onderwerp, met nogal wat reacties en vragen tot gevolg. Begrijpelijk gezien het grote aantal mensen dat voor of tijdens een reis geconfronteerd werd met het Coronavirus. Reden om wat dieper in te gaan op wat je nu wel en niet van een verzekering mag verwachten.

Caveat emptor!

Misschien herkent u deze situatie: u loopt door de supermarkt en besluit spaghetti met tomatensaus te maken. U grijpt naar een paar blikken pomodori pelati, u weet wel, van die plompe, gepelde tomaten in tomatensaus. Thuisgekomen opent u de blikken en constateert u dat het niet om héle tomaten gaat, maar om tomatenstukjes. U baalt heel eventjes, maar realiseert zich dan dat het voor de saus niet veel uitmaakt. Maar kan het u ook overkomen bij echt belangrijke zaken, zoals het sluiten van een reisverzekering? Waarschijnlijk wel, omdat slechts weinigen de moeite nemen om alle documentatie te lezen vóór dat de offerte wordt ondertekend.

In alle gevallen is het goed dat u zich realiseert dat in ons recht het beginsel geldt dat een koper op zijn hoede moet zijn -caveat emptor!- en de plicht heeft na te gaan wat hij nu precies koopt. Op een blik tomaten staan kleine lettertjes, een polis bestáát alleen maar uit kleine lettertjes. Met andere woorden: kom je er bij een schade pas achter wat je verzekering wel of niet dekt, dan ben je te laat. Dat onderzoek dien je vóór het sluiten van de overeenkomst te verrichten.

Benoemde gevaren

Veel schadeverzekeringen kennen een zogenaamde ‘benoemde gevaren-dekking’. Bij een annuleringsverzekering betekent dit dat in de polisvoorwaarden precies staat in welke gevallen u annuleringskosten bij de verzekeraar kunt claimen. Bijna altijd gaat het om situaties die uzelf, uw directe familie of uw reisgenoten overkomen en persoonlijk raken. En die situaties worden dan specifiek benoemd en opgesomd. Dus gevallen die niet in die lijst zijn genoemd, zijn eenvoudigweg niet gedekt. Hebt u uw ski’s al op de auto gebonden maar krijgt u bericht dat er nog steeds geen sneeuw op de piste ligt, dan kunt u uw polis niet aanspreken wanneer u besluit thuis te blijven en de hotelboeking te annuleren. Tenminste, indien ‘gebrek aan sneeuw’ niet als gedekt evenement genoemd staat in de polis. Het uitbreken van een virus levert een vergelijkbaar geval op. En wanneer ‘negatief reisadvies’ niet genoemd staat in de polis, dan is dat evenmin verzekerd.

De annuleringsverzekering van ABN AMRO Verzekeringen

Sommige lezers vroegen om meer inzicht in wat de reis- en annuleringsverzekering van ABN AMRO Verzekeringen dekt. In een bescheiden blog als deze is daarvoor te weinig ruimte. Bovendien: er is maar één goede bron voor deze informatie en dat is je eigen polis met voorwaarden. De reisverzekering van ABN AMRO bestaat bovendien in meer dan één variant en is modulair opgebouwd. Niet iedereen heeft dus dezelfde polis. Nu realiseer ik mij dat het lezen van polisvoorwaarden de hobby van slechts weinigen is, maar zoals gezegd: verdiep je in de kleine lettertjes vóór de koop, dan weet je waar je recht op hebt.

Stellen reisverzekeraars zich misschien soepeler op?

Gezien het uitzonderlijke karakter van deze crisis vraagt menigeen zich af of verzekeraars niet uit coulance bepaalde zaken toch zouden moeten vergoeden, ook al zijn die niet gedekt. Weet dan dat de winstmarges op de meeste schadeverzekeringen uiterst klein zijn, als gevolg van de enorme prijsconcurrentie in deze markt. Iedere verzekeraar stemt zijn premies nauwkeurig af op de te verwachten schadelast. Dat is het domein van het actuariaat (verzekeringswiskunde) waarbij maar in beperkte mate ruimte is voor onverplichte schade-uitkeringen. Het op grote schaal vergoeden van zaken waarmee niet gerekend is, past daar dus niet in. Zeker wanneer de uiteindelijke omvang daarvan moeilijk in te schatten is. Daarnaast betalen reisverzekeraars al mee aan het terug naar Nederland halen van gestrande landgenoten. De kans dus dat uw verzekeraar zich soepel opstelt, is daarmee gering.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.