Direct naar content

U doet het misschien maar één keer: uw bedrijf overdragen. Of enkele keren. Maar ook dan blijft het maatwerk. Het is belangrijk om het (steeds) in één keer goed te doen. Met een zorgvuldige voorbereiding kunt u het gezellig houden met uw familieleden. U kunt ergernis voorkomen én veel geld besparen.

U wilt niets over het hoofd zien

Er zijn veel aandachtspunten die belangrijk zijn bij bedrijfsoverdracht. Het eerste en tevens meest voor de hand liggende aandachtspunt is dat de bedrijfsoverdracht passend moet zijn voor alle betrokkenen. Is iedereen er wel klaar voor en is uw bedrijf verkoopklaar? Hieronder leest u daar meer over en vindt u onze verdiepingsblogs.

Na het lezen daarvan bent u goed voorbereid als u uw externe fiscalist en notaris hierover om advies vraagt. U wilt immers niets over het hoofd zien. Uiteraard kunt u ook eerst met ons sparren. Hieronder leest u hoe en wanneer dat mogelijk is.

Wat is uw strategie?

Het is vaak raadzaam om uw strategie te bepalen voorafgaand aan de bedrijfsoverdracht. Dat zorgt voor duidelijkheid en draagt vaak ook bij aan een soepele bedrijfsoverdracht. Een belangrijke vraag waarop u in een redelijk vroeg stadium een antwoord zou kunnen formuleren, is bijvoorbeeld: ‘Hoe wordt de verantwoordelijkheid straks verdeeld?’ Meestal willen ouders hun kinderen gelijk behandelen, vooral als er vermogen te verdelen valt. Maar wat gelijk is, blijkt niet voor iedereen hetzelfde te zijn. Als alle kinderen aandelen krijgen in het bedrijf, gaan zij zich dan ook allemaal met het beleid van het bedrijf bemoeien? Of laten ze dat over aan één of twee van de broers en zussen die het bedrijf kúnnen leiden? En wie is dat of wie van de broers en zussen zijn dat? Hoe kunt u dat oplossen? In het blog: ‘Bedrijfsoverdracht: wat is uw strategie?’ leest u daar meer over.

Fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen op een rij

Bij het overdragen van een bedrijf moet de vertrekkende ondernemer vaak veel belasting betalen, in ieder geval inkomstenbelasting. Onder bepaalde voorwaarden kunt u deze belastingclaim uitstellen, uiteraard binnen de wettelijke regels. Ook de bedrijfsopvolger moet vaak veel belasting betalen bij bedrijfsoverdracht als hij of zij het bedrijf overneemt via schenking of na overlijden. Maar bijvoorbeeld ook als vastgoed mee overgaat. Onder bepaalde voorwaarden kunnen fiscale regels de belastingdruk bij de bedrijfsoverdracht beperken. U leest er meer over in de blogs: ‘Bedrijfsoverdracht: dit zijn belangrijke fiscale aandachtspunten’ en ‘Bedrijfsovername: dit zijn belangrijke fiscale aandachtspunten’.

Is de structuur van uw onderneming op orde?

In de praktijk blijkt dat een flexibele ondernemingsstructuur veel voordelen biedt. Misschien wilt u een splitsing aanbrengen tussen de zeggenschap over uw bedrijf en het rendement daaruit? Bijvoorbeeld als enkele kinderen wel moeten meedelen in de winst, maar beter niet kunnen meebeslissen over het beleid. Flexibiliteit in de structuur kan bijvoorbeeld ook prettig zijn als de bedrijfsopvolger niet uw gehele bedrijf, maar alleen een gedeelte daarvan wil overnemen. Met een tijdige en goede structurering van uw bedrijf zorgt u voor een soepele bedrijfsoverdracht en bespaart u vaak veel belasting, onder andere vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting. In het blog: ‘Flexibiliteit in de ondernemingsstructuur’ leest u daar meer over.

Sluit uw testament goed aan bij de bedrijfsopvolgingsregelingen?

Hierboven kwamen de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen al ter sprake. Maar kunt u ze in uw situatie ook optimaal toepassen? De ondernemingsstructuur is daarvoor een aandachtspunt, maar bijvoorbeeld ook uw testament. Een testament kan nodig zijn om een vrijstelling (beter) toe te kunnen passen. Sluit het testament wel aan op uw wensen of moet u uw testament nog laten aanpassen bij de notaris? Bijvoorbeeld als één van uw kinderen uw bedrijfsopvolger wordt en de andere kinderen niet. In het blog: ‘Ondernemer: is uw testament goed afgestemd op de bedrijfsopvolgingsregelingen?’ leest u daar meer over.

Uw BV en uw levenstestament

Veel mensen kiezen voor een levenstestament bij de notaris. Daarin hebben zij iemand aangewezen die voor hen kan handelen wanneer zij dat zelf niet meer kunnen. Het gaat dan om privézaken. Heeft u ook iets geregeld voor uw bedrijf? Als u bijvoorbeeld een BV-structuur heeft, moet u daar vaak afzonderlijk aandacht aan besteden. Een BV heeft immers eigen rechten en plichten. Wie betaalt bijvoorbeeld uw leveranciers als u (tijdelijk) niet aan het roer kunt staan? Er zijn diverse aandachtspunten. In het blog: ‘Uw BV en uw levenstestament’ leest u daar meer over.

Tips én actualiteiten

We hebben een aantal algemene tips die ondernemers graag gebruiken. U leest ze in het blog: ‘Recept voor een soepele bedrijfsoverdracht’. Daarnaast is het belangrijk dat u zich realiseert dat wetgeving altijd kan veranderen. Het kan daarom in voorkomende gevallen raadzaam zijn om meer haast te maken met de geplande bedrijfsoverdracht. U leest daar meer over in het blog: ‘De toekomst van de BOR’.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.