Direct naar content

Daily Focus van dinsdag 23 juni

Kabinet pakt ‘excessief lenen’ bij eigen vennootschap aan

Het wetsvoorstel ‘excessief lenen bij de eigen vennootschap’ is bij de Tweede Kamer ingediend. In maart 2019 al presenteerde het kabinet via een internetconsultatie een conceptwetsvoorstel. Dit conceptvoorstel kreeg stevige kritiek. Vooral omdat de regeling makkelijk tot economisch dubbele heffing zou kunnen leiden. Het kabinet heeft die kritiek ter harte genomen en in het wetsvoorstel een mechanisme ingebouwd dat dubbele heffing moet voorkomen. Maar de kern van het oorspronkelijke voorstel – gericht op het ontmoedigen van bovenmatig lenen van de eigen BV – staat nog steeds overeind.

Lees er meer over bij Financial Focus

Alleen drastisch meer woningbouw kan woningtekort verkleinen

De komende tien jaar moeten 845.000 woningen worden gebouwd om het woningtekort in 2030 te beperken tot 3,7% van de woningvoorraad. Dit staat in de Staat van de Woningmarkt 2020 die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onlangs heeft gepubliceerd. Pas in 2035 is het woningtekort op het gewenste niveau van 2% van de woningvoorraad. Om dit te realiseren zal de woningbouwproductie drastisch omhoog moeten.

Klik door naar Insights

Apple meer waard dan grote bedrijven in olie- en gasindustrie

De olie- en gassector is zwaar getroffen door het coronavirus. Er zijn deskundigen die denken dat de markt voor fossiele brandstoffen deze schok niet te boven zal komen. Ooit waren de grote bedrijven in deze sector gezamenlijk $3 biljoen waard. Zij golden als lieveling van beleggers en leverden stabiele rendementen. Tegenwoordig is de marktkapitalisatie van deze bedrijven samen minder dan die van Apple, dat €1,5 biljoen waard is.

Bekijk het bij Quartz

Hoe veranderen steden door het coronavirus?

Wat is het nieuwe normaal? Dat weten we nog niet zeker, behalve dat het ‘oude normaal’ voorbij is. In steden is dat goed te zien. Door het virus gebruiken mensen (de publieke) ruimte op een andere manier dan voorheen. Van afstand tussen tafels in horecagelegenheden tot verbrede trottoirs en minder drukte in de spits, er is veel veranderd. Bloomberg heeft een uitgebreide analyse gepubliceerd die inzicht geeft in hoe de wereld er post-corona uitziet en zal uitzien.

Ga naar Bloomberg