Direct naar content
  • Auteur

Na de verkoop van hun onderneming nemen Farid en Else de tijd om na te denken over wat ze met hun vermogen willen doen. Voor een deel hebben ze al een bestemming: hun kinderen helpen bij de aankoop van een huis. Ze maken de balans op, met feedback van de specialisten van ABN AMRO MeesPierson.

Financiële balans

Privé:

Woning: €1.025.000
Hypotheek eigen woning: €-150.000
Vakantiehuis Zeeland: €750.000
Spaarrekeningen: €100.000
Beleggingen: €500.000

BV:

Waarde aandelen BV: €12.000.000
Aanmerkelijkbelangclaim * 26,9%: €-3.228.000

Totaal: 10.997.000

* toekomstige inkomstenbelastingclaim op de BV

Farid en Else hebben vier kinderen: twee zonen en twee dochters. Ze vinden het belangrijk dat die na hun studietijd op een fijne plek kunnen wonen. De twee oudsten hebben een aantal jaar geleden mede dankzij een schenking van hun ouders – een jubelton – een woning kunnen kopen. Nu de twee jongsten zijn afgestudeerd is het plan ook hen te helpen.

Wensen

Ze willen weten welke manier van schenken nu het best past. De grote fiscale schenkingsvrijstelling voor de aankoop van een huis is afgeschaft. Daarnaast willen ze een deel van hun vermogen gebruiken voor de groei van hun nieuwe onderneming, een kookschool. Ze zijn bezig met de aankoop van een ruimte om cursisten te ontvangen.

Verkoop onderneming

Na de verkoop van hun technische handelsonderneming eind vorig jaar hebben Farid en Else een deel van de opbrengst van bijna 10 miljoen euro op een spaarrekening van de bv bij de bank gezet. Ze nemen de tijd om over de besteding na te denken.

Beleggingsportefeuille

Ze willen een deel van hun vermogen beleggen, maar geen tijd besteden aan het volgen van de financiële markten. Een deel van hun vermogen wordt daarom toegevoegd aan de gespreide beleggingsportefeuille in de bv die ze al in vermogensbeheer hadden bij de bank.

Schenken aan de kinderen

Het paar heeft een aantal jaar geleden gebruikgemaakt van de verruimde schenkingsmogelijkheid – de jubelton – om de twee oudste kinderen elk een ton te schenken voor de aankoop van een woning. Eenzelfde bedrag willen ze voor dit doel schenken aan de twee jongste kinderen. Al is een eigen huis voor de jongste zoon nog niet aan de orde. Hij gaat na zijn studie eerst een jaar in het buitenland werken.

Eigen woning

Op de eigen woning rust een kleine hypotheek, de waarde van de woning is sinds de aankoop flink gestegen.

Aankoop bedrijfspand

Een deel van de opbrengst willen ze besteden aan de uitbreiding van de kookschool. Wat in 2018 startte als een hobbyproject blijkt leuk én winstgevend. Voor de aankoop van het pand en plaatsing van een professionele keuken reserveren ze voorlopig 700.000 euro.

Vermogensoverdracht

Het is de wens om in de komende jaren een deel van het vermogen alvast over te dragen aan de kinderen, door hen te helpen bij de aankoop van een woning.

Expert over de balans van Farid en Else

De jongste dochter van Farid en Else heeft nog geen betaalbare woning kunnen vinden in de stad. Hulp van haar ouders is dan ook welkom. Zij bespreken samen met expert vermogensplanning Ragna Poulissen van ABN AMRO MeesPierson de mogelijkheden.

Benut de vrijstelling

Een ton schenken aan elk van de twee jongste kinderen kan nog steeds fiscaal aantrekkelijk zijn, hoewel er wel schenkbelasting is verschuldigd. Weliswaar is de jubelton afgeschaft, er bestaat nog altijd een eenmalige schenkingsvrijstelling van 28.947 euro voor een kind tussen de 18 en 40 jaar.

Vrij van recht schenken

Over het bedrag boven de vrijstelling betalen de kinderen 10% of 20% schenkbelasting, afhankelijk van de hoogte van de gift. Bij een schenking van een ton is dat na aftrek van de vrijstelling iets meer dan 7.000 euro. Farid en Else kunnen ook de schenkbelasting zelf betalen. Dit heet vrij van recht schenken. Er is dan wel meer belasting verschuldigd, omdat de schenkbelasting betalen ook weer telt als een schenking.

Dwarsbomen plan

Voor het overige deel van de aankoopsom kan de dochter een lening afsluiten als haar inkomen voldoende is. Farid en Else zijn bereid om bij te springen en haar geld te lenen voor het deel van de koopsom dat een geldverstrekker niet wil financieren. De wettelijke regels rond de zorgplicht om overcreditering te voorkomen dwarsbomen dat plan. Bancaire geldverstrekkers moeten bij toetsing van de betaalbaarheid van de hypotheek uitgaan van beide hypotheekleningen. Een lening van ouders combineren met die bij een andere bancaire geldverstrekker is meestal niet mogelijk. De ouders kunnen hun dochter wel zelf de hele aankoopsom lenen, dit wordt ook wel een familiebank genoemd. Ouders hoeven zich niet aan de regels rond overcreditering te houden. Het kind moet de woonlasten die horen bij de lening natuurlijk wel kunnen betalen.

Familiebank

Voordeel van de familiebank is dat de familieleden die de lening onderling afsluiten veel invloed hebben op de voorwaarden. Een hypotheek van meer dan 100% van de koopsom is bijvoorbeeld een mogelijkheid. Wel moet er een marktconforme rente worden afgesproken. De rente en een aantal kosten van de woningfinanciering kan het kind aftrekken in box 1 van de inkomstenbelasting. Mits de lening aan diverse zakelijke voorwaarden voldoet en de dochter van Farid en Else de rente en aflossing daadwerkelijk aan hen overmaakt. Zij kunnen de jaarlijkse vrijstelling van 6.035 euro schenken aan hun dochter. Als zij dan beslist om dat te gebruiken om maandelijks de rente te betalen, hoeft dat geen probleem te zijn voor de aftrek van de rente.

Gelijk behandelen

Farid en Else vinden de harmonie binnen het gezin belangrijk, daarom maken ze graag nu al goede afspraken over de giften en eventuele leningen. Ze kunnen in hun testament vastleggen dat de schenkingen en leningen na hun overlijden ingebracht moeten worden in de nalatenschap. Wat elk kind heeft ontvangen wordt verrekend met het erfdeel van het kind. Op die manier ontvangen alle kinderen evenveel vermogen als de ouders zijn overleden.

Ook de balans opmaken?

Neem contact op met uw eigen private banker of ga naar financialfocus.nl/contact.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.