Direct naar content

In het rapport ‘Managing the Next Decade of Women’s Wealth’ van Boston Consulting Group lees je dat steeds meer vermogen in handen is van vrouwen. Vrouwen nemen ook een steeds prominentere rol in het opbouwen, behouden en overdragen van vermogen. Volgens het rapport beheren vrouwen hun vermogen wel ánders dan mannen. Elk bedrijf zou er verstandig aan doen om zich ook te richten op de wensen van vrouwelijke klanten, maar het grootste potentieel zit in twee sectoren waar vrouwen hun onvrede duidelijk over hebben gemaakt: de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg. De dienstverlening in deze twee sectoren lijkt lang niet altijd te matchen met de wensen, behoeften en ideeën van vrouwen.

Vrouwen hebben in korte tijd zo’n lange weg afgelegd. Tot 1970 stond nog in de wet dat de man het hoofd van echtvereniging was. De man verdiende het geld, maar de vrouw mocht het huishoudgeld besteden. Vrouwen zijn daardoor gewend om een doel te stellen en naar dat doel te sparen of te beleggen. Dit betekent dat vrouwen eerder geneigd zijn om te anticiperen en plannen te maken voor belangrijke gebeurtenissen en levensfasen. Echter, de overgrote meerderheid (85 procent, uit onderzoek van UBS) van de vrouwen neemt de ‘min of meer dagelijkse uitgaven’ voor hun rekening, terwijl de mannen de langetermijnplanning voor hun rekening nemen. Hierdoor zijn veel vrouwen slecht voorbereid na kritieke momenten in hun leven.

Wat weerhoudt vrouwen van financiële planning en mogelijkheden het ‘geld harder te laten werken’? ‘Cash is king’ bij vrouwen, en dat kost geld… Dat vrouwen cash prefereren boven beleggen heeft te maken met een groter risicobewustzijn, maar ook door een achterstand in kennis en ervaring. Vermogensbeheerder Fidelity Investments uit het Verenigd Koninkrijk geeft aan dat 88 procent van de vrouwen aangeeft dat meer financiële kennis hen meer zelfvertrouwen zou geven om hun vermogen te beheren. Maar dán moeten er wel een aantal zaken veranderen.

Wij geven termen zoals bijvoorbeeld ‘man’, ‘vrouw’, ‘vermogend’ veel lading. Het legt als het ware een verwachtingspatroon neer. Ik vind die hokjes beklemmend. Hokjes houden het misschien wel lekker overzichtelijk, maar dat hoor je vooral van mensen die er zelf geen hinder van ondervinden. En daarmee maak je gender tot een beperkende factor. Je zou juist meer ruimte moeten creëren, bewust zijn van gender-based biases en focussen op waar er voor de klant kansen liggen en hóe wij daarbij kunnen helpen.

Financiële ongelijkheid is een van de grootste uitdagingen voor de maatschappij en in het bijzonder de financiële wereld. Wij hebben ons aan de Women’s Empowerment Principles gecommitteerd. Met het programma ‘Banking through a gender lens’ brengt ABN AMRO de banken haar dienstverlening naar een volgend niveau passend bij de maatschappij waarin we leven. Onlangs is de marketingcampagne ‘Baas in eigen Beurs’ van start gegaan, om vrouwen te informeren, enthousiasmeren en activeren het financiële heft in eigen handen te nemen en zich te verdiepen in vermogensopbouw. Door vrouwen in hun kracht te zetten, profiteren we allemaal. Daar worden we allemaal beter van. Vrouwen én mannen.

Financiële onafhankelijkheid gaat niet alleen over hoeveel vermogen men heeft. Het gaat ook over het zelfvertrouwen wat het geeft bij het kunnen maken van je eigen keuzes en dat je goed voorbereid bent – niet alleen voor vandaag en morgen, maar ook voor later. Laten wij vrouwen aanmoedigen en empoweren óók hun aandeel te nemen in financiële zaken. Dat sterkt hen in hun rol als partner, moeder en mens. Hoe beter wij erin slagen onze vrouwelijke klanten te begrijpen en bedienen, des te beter vrouwen ook hun financiële kracht kunnen inzetten. Zo kan eenieder bijdragen in het streven naar een gelijke wereld, – voor onszelf en voor toekomstige generaties.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.