Direct naar content
3 min. leestijd

Duurzaam beleggen is bij ABN AMRO MeesPierson de norm. Maar wat betekent deze manier van beleggen nou eigenlijk? En hoe kunnen maatschappelijke organisaties met duurzame beleggingsportefeuilles bijdragen aan de wereldwijde ‘Sustainable Development Goals’?

Als het over duurzaam beleggen gaat, raken we nooit uitgeleerd. De ontwikkelingen gaan snel en hoe meer kennis we opbouwen, hoe beter we onze klanten met professioneel duurzaam advies kunnen bedienen. Vanuit die gedachte werken we als bank samen met de Universiteit van Oxford, die onderzoek doet naar duurzaam beleggen en beleggen met impact. Scholing hoort daar ook bij, bijvoorbeeld via het ‘Oxford Fundamentals of Sustainable Investing Programme’. Ik volgde onlangs de training van Programma Director Henri Gonzalez, autoriteit op het gebied van duurzaam en impact investeren. Dat leverde nieuwe inzichten op.

Duurzame beleggingsbeslissingen

Duurzaam beleggen, het lijkt soms zo’n modeterm. Veel klanten hebben er wel een gevoel bij, maar weten eigenlijk niet precies wat het is. Volgens Gonzalez staat duurzaam beleggen synoniem voor traditioneel beleggen mét aanvullende informatie over ESG-factoren (Environmental, Social en Governance). Met deze extra informatie kun je betere beleggingsbeslissingen nemen die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

Winnaars van morgen

Welke ontwikkelingen zien we als het om deze criteria gaat? Het wereldwijde risicolandschap is sinds het begin van de financiële crisis veranderd. De economie werd door veel bedrijven in 2008 als het grootste risico gezien. Elf jaar later zijn dat het klimaat, de politiek, technologie en sociale aspecten. De toekomstige winstgevendheid van een bedrijf wordt bepaald door hoe dat bedrijf deze risico’s beheerst. Of, zoals Gonzales het zegt: “De winnaars van morgen zijn de partijen die ‘profit’ en ‘purpose’ met elkaar verbinden”. Belangrijke informatie om te delen met onze klanten!

Economische reden

‘Eyeopener’ voor mij persoonlijk, is dat die winnaars van morgen door wetenschappelijk onderzoek kunnen worden aangetoond. Bedrijven met een goede ESG-score zijn bijvoorbeeld minder gevoelig voor het economische klimaat. De wetenschap helpt ons om een opinie te vormen en die te delen met onze klanten, waaronder de fondsenwervende instellingen en branche- en belangenorganisaties. Want er is dus wel degelijk ook een economische reden voor hen om duurzaam te beleggen. Zo kunnen ze niet alleen met hun maatschappelijke doel het verschil maken, maar ook via een duurzame beleggingskoers. En daarmee dragen ze (nog meer) bij aan de ‘Sustainable Development Goals’ van de VN.

 

Gesprekspartner

Juist maatschappelijke organisaties pakken hun rol om het milieu te beschermen, armoede te bestrijden en mensen te helpen. En in de wereld van de branche- en belangenorganisaties zijn thema’s als duurzaamheid en circulaire economie geen onbekenden. Het ligt dus voor de hand dat de beleggingsportefeuille deze thema’s weerspiegelt. In veel gevallen is dat ook al zo, maar het kan altijd beter! Daarom ga ik het gesprek over duurzaam beleggen graag aan. Daarnaast vraag ik mijn klanten om onze kritische gesprekspartner te zijn; signaleren zij in hun specifieke aandachtsgebied bijvoorbeeld dubieuze financieringen of twijfelachtige praktijken, dan kunnen ze ons daarop aanspreken. Want duurzaam beleggen gaat ook over dilemma’s: sluit je bedrijven uit vanwege de sector waarin ze opereren of ga je juist het gesprek aan over hoe zij hun productieproces kunnen verduurzamen? ABN AMRO gaat hierin veelal voor engagement en inclusie.

 

Betrouwbaarheid van ratings

Ik deel graag nog twee andere inzichten die ik tijdens de training heb opgedaan. Als bank baseren we ons op de ratings waarvan we vinden dat zij de werkelijkheid het best benaderen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we kritisch naar deze ESG-ratings moeten blijven kijken. Verschillende ‘rating agencies’ hanteren verschillende criteria en dat beïnvloedt de score. Beoordelen ze Tesla bijvoorbeeld alleen op het productieproces en het negatieve effect van accu’s op het milieu? Of kijken ze ook naar het positieve effect van elektrisch rijden op het klimaat? Het antwoord op die vragen, kan tot een andere uitkomst leiden. Eén standaard voor ‘sustainability reporting’ komt de betrouwbaarheid van ratings ten goede. Met andere banken zijn we daarover in gesprek.

 

Impact investing

En dan tot slot de markt van ‘impact investing’. Volgens ABN AMRO en de Universiteit van Oxford is dat nu nog een kleine markt maar met veel potentie. Bij ABN AMRO MeesPierson kan via het FMO Impact Privium Fund met impact worden belegd. In de markt is een verschuiving gaande van ‘do no harm’ naar ‘you do good’. Binnenkort komen er daarom meer mogelijkheden waarmee we als bank willen inspelen op de vraag naar beleggen met impact.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.