Direct naar content

Hoe bewaar je als corporate foundation de onafhankelijkheid ten opzichte van het bedrijf? Die vraag stond centraal tijdens een lunchbijeenkomst waarvoor we diverse vertegenwoordigers van deze bedrijfsfondsen uitnodigden. Het leverde interessante gesprekken op.

Lezers die mij volgen, weten inmiddels wel dat we bij Instituten & Charitas vermogensfondsen tot onze klanten rekenen. Wellicht minder bekend is dat we ook corporate foundations bedienen, een bijzondere categorie binnen die vermogensfondsen. In onze contacten met deze klanten merken we dat onafhankelijkheid ten opzichte van het bedrijf een relevant thema is. Opgericht vanuit de onderneming is diezelfde onderneming de (enige) donateur van de foundation. Het lijkt voor de hand te liggen dat de foundation dus een verlengstuk van het merk is. Zonder de onderneming heeft de stichting immers geen bestaansrecht. Heeft het bedrijf daardoor meer aan de stichting of is het juist andersom?

Een ingewikkelde boodschap

Hoe vaak leest of hoort u iets over het goede werk van deze stichtingen? Inderdaad, zelden. Veel mensen hebben geen idee aan welke maatschappelijke projecten de ABN AMRO Foundation bijvoorbeeld bijdraagt. Laat staan dat alom bekend is dat de inzet van medewerkers van de bank daarbij centraal staat; zij (wij) zetten als vrijwilliger tijd, kennis en expertise in. Corporate foundations zijn terughoudend in hun communicatie omdat de boodschap best ingewikkeld is. Wat zij doen, doen ze niet vanwege de naamsbekendheid van het bedrijf waaraan ze hun naam ontlenen. Bovendien zijn corporate foundations zich ervan bewust dat communicatie over de missie als een boemerang naar het bedrijf kan terugkomen; u kunt zich de kritische reacties over ‘veel winst maken en een (te klein) deel daarvan teruggeven aan de maatschappij’ wel voorstellen.

De filantroop van de foundation

Terug naar de lunchbijeenkomst en de interessante rol van de CEO. Stelt hij of zij de onderneming voorop of gaat het hem of haar vooral om de maatschappelijke impact van de foundation? Bestuurders van bedrijven blijken intensiever bij de foundations betrokken te zijn dan ik dacht. En hoe meer bezieling die bestuurder voor de maatschappelijke missie heeft, hoe minder de foundation er behoefte aan lijkt te hebben om zaken te kaderen of vast te leggen in processen en afspraken. Maar wat nu als er een (nieuwe) CEO aantreedt die zich iets te nadrukkelijk met de strategie van de foundation gaat bemoeien? Kun je dan nog onafhankelijk zijn in de wetenschap dat de onderneming de filantroop van de foundation is?

Beleidsplan voor bestendig beleid

Er is wel degelijk een spanningsveld tussen onderneming en foundation. Hoe minder maatschappelijke betrokkenheid de bestuurder heeft, hoe groter het spanningsveld qua onafhankelijkheid. Daarom bevelen we altijd aan om met een beleidsplan voor meerdere jaren vast te leggen welke projecten worden goedgekeurd en welke niet. Komt een (nieuwe) CEO dan met een idee, dan kan dat langs het toetsingskader worden gelegd. Dat maakt het ook makkelijker om eventueel ‘nee, dat doen we niet’ te zeggen. Feitelijk hetzelfde advies dus dat we aan andere vermogensfondsen geven. Zorg met je beleidsplan voor een bestendig beleid!

Niet met en niet zonder elkaar

Mijn conclusie na deze leerzame en interessante bijeenkomst? Bedrijf en foundation kunnen niet met en niet zonder elkaar. Het draait dus om een gezonde balans. Maar hoe groter de maatschappelijke passie van de bestuurder, hoe meer kans dat de foundation haar onafhankelijkheid kan behouden.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.