Direct naar content
3 min. leestijd

Wat is uw strategie om uw vastgoed te verduurzamen? Als onze relatiemanagers deze vraag aan het bestuur van een vermogensfonds, een kerk of een goed doel stellen, is het antwoord meestal dat er geen strategie is. Een blinde vlek, want juist deze maatschappelijke organisaties maken zich hard voor een ‘betere wereld’. Des te meer reden om bewustwording te creëren.

Laat me direct als penningmeester van een vermogensfonds de hand in eigen boezem steken; we hebben niet lang geleden achterstallig onderhoud laten uitvoeren op de panden die we als stichting in beheer hebben. En hoewel we gesproken hebben over milieubesparende maatregelen zoals dubbel glas, moet ik bekennen dat er geen bewuste strategie was om voor de maximaal haalbare verduurzaming te gaan.

Fraai landgoed

Dat die strategie bij veel van onze klanten ontbreekt, verbaast me dus niet echt. Het is niet ‘top of mind’. Tegelijkertijd vind ik het apart dat het blijkbaar een lastig onderwerp is om aan te kaarten. We praten wel over financiën, rendement en impact en we helpen beleggingsportefeuilles te verduurzamen. Maar we hebben het niet over het verduurzamen van dat fraaie landgoed of die karakteristieke panden die door het vermogensfonds of de religieuze instelling in stand worden gehouden. En ook niet over de verduurzaming van de verhuurde woningen die ze als belegging in bezit hebben. Hoe komt het dat het bijdragen aan een betere balans tussen mens, milieu en maatschappij in de gesprekken met ons onbesproken blijft? Misschien komt het doordat klanten van Instituten & Charitas geen financiering aanvragen voor het bezit en onderhoud van hun vastgoed.

Verduurzaming

Toch willen we juist als bank ook op dit gebied behulpzaam zijn en impact helpen creëren. Dat past immers bij de strategie van ABN AMRO om bij te dragen aan een schone, sociale en inclusieve samenleving. Door onze klanten bewust te maken van de impact die ze kunnen bereiken met de verduurzaming van hun vastgoed, dragen we bij aan een gezamenlijke missie. Daarom hebben we in samenwerking met externe duurzaamheidsexperts twee tools ontwikkeld om te checken waar klanten energie kunnen besparen. Particulieren kunnen terecht op de website van De Energiebespaarders. Voor onze zakelijke klanten is de duurzame investeringstool interessant. In deze uitgebreide tool kunt u alle beheerde gebouwen toevoegen. U krijgt inzicht in energielabels, de duurzaamheid van het vastgoed en eventuele energiebesparende maatregelen. Ook vermogensfondsen, religieuze instellingen en fondsenwervende instellingen kunnen deze tools gebruiken.

Er valt winst te behalen

Natuurlijk realiseren we ons dat een kerk hele andere duurzaamheidsuitdagingen heeft dan een vermogensfonds of goed doel. Toch blijkt uit de beleggingen dat duurzaamheid bij religieuze instellingen juist wel ‘top of mind’ is. Zij beleggen zelfs twee keer zo vaak duurzaam als andere maatschappelijke organisaties. En als je nagaat welke winst er qua impact op het milieu te behalen is, is het de moeite waard om over na te denken. In de loop der jaren zijn we steeds vaker over duurzame beleggingen gaan praten. Onze relatiemanagers denken ook graag mee over hoe u de verduurzaming van vastgoed in uw strategie kunt meenemen. Zo wordt duurzaam beheerd vastgoed op termijn wellicht net zo gewoon als een duurzame belegging.

Wat doet Instituten & Charitas?

Instituten & Charitas bedient binnen ABN AMRO maatschappelijke instellingen. Hierin zijn we marktleider met circa 1.900 maatschappelijke instellingen als klant. Dit zijn onder andere goede doelen, vermogensfondsen, religieuze instellingen en branche- en belangenorganisaties.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.