Direct naar content
  • Auteur

Judith Sanders en Ralph Wessels houden zich in hun dagelijks werk voor de bank bezig met het uitdragen van de beleggingsvisie van de bank. Voor hen is beleggen geen doel op zich, maar een manier om je vermogensdoelen te realiseren. Beiden zijn regelmatig te zien tijdens klantpresentaties en in de media. Ook treden zij veelvuldig naar buiten met blogs en video’s.

1. Is beleggen nu wel zo’n goed alternatief voor sparen?

[Ralph] “In mijn optiek is het de enige mogelijkheid als je vermogensopbouw nastreeft. Maar het werkt alleen als je een lange beleggingshorizon hebt. Investeren in vastgoed kan ook, maar dat legt je flink aan banden en levert in veel gevallen minder rendement op. Met aandelen loop je het meeste risico, maar met een horizon van 15 jaar kom je op een gemiddeld rendement van rond de 6 procent. Bij aandelen in beursgenoteerde bedrijven bestaat dat uit koerswinst en dividend.”

[Judith] “Zo’n resultaat moet je dan afzetten tegen 0 procent spaarrente en zo’n 2 procent inflatie. Dat is overigens niet alleen een simpele rekensom. Met geld op een spaarrekening loop je vandaag de dag ook risico, maar dat beleven mensen nog niet zo. Die bewustwording vraagt tijd. Ik vind het een belangrijk onderdeel van mijn werk om onze klanten te helpen bij dat inzicht.”

2. Wat is een goed moment om in te stappen?

[Ralph] “Voor mij zijn dit de momenten waarop je geld over hebt. Als je al belegt zijn dat de momenten waarop je meer kunt investeren. Maar ook als je begint, doe je dat met geld waar je voorlopig geen bestemming voor hebt. Als je het zou willen timen, zijn stressmomenten op de beurs gunstiger om in te stappen dan in het geval van een rustige financiële markt. Bega niet de fout om beleggen als handelen te zien, maar als een manier om doelen te realiseren.”

[Judith] “Daarom denk ik dat het moment van instappen niet bepalend moet zijn maar je doelstelling. Op het moment dat het er heftig aan toegaat op de beurs, zoals nu met het coronavirus, durven de meeste mensen niet meer. Het is prima om het dan ook niet te forceren en een rustiger moment af te wachten. Maar je kunt er ook voor kiezen gefaseerd in te stappen en maandelijks wat in te leggen. Hiermee vlak je de grote golfbewegingen uit.”

3. Hoe kom ik erachter of beleggen bij mij past?

[Judith] “Dit hangt van een aantal factoren af. Het kan zijn dat beleggen niet geschikt is omdat het risico niet opweegt tegen het geringe rendement dat je nodig hebt om je doel te bereiken. Als je kiest voor beleggen is belangrijk om over de korte termijn heen te kunnen kijken. Op momenten dat de beurs inzakt, zoals na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, schrikken mensen. Ook de ervaren beleggers. Dan gaat het erom of je je focus op de lange termijn kunt blijven richten.”

[Ralph] “De vraag die je jezelf moet stellen is of je rustig kunt blijven als de beurzen 30 procent dalen, zoals begin maart het geval was. Als je niet op je handen kunt zitten op momenten van onrust, dan is het verstandig om je beleggingen uit handen te geven. Sowieso moet je alleen beleggen met het geld dat je kunt missen. Dat helpt om beleggen los te koppelen van je emotie. Ook is het goed om te beseffen dat beleggen iets anders is dan ondernemen.”

4. Waarom moet ik bij beleggen mijn emotie uitschakelen?

[Ralph] “De huidige pandemie heeft ons allemaal overvallen. In dit soort tijden spelen emotie en sentiment een grote rol. Het nieuws komt de hele dag van alle kanten op ons af. Het zijn geen positieve berichten, het versterkt ons gevoel dat we iets moeten doen. De geschiedenis toont aan dat na elke extreme daling een fors herstel volgt. Maar rationeel denken is moeilijk als je je vermogen per dag ziet slinken. Het is een inbreuk op ons gevoel van financiële veiligheid.”

[Judith] “De wetenschap toont aan dat we het negatieve gevoel van verlies twee keer zo krachtig ervaren als het positieve gevoel van winst. Dit maakt dat bij veel niet professionele beleggers de nadruk ligt op het risico van geld verliezen en niet op de kans om winst te maken. Het is belangrijk deze valkuil te onderkennen. Ook kan ik niet genoeg benadrukken dat beleggen om een planmatige en systematische aanpak vraagt. Dan is de verleiding minder groot om de ingezette koers te wijzigen en heb je meer kans jouw doelen te realiseren.”

5. Is beleggen zo moeilijk als het lijkt?

[Judith] “Beleggen vraagt natuurlijk om kennis en kunde. Bij Zelf Beleggen, dus zonder adviseur moet je dan ook voortdurend investeren in kennis en ook de economische- en marktontwikkelingen volgen. Ga niet zelf beleggen omdat je de regie niet uit handen wilt geven. Dat is echt een misvatting. Juist door je beleggingen uit te besteden, houd je de regie. Je maakt namelijk vooraf duidelijke afspraken over de invulling en kaders, de specialisten gaan dan hard aan het werk om jouw doelen te realiseren en houden je op de hoogte.”

[Ralph] “Beleggen voorziet in een behoefte, net als een hypotheek of levensverzekering. Het is een manier om ergens te komen. Dat is bij beleggen niet anders. Omdat niet iedereen hetzelfde is en ook niet dezelfde doelen nastreeft, zijn er verschillende manieren om aan beleggen invulling aan te geven. Je kunt het beheer volledig uit handen geven, het samen doen met een adviseur of het helemaal zelf doen. Bij dat laatste is het belangrijk een visie te hebben op de samenleving en waar deze naartoe gaat. Aan de hand van deze trends kun je hier met je beleggingen op inspelen.”

6. Hoe weet ik dat mijn beleggingen in goede handen zijn?

[Judith] “Net als alle andere banken en financiële instellingen vallen wij onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Onze vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs hebben een DSI-registratie. Ze voldoen aan strenge eisen op het gebied van deskundigheid, integriteit en werkervaring. Ook volgen ze permanente scholing en onderschrijven ze de DSI-gedragscode.”

[Ralph] “Een belangrijk onderdeel van beleggen is risicobeheer. Een brede spreiding is het uitgangspunt van al onze portefeuilles. Niet alleen de spreiding binnen de categorie aandelen of obligaties maar ook over de categorieën heen. Als de beurs hard naar beneden gaat, is dat slecht voor je aandelen. Maar obligaties doen het dan juist beter. Spreiding en een lange beleggingshorizon zorgen voor minder risico.”

7. Wat als ik geen tijd of zin heb om me met beleggen bezig te houden?

[Ralph] “Als je je beleggingen uitbesteedt, vraagt het nagenoeg geen tijd. Kies je ervoor zelf te beleggen, dan is het belangrijk om daar ook tijd voor vrij te maken. Beleg je samen met een adviseur, dan heb je met enige regelmaat afstemming over aan- en verkoopbeslissingen. Hoe ouder mensen worden, hoe meer ze zelf actief met de beurs bezigzijn, is mijn ervaring.”

[Judith] “Als je een bepaald rendement nodig hebt om je doelen te bereiken, kan het nog steeds zo zijn dat je niet echt openstaat voor beleggen. Sommige mensen vinden het nu eenmaal niet leuk of willen er niets van weten. Je beleggingen uitbesteden is een uitkomst. Dan maak je vooraf eenmalig duidelijke afspraken en heb je er daarna inderdaad nauwelijks omkijken meer naar.”

8. Hoe kan ik op dagbasis het beste omgaan met mijn beleggingen?

[Judith] “Het heeft geen zin om je beleggingen dagelijks te volgen. Je kijkt dan naar momentopnamen en die zeggen niets over het behalen van je doelen. Een dagelijkse check in coronatijden geeft een totaal vertekend beeld en maakt misschien onnodig onrustig. Het is beter om je beleggingen periodiek te volgen. Ook is het belangrijk je zo nu en dan af te vragen of je beleggingsportefeuille nog aansluit op je situatie en de doelen die je hebt.”

[Ralph] “De jaarlijkse belastingaangifte is een goed moment om hierbij stil te staan. Een mensenleven is niet in beton gegoten, het kan zijn dat je portefeuille op enig moment minder goed aansluit. Beleggen heeft een dynamisch karakter. Je belegt niet 15 jaar op dezelfde manier. Als je dichter bij de horizon komt, vul je je portefeuille anders in dan wanneer je aan het begin van de looptijd staat.”

9. Hoe maak ik de keuze tussen duurzaam en traditioneel beleggen?

[Judith] “Daar is in mijn beleving maar één goed antwoord op en dat is: met je hart. Met een duurzame portefeuille houd je rekening met mens, milieu en maatschappij en richt je je op het behoud van de aarde voor volgende generaties. Door te investeren in olie werk je niet mee aan een duurzamere wereld. Als je wilt kiezen, is dat de afslag. Een duurzame portefeuille doet ook in rendement niet onder voor een traditionele, dus die keuze maak je echt met je hart. Ook economisch is duurzaam beleggen een valide keuze.”

[Ralph] “Dat is zeker het geval. We gaan toe naar een wereld waarin de gebruiker of vervuiler moet betalen. Met duurzaam beleggen sorteer je dus ook voor op die ontwikkeling. Als onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van de bank is duurzaam beleggen bij ons de norm. Dat is dan ook de eerste keuze die we onze klanten voorleggen.”

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of stelt u prijs op een gesprek over uw huidige beleggingsportefeuille? Neem dan contact op met uw private banker of beleggingsadviseur. Heeft u interesse in starten met beleggen en wilt u van gedachten wisselen over de vorm die het beste bij u past? Uw private banker vertelt u graag alles over onze beleggingsdienstverlening.