Direct naar content
  • Auteur

De fluwelen collectezak tijdens de kerkdienst kent bijna iedereen, maar de geldzaken van een kerk omvatten natuurlijk veel meer. Goed financieel beheer gaat voor religieuze instellingen ook over de planmatige steun aan hun projecten en het goed beheren van de giften. Ook moeten kerken tijdig reserveren voor het kostbare onderhoud van kerkgebouwen. Uitdagend voor de kerkbestuurders, vaak vrijwilligers. We kunnen kerkbesturen helpen dit in goede banen te leiden. Op een manier die aansluit bij hun waarden. 

Internationale betalingen 

ABN AMRO MeesPierson heeft honderden geloofsgemeenschappen van diverse gezindten als klant. We kennen de bijzonderheden van deze organisaties en helpen hen een goede vertaalslag te maken naar het zakelijk verkeer. Anders dan bij bedrijven wordt bijvoorbeeld vaker contant geld gestort. De internationale betalingen vragen ook om aandacht. Instellingen sturen regelmatig geld naar verbonden zusterkloosters of ondersteuningsprojecten in Azië en Afrika. Zonder de juiste onderbouwing lopen overboekingen naar risicolanden door de strenge controles soms onnodig vertraging op. 

Vermogen en doelen in balans

Voor religieuze instellingen is een langetermijnplanning op maat van belang, op basis van de inkomsten en de verplichtingen. De balans tussen korte- en langetermijndoelen verschilt immers per organisatie. Sommige werven vooral fondsen voor noodhulp op korte termijn. Andere zetten het vermogen dat in het verleden bijeen is gebracht in voor lange termijn. Samen zoeken we naar een goede mix om vermogen te laten renderen met een passend risico. 

Wij geloven net als religieuze instellingen in de kracht van vermogen als een middel om iets goeds te doen. Dat vraagt om waardengedreven beleggingsbeleid met aandacht voor mens, milieu en samenleving. Voor kerkelijke organisaties is duurzaam beleggen eigenlijk niets nieuws. Zij kijken al decennialang naar de maatschappelijke impact van hun activiteiten. Zo riep paus Franciscus in de encycliek Laudato sí mensen op om te werken aan een ‘respectvollere omgang met de aarde en een rechtvaardige verdeling van kansen en welvaart’. Inzicht in die duurzame aanpak is belangrijk, ook voor de achterban. Onze duurzaamheidsrapportages maken voor iedereen inzichtelijk wat de CO2-footprint is, hoe wordt voldaan aan het akkoord van Parijs en welke maatschappelijke impact met de portefeuille wordt gerealiseerd.

QR-code redt religieus erfgoed 

Waar het in het verleden vooral ging om de collecte en het overmaken van geld zijn er nu veel meer manieren om te geven aan religieuze instellingen. Wij delen onze kennis. Zo kunnen religieuze instellingen inspelen op de bereidheid van gevers om gericht bij te dragen. Denk aan crowdfundingacties, het plaatsen van een doneerbutton op de website of een QR-code in een kerk, waarmee de bezoeker direct via de smartphone voor de restauratie van een glas-in-lood-raam kan doneren.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.