Direct naar content

Volgens nieuwe wetgeving moeten veel organisaties informatie over hun uiteindelijk belanghebbenden –  UBO’s (ultimate beneficial owners) –  doorgeven aan de Kamer van Koophandel. U leest er meer over in het blog: ‘Bent u ook een UBO?’ Deze regels vragen om transparantie, ook van goedwillende UBO’s. Daarom wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de privacy van UBO’s en hun familieleden.

Maar tegelijkertijd delen veel mensen zelf meer informatie met anderen dan nodig is. Vaak kunnen zijzelf, binnen de wettelijke regels, het nodige doen om minder zichtbaar te zijn. Dat neemt niet weg dat het ‘minder zichtbaar worden’ vooral voor sommige (bekende) vermogenden in de praktijk erg lastig kan zijn.

Wat deelt u op sociale media?

Rijkdom is prettig, maar kent een keerzijde. Vooral als het vermogen erg zichtbaar is voor anderen met verkeerde bedoelingen. Toch komt het vaak voor dat vermogenden hun rijkdom laten zien aan de buitenwereld, bijvoorbeeld via sociale media. Of hun kinderen doen dat. Ze zijn zich niet (altijd) bewust van de risico’s daarvan. Het delen van bijvoorbeeld foto’s van luxe villa’s, jachten, sportwagens et cetera op Instagram, Facebook, Twitter en andere sociale media gebeurt immers met de beste bedoelingen. Maar het is vaak niet nodig en verstandig om zo zichtbaar te zijn naar anderen.

Zijn uw vennootschappen gemakkelijk te vinden?

Hoe zichtbaar bent u bijvoorbeeld nu al voor anderen die uw naam bijvoorbeeld op Google nazoeken? Zijn bijvoorbeeld ook meteen de namen van uw vennootschappen zichtbaar? Zijn deze vennootschappen gevestigd op uw woonadres? Dan is het nazoeken van dat adres meestal al voldoende om aan de namen van deze vennootschappen te komen. Sommige mensen maken het al heel gemakkelijk voor anderen door hun naam als naam van de vennootschap te gebruiken. Vaak met de toevoeging Holding BV of Beheer BV. Of gewoon BV erachter. Overigens kan dat vanwege commerciële redenen begrijpelijk en nodig zijn. Of de naam van de BV suggereert dat er veel vermogen aanwezig is.

Nieuwsgierige speurders

Weet dat nieuwsgierige speurders alleen informatie over de UBO(‘s) in het UBO-register kunnen inzien die is gerangschikt op een vennootschap of andere juridische entiteit. Maar nieuwsgierige speurders kunnen vaak ook op andere manieren aan informatie over de UBO(‘s) komen.

Meer aandeelhouders

Vaak zien we in de praktijk dat bijvoorbeeld BV’s meestal twee aandeelhouders hebben. Omdat alleen een enig-aandeelhouder in het handelsregister van de Kamer van Koophandel expliciet met naam wordt vermeld. Let erop dat dit geen passende oplossing is als de tweede aandeelhouder bijvoorbeeld degene is waarmee de aandeelhouder in gemeenschap van goederen is gehuwd. Het overdragen van één of meer aandelen kan fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting.

Andere rechtsvorm

Het kan ook raadzaam zijn te kijken naar de rechtsvorm. Veel organisaties moeten hun jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel die deze informatie vervolgens publiceert. Maar er zijn ook rechtsvormen die onder bepaalde voorwaarden deze deponeringsplicht (vooralsnog) niet hebben, zoals een commanditaire vennootschap en een fonds voor gemene rekening. De fiscale aspecten zijn vaak essentieel bij de afweging om wel of niet gebruik te maken van dergelijke rechtsvormen.

Daarnaast zien we in de praktijk dat er steeds meer discussie is over ‘kunstmatige’ structuren (lees: constructies) die binnen de grenzen van de wet blijven, maar die de wetgever niet heeft beoogd (belastingontwijking). Vermogen buiten het zicht van de fiscus houden (belastingontduiking), is ontoelaatbaar. Belangrijke punten om rekening mee te houden.

Maatwerk

Het bereiken van een optimale structuur is vaak lastig en de uitvoering blijft maatwerk. U kunt beter rekening houden met juridische aspecten en eventuele fiscale complicaties. Toch is dit niet voldoende om alle nieuwsgierige speurders naar de omvang van uw vermogen op afstand te houden. Daarbij komt nog dat het aanbrengen van wijzigingen en de nieuwe gegevens vermelden bij de Kamer van Koophandel niet altijd afdoende is. De historie van een vennootschap kan men namelijk lange tijd raadplegen.

Niet onzichtbaar, wel moeilijker vindbaar

De UBO’s kunnen het dan ook maar beter goed regelen, samen met hun adviseurs en sparringpartners. Onzichtbaarheid zal vaak niet gaan, maar er zijn misschien toch mogelijkheden om moeilijker vindbaar te zijn, ook in uw situatie. Uiteraard binnen de wettelijke regels.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.