Direct naar content

Het certificeren van vermogen is een aantrekkelijke mogelijkheid om vermogen over te dragen, zonder de touwtjes uit handen te geven. Zorg alleen wel dat de afspraken ook op lange termijn aansluiten bij de wensen van uw naasten.

Een praktijkvoorbeeld

Na het onverwachte overlijden van haar man bleef een klant achter met haar twee jongvolwassen zonen. Zijn nalatenschap van ruim tien miljoen euro wil ze op een goede manier beheren, zonder dat de kinderen op korte termijn over het hele bedrag kunnen beschikken.

Ze wil hen eerst leren omgaan met het vermogen. Het certificeren van het vermogen bleek een uitkomst. Daarbij kregen de zoons op papier het eigendom, maar werd het vermogen beheerd door hun moeder samen met een vermogensbeheerder van de bank. Jaarlijks krijgen de zoons als certificaathouder een bedrag uitgekeerd. Certificeren zorgt voor een scheiding tussen het juridisch eigendom – de zeggenschap – en het economisch belang – onder andere het recht op dividend – van het vermogen.

Continuïteit van het familiebedrijf

Certificeren wordt van oorsprong door (familie)bedrijven gebruikt om de continuïteit van een onderneming te garanderen. Bijvoorbeeld wanneer de aandelen van het bedrijf over veel familieleden zijn verspreid. Bij certificering worden de aandelen opgenomen in een voor dit doel opgerichte stichting.

De oprichter bepaalt het beleid en de voorwaarden. Bijvoorbeeld de hoogte van de dividenduitkeringen en de regels bij opvolging.

De certificaathouders krijgen dividend en profiteren van een papieren waardestijging, maar hebben geen zeggenschap over de bedrijfsvoering. Dezelfde vorm kan ook interessant zijn voor particulieren als het de wens is vermogen over te dragen, zonder de touwtjes uit handen te geven. Dat kan een uitkomst zijn als de kinderen nog klein zijn, of als één van de familieleden nog niet goed met geld om kan gaan. Ook wordt het nogal eens gebruikt om over een lange periode certificaten te schenken, bijvoorbeeld aan kinderen en kleinkinderen.

Gebruiken om te schenken

De oprichter bepaalt de voorwaarden en kiest er bijvoorbeeld voor om de stichting jaarlijkse of maandelijkse uitkeringen aan certificaathouders te laten doen. Zo kiezen veel oprichters ervoor alleen dividend uit te keren. Daarbij kan het vermogen over een lange periode ongestoord verder groeien, ook als de oprichter er zelf niet meer is. Er kan ook een bestedingsdoel worden gekoppeld aan de certificaten. De certificaathouder heeft dan bijvoorbeeld de mogelijkheid een deel van zijn certificaten om te zetten in geld. Voor een kostbare studie of de aankoop van een woning bijvoorbeeld. Certificering kan zo worden gebruikt om een familievermogen bij elkaar te houden, afgestemd op de wensen van de oprichter en de familie. Denk aan een aandelenportefeuille of een portefeuille met beleggingspanden.

Bewindvoering als alternatief

Ook bewindvoering is een optie voor het overdragen van vermogen aan een kind dat niet goed met geld om kan gaan. Bij certificering gaat het vaak om grote belangen, waarbij meerdere personen betrokken zijn. Bij bewind gaat het meestal over één persoon. Bewind kan eenvoudiger tot stand gebracht worden dan certificering. Anders dan bij certificering komt het geld bij bewind ‘op naam’ van het kind te staan. Het wordt vaak toegepast voor minderjarige kinderen tot een bepaalde leeftijd, meestal 25 jaar. Tot die tijd kunnen ze alleen in overleg met de bewindvoerder over hun vermogen beschikken. Ook voor meerderjarige kinderen kan een bewind in een testament een oplossing zijn. Denk daarbij aan gehandicapte of autistische kinderen, of aan kinderen die nog niet goed met geld om kunnen gaan.

Wensen veranderen

Wie overweegt het vermogen te certificeren moet er wel rekening mee houden dat de wensen op termijn kunnen veranderen. Bijvoorbeeld als de certificaathouders volwassen worden en zelf willen beslissen over het vermogen.

Zo kunnen de zonen uit het voorbeeld op termijn zelf hun vermogen gaan beheren. Door ook de afspraken over het opheffen van de stichting goed vast te leggen, kan de oprichter zelf kleur geven aan de verdeling van het vermogen. Ruzie in de familie wordt daarmee voorkomen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.